تبليغات در ايران امروز
با قيمت مناسب و كيفيت عالی
بازگشت به صفحه اول

نامه ٣٥ نفر از موكلان عبدالفتاح سلطانی

ما خواهان آزادی بی‌قيد و شرط سلطانی هستيم

موكلان سلطانی بازداشت او را بر پايه موازين حقوقی ارزيابی نمی‌كنند، بلكه اين اقدام را دارای انگيزه‌های پررنگ سياسی و انتقام‌جويی از وی می‌دانند. بنابراين وظيفه خود می‌دانند در شرايطی كه وكيل بی‌پناهشان در بند به سر می‌برد، ضمن اعتراض به ادامه نقض حقوق بشر و موازين قانونی در برخورد با وی، خواهان آزادی بی‌قيد و شرط اين وكيل شجاع بوده و تا رها شدن آقای سلطانی به تلاش‌های خود ادامه دهند.

Tue / 20 12 2005 / 11:53

عبدالفتاح سلطانی حقوقدان و وكيل دادگستری بيش از چهارماه است كه بدون رعايت اصول اوليه حقوق بشر و موازين قانونی در زندان به سر می‌برد. در حالی كه سلطانی خود يك حقوقدان است و در دفاع از افرادی كه وكالت آنها را پذيرفته، موازين و معيارهای قانونی و حقوق انسانی آنها را رعايت كرده است. بنابراين ادامه بازداشت سلطانی به منظور تحت فشار قرار دادن وی است كه در پرونده وكالتی خود دفاع شجاعانه و درخشانی از متهمان سياسی و مطبوعاتی داشته است. واقعيت اين است كه پذيرفتن وكالت اين گونه پرونده‌ها در حكومت‌های اقتدارگرا هزينه‌هايی را در پی دارد، و اينك سلطانی هزينه وكالت اين نوع پرونده‌ها را می‌پردازد. امضاءكنندگان اين نامه يعنی موكلان سلطانی بر اين اعتقاد هستند كه او وكيلی است كه بر سوگند خود مبنی بر دفاع از حقوق انسانی همه متهمان خود اعم از سياسی و غيرسياسی، وفادار مانده است. بر اين اساس موكلان سلطانی بازداشت او را بر پايه موازين حقوقی ارزيابی نمی‌كنند، بلكه اين اقدام را دارای انگيزه‌های پررنگ سياسی و انتقام‌جويی از وی می‌دانند. بنابراين وظيفه خود می‌دانند در شرايطی كه وكيل بی‌پناهشان در بند به سر می‌برد، ضمن اعتراض به ادامه نقض حقوق بشر و موازين قانونی در برخورد با وی خواهان آزادی بی‌قيد و شرط اين وكيل شجاع بوده و تا رها شدن آقای سلطانی به تلاش‌های خود ادامه دهند.

اميرحسين اعتمادی _ علی افشاری _ ناصر براتی _ امين بزرگيان _ امير حسين بلالی _ حبيب الله پيمان _ مهدی حبيبی _ عليرضا رجايی _ تقی رحمانی _ امير رعيت نظری _ جواد روح _ محمد سيف‌زاده _ حجت‌الله شريفی _ كاظم شكری _ روح الله شهيدی‌پور _ مهدی شيرزاد _ هدی صابر _ امير طيرانی _ رضا عليجانی _ محمدحسن عليپور _ محمود عمرانی _ علی فرخی _ مهدی فخرزاده _ سعيد قاسمی نژاد _ مرتضی كاظميان _ روزبه محقق‌زاده _ عليرضا محموديان _ فريد مدرسی _ سعيد مدنی _ تهمينه مرادی _ عبدالله مؤمنی _ محمد نعيمی پور _ محمد رضا نم نبات _ آرش هاشمی _ فهيم يزدان‌پناه.

٢٩/٩/١٣٨٤


ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
Iran Emrooz (iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2005 ........... editor@iran-emrooz.net