تبليغات در ايران امروز
با قيمت مناسب و كيفيت عالی
بازگشت به صفحه اول

اعدام دو زندانی سياسی كرد

● منابع وابسته به حزب كومله و "كانون زندانيان سياسی (در تبعيد)" خبر داده‌اند دو زندانی‌ سياسی به نام‌های "اسماعيل محمدی" و "محمد پنجوينی" روز شنبه‌ دوازده شهريور در اروميه اعدام شده‌اند.
● از سوی خانواده و دوستان و همچنين سازمانهای سياسی و سازمانهای مدافع حقوق بشر و اتحاديه‌های کارگری و امنستی انترنشنال تلاش‌های وسيعی برای جلوگيری از اعدام "اسماعيل محمدی" صورت گرفت ، اما اين تلاش‌ها ثمری نبخشيد.

Tue / 06 09 2005 / 6:36

ايران امروز: منابع وابسته به حزب كومله و "كانون زندانيان سياسی (در تبعيد)" خبر داده‌اند دو زندانی‌ سياسی به نام‌های "اسماعيل محمدی" و "محمد پنجوينی" روز شنبه‌ دوازده شهريور در اروميه اعدام شده‌اند.
"اسماعیل محمدی" متولد سال ۱۳٤٤، اهل و ساکن بوکان، متاهل و دارای پنچ فرزند بود. "محمد پنجوینی" به اتهام عضویت در یک گروه فعال در کردستان بنام "اگری سور" در زندان بسر می‌برد.
"اسماعيل محمدی" در مردادماه ١٣٨٢ به جرم همکاری و عضويت در کومه‌له دستگير شده بود. حزب كومله‌ می‌گويد، وی بعد از يک سال بلاتکليفی و تحمل شکنجه‌های بسيار، سال گذشته توسط شعبه ٣٢ ديوان عالی کشور به اعدام محکوم شد. پس از آن از طرف خانواده و دوستان و همچنين سازمانهای سياسی و سازمانهای مدافع حقوق بشر و اتحاديه‌های کارگری و امنستی انترنشنال تلاش‌های وسيعی برای جلوگيری از اعدام ايشان صورت گرفت ، اما اين تلاش‌ها ثمری نبخشيد. بنا به اين گزارش ، روز يکشنبه ١٣ شهريورماه ٢ دختر کوچک اسماعيل که برای ملاقات پدرشان به زندان اروميه مراجعه می‌کنند وصيت نامه پدرشان همراه با لباسهايش را تحويل می‌گيرند.
از وضعيت "محمد پنجوینی" اطلاع بيشتری در دست نيست.


ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
Iran Emrooz (iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2005 ........... editor@iran-emrooz.net