تبليغات در ايران امروز
با قيمت مناسب و كيفيت عالی
بازگشت به صفحه اول

مورد زندانيان سياسی ايران را به مجامع حقوقی بين‌المللی بکشانيد

نامه‌ی سرگشاده به خانم شيرين عبادی

● اکنون اکبر گنجی، در سلول تنهايی خود، با مرگی تدريجی سرگرم است. او ترجيح داده است که بر سر عقايد خود تا هر کجا که پيش‌ايد بايستد، و ولی فقيه نيز بر آن سر است که او را به گور بکشاند و شرش را از سر خود کم کند.
● از شما بانوی بزرگوار تقاضا می‌کنيم که بيش از اين به وضعيت خطيری که برای موکل شما پيش آمده بيانديشيد و بياد آوريد که تنها شما قادريد تا از موکل خود در صحنه‌های بين‌المللی دفاع کرده و پرونده‌ی او را در مراجع حقوقی بين‌المللی مطرح سازيد.

Wed / 06 07 2005 / 21:18

سرکار خانم شيرين عبادی

اعلام نام شما بنام برنده‌ی جايزه‌ی صلح نوبل برای همه‌ی دوستداران ايران و آزادی آن حادثه‌ای شيرين بود و در اين راستا ما نيز بلافاصله در بيانيه‌ای اهميت ويژه‌ی آن را متذکر شده و آرزو کرديم که شما بر امواج آرزوهای فرو خفته‌ی ملت ما کشتی طوفان زده‌ی آزادی و حقوق بشر در ايران را به ساحل نجات رهنمون شويد.
اما اينکه شما در فاصله‌ی دريافت آن جايزه تا به امروز چه کرده‌ايد موضوع بحث نامه‌ی کنونی ما به شما نيست. ما دانسته‌ايم که شما عقايد و راه و روش‌های خودتان را داريد و در اين موارد سخن ما ـ و ديگرانی که همچون ما می‌انديشند ـ تأثير چندانی در شما ندارد. اما اکنون به خاطر وضعيت خطيری که زندانيان سياسی ايران و به خصوص آقای اکبر گنجی با آن دست بگريبان است لازم می‌بينيم نکته‌ای را با شما در ميان بگذاريم: شما نمی‌توانيد مقام وکالتی را، که از لحاظ حرفه‌ای داريد، از جايگاه رفيع خود بعنوان برنده‌ی جايزه‌ی نوبل صلح منفک کنيد. يعنی، شما ـ چه بخواهيد و چه نه ـ ديگر تنها يک وکيل ساده‌ی متهمان دادگستری ايران نيستيد و اعطای جايزه‌ی نوبل اعتباری دو چندان را برای شما فراهم ساخته است که می‌توانيد و بايد آن را در جهت کارا کردن مدافعاتتان از موکلينی که به ناحق و فقط به لحاظ بيان عقايد خود به زندان افتاده‌اند بکار بريد. برخورد شما با پرونده‌ی اينگونه موکلين ـ که اغلب خود شما خيرخواهانه و داوطلبانه وکالتشان را بر عهده گرفته‌ايد ـ نمی‌تواند برخورد معمولی و حرفه‌ای يک وکيل با وضعيت موکل خود باشد. در آنجا که بر چشمان فرشته‌ی عدالت چشم بند بی‌طرفی وجود ندارد صرفاً حرفه‌ای عمل کردن ـ آن هم از جانب يک برنده‌ی جايزه صلح نوبل ـ بی‌شک خلاف مصالح خردپسند است.
اکنون اکبر گنجی، در سلول تنهايی خود، با مرگی تدريجی سرگرم است. او ترجيح داده است که بر سر عقايد خود تا هر کجا که پيش‌ايد بايستد، و ولی فقيه نيز بر آن سر است که او را به گور بکشاند و شرش را از سر خود کم کند. بدينسان اکنون بجايی رسيده‌ايم که ديگر فرصت بندبازی‌های حقوقی و قانونی (آن هم در محدوده‌ی سرزمينی که در آن هيچ مطالبه‌ی عدالت خواهانه‌ای جواب نمی‌گيرد) به سرآمده و تنها اقدامی اساسی می‌تواند جان اين نويسنده‌ی ارجمند و سلحشور را نجات دهد.
ما، بعنوان دو ايرانی معتقد به دموکراسی و حقوق بشر و کوشنده در راه تحقق آن، از شما بانوی بزرگوار تقاضا می‌کنيم که بيش از اين به وضعيت خطيری که برای موکل شما پيش آمده بيانديشيد و بياد آوريد که تنها شما قادريد تا از موکل خود در صحنه‌های بين‌المللی دفاع کرده و پرونده‌ی او را در مراجع حقوقی بين المللی مطرح سازيد. بياييد و برای اولين بار شما کسی باشيد که پرونده‌ای را به دليل نقض حقوق بشر از محدوده‌های بومی به عدالت خانه‌های جهانی می‌کشانيد. يقيناً اقدام شما نه تنها ماجرای اکبر گنجی را از بن بست جانکاه کنونی بيرون خواهد کشيد که، در عين حال، سابقه‌ی خجسته‌ای خواهد بود در زمينه‌ی عدالت خواهی بين المللی.
ما مشفقانه آرزومنديم که چنين شود و ما نخستين بانوی ايرانی برگزيده شده برای دريافت جايزه‌ی صلح نوبل را ببينيم که در اندازه‌های واقعی مقام بلند بين المللی خود ظاهر شده و، با اقدامی مؤثر و چشم گير، مورد بارزی از نقض حقوق بشر و سرکوب بيان آزاد را در پيش چشم همه‌ی جهانيان بنمايش در آورده است.

با تقديم بهترين درودها
چهاردهم تيرماه ١٣٨٤ – پنجم جولای ٢٠٠٥

شکوه ميرزادگی – اسماعيل نوری علا

پژواک صدای زندانيان سياسی ايران از سلول‌های تنهايی و سکوت

پيشنهاد و تقاضای ما دو خدمتگذار تحقق حقوق بشر و آزادی در ايران، از خانم شيرين عبادی و «برای به دادگاه‌های بين المللی کشاندن مورد زندانيان سياسی ايران» انعکاسی بيش از انتظار داشت. اين انعکاس را ايرانيان روشنفکر، عاشق آزادی و حقوق بشر خارج از کشور ميسر ساختند ـ آن‌ها که اين پيشنهاد را پسنديده، قابل قبول ديده و چه بسا بارها و بارها به آن فکر کرده بوده اند.
در جريان اين نامه خيلی از کسانی که نمی‌دانستند چنين امکانی می‌تواند در اختيار يک صاحب جايزه نوبل باشد متوجه شدند که امکان اين اقدام از طرف خانم عبادی کاملا وجود داشته و دارد. مثلاً، خانم الهه هيکس، بانوی فعال حقوق بشر، در پاسخ به پرسش خبرنگار راديو فردا در مورد نظرشان پيرامون تقاضای ما از خانم عبادی می‌گويند: «خانم عبادی بنا به موقعيتی كه دارند، می‌توانند با كميساريای عالی حقوق بشر در سوئيس ملاقات كنند و از ايشان بخواهند مداخله كنند و با قدرتی كه دارند آقای گنجی را به بيرون از زندان و بيمارستان منتقل كنند. از طرف ديگر، خانم عبادی می‌توانند با گزارشگر‌های مخصوص در سازمان ملل ـ كه يكی از آنها گروه كاری دستگيری‌های خودسرانه‌ی خانم ليلا زراقی است كه از ايران هم ديدار كرده اند ـ از آنها بخواهند كه مداخله كنند. گزارشگر مخصوص شكنجه، گزارشگر مخصوص آزادی بيان كه آن هم از ايران ديدن كرده، اينها به علت اساسنامه ای كه دارند می‌توانند صريحاً از دولت جمهوری اسلامی سئوال كنند و دولت ايران اين وظيفه را دارد كه به آنها پاسخگو باشد. اين كاری است كه در كوتاه مدت و در اسرع وقت، كسی مانند خانم عبادی به راحتی می‌توانند اين كار را انجام دهند.»
بدينسان، در شرايط فعلی، تنها اراده و تصميم خانم شيرين عبادی است که اين امر را امکان پذير خواهد کرد. طبيعی است اگر اقدامی از جانب ايشان صورت گيرد شخصيت‌های ارزنده ای چون آقای عبدالکريم لاهيچی، و همينطور دهها وکيل ايرانی ديگر در سراسر جهان حاضرند که داوطلبانه همراه و همکار ايشان باشند.
امضاهای تأييد کننده‌ی اين پيشنهاد اکنون از مرز سيصد هم گذشته است و ارسال آنها همچنان ادامه دارد؛ اما ما، به لحاظ کار وقت گيری که رسيدگی و ثبت امضاء‌ها می‌برد، ناگزيريم اين ليست را ببنديم و از کسانی که از اين پس به جمع ما می‌پيوندد تقاضا کنيم که ما را برای عدم انعکاس امضاء‌هايشان ببخشند. البته اين امضاء‌ها در پرونده‌ی مربوط به اين تقاضا محفوظ خواهند ماند. در عين حال و در همين جا بايد از دوستان سايت «ايران امروز» به خاطر همکاری‌های بی‌دريغ‌شان تشکر کنيم. همچنين سپاسی داريم برای همه‌ی سايت‌ها، راديوها، تلويزيون‌ها، روزنامه‌ها و مجلات ديگری که خبر خواست صدها ايرانی خارج از کشور را برای به دادگاه کشاندن مورد زندانيان سياسی ايران منعکس کرده‌اند.
اکنون می‌دانيم که هيچ کدام از ما تنها نيستيم هرچند که صدايمان از يک دهان برخيزد. و می‌دانيم که در هر لحظه ای آماده هستيم تا پژواک صدای زندانيان سياسی ايران را، از سلول‌های تنهايی و سکوت، رسا و پر طنين به گوش جهانيان و وجدان‌های پاک برسانيم.

با احترام و مهر
شکوه ميرزادگی – اسماعيل نوری علا


ما امضا کنندگان زير با پيشنهاد آمده در نامه بالا موافقيم:

اسفنديار منفرد زاده - سوئد
علی امينی -آلمان
محمودرضا زارع -کانادا
دکتر امير توصيف -آمريکا
دکتر توران احمدی نيا -آمريکا
ستاره کافی -کانادا
دکتر اردلان بيانی –آمريکا
هنری مهدی
اشرف السادات اميد مهر
مه زاد اميد مهر
مه راز اميد مهر
حسين دريانی –برلين
بهرام حسين زاده
حسين فاضلی (نانام) –لندن
وازريک در ساهاکيان
احمد عليپور (فعال حقوق بشر) – لندن
غلامرضا بقايي – سيدنی استراليا
عنايت کتولی
دکتر منصور بيات زاده
حميد نعمتی (سايت برابری)
شايسته حکمی جليل زاده
محمدرضا مهجوری رحيم آبادی
حسن ماسالی – آمريکا
هادی فهيمی فر (فعال حقوق بشر) – سوئد
جواد اسديان
ثريا نبوی - اتريش
دکتر سيامک قديمی -فرانسه
محمد مناجاتی پور
مايک مظفری
آرش آرشی
اردلان پيروزی
ساسان قهرمان (کانادا)
فريدون (فرد) رهنما
دکتر رعنا اکرمی –کانادا
شيما کلباسی_ آمريکا
رضا رضوی – آمريکا
دکتر عبدالرضا سالک
پرتو نوری علا – آمريکا
کيومرث کاووسی -آمريکا
مهشيد لنگرودی
پروفسور افشين عليان
نازی اکبری
محمود پيروز رام
وحيد مشرف دهکرودی
سيامک انباری عطار
داريوش آشوری –فرانسه
حميد حميدی (بابا نويد)
امير تقوی -آمريکا
منيژه هباشی (وکيل دادگستری)
دکتر مريم حجت _آمريکا
سام شيرازی
کوروش صالحی- لندن
دکتر داگمار راضی
دکتر محمود راضی
داستين رازی
ايراندخت راضی
آرتا رازی
جعفر محمودی
مهران اعظمی
مهندس رضا مولايي
اکبر دادگری
حسين ميرسفيان
فرامرز فرد
ناصر کرمی
داوود اعتباری
مرتضی نگاهی -آمريکا
افشين بابازاده -لندن
دکتر علی فرهودی
کريم شامبياتی
دکتر شهلا عبقری- آمريکا
دکتر حسين عبقری- آمريکا
خسرو باقر پور –آلمان
احمد ناظم
کيانوش توکلی
مراد خورشيدی
دکتر خرمشاهی
بينا داراب زند
خالد حردانی
والی الله فيض مهدوی
حجت زمانی
مهندس فرخ شهابی –آمريکا
رستم پيشه ور
علی بهبهانی
ابوالفضل همدانی
محمود بهشتی
منصور کمره
محسن خاتمی
مينا تحويلداری
محمود سفريان
عليرضا موسوی
دکتر مرتضی کريمی
کامبيز فرنام
مهدی دهنوی
احمد محسنی
علی محمدی (مهابادی)
ژاله گيتی فروز
ميرزا آقا عسگری –آآلمان
حسين مدل –کانادا
ناهيد قاجار
علی اکبر اميد مهر
تيمور همراه –نيوزلند
مهدی شاهرخی
فرهاد نقاش -ژاپن
علی صدر – آمريکا
پروين مولوی
مسعود فرهاد نژاد
احمد عبداللهی
آرمون پاوول
آنيتا نيکتا –کانادا
آرش آهنگر قشقايي
سياووش رضوانی –تکزاس
سعيد پارسا
هادی يوسفی – دانمارک
مريم يوسفی
مجيد اميداور
دکتر سپيده صالح- آمريکا
دکتر مهران براتی- برلين
آلام تهرانی
بهزاد اميری
زهرا يوسفی - نروژ
حسين صديق - نروژ
دکتر سياووش قائنی
بيژن مرادی کاکه
دکتر پرويز داورپناه
عليرضا نوری زاده – لندن
مزدک بامدادان
رضا پوريا
جمشيد خون جوش
دکتر سعيد عباسيان (محقق)
شمس رنجبر- آمريکا
مصطفی شکوری –دانمارک
حسين مير مبينی (ناشر پيک خبری ايرانيان)
دکتر زهرا اشرفيان - کانادا
دکتر امير هوشمند ممتاز
علی يحيی پور
خانجان جبل العاملی
دکتر پرويز اخوان تهرانی
دارا نيرويي
داريوش مرتضوی
هوشنگ بهارلو- فرانسه
بهروز هوشمندی
جميله صداقت - آمريکا
دکتر احمد پهلوان -فرانسه
شهرام قدسيان -کانادا
پروفسور سعيد زندنيا- آمريکا
دکتر سام نجات – آمريکا
حسن بهگر
کوروش بامداد – کانادا
سينا سلطانی فرد- آلمان
نرگس قاليچی
زهره بختيار
بيژن ستايش – آمريکا
ميترا يوسف پور
ثريا يوسف پور
دکتر مازيار آذرنيا – کانادا
منوچهر حسن نيا کانادا
شهريار – هلند
سوسن مناجاتی پور
کامران مناجاتی پور
وحيد شعبانی (فعال دانشجويي) –هلند
مهدی خوشويي
سيامک پورصدر
علی صادقی
سيد احمد ميرفخرايي –آمريکا
مسعود راد –آمريکا
بهجت مهرآسا-آمريکا
دکتر محمدعلی مهرآسا -آمريکا
کامران مناجاتی پور
مهندس باقر آرامش –آلمان
کاوه زنگنه –اتريش
دکتر سعيد زنجانی -استراليا
نعمتی (سايت برابری)
دکتر مسعود نقره کار –آمريکا
سرور ميلانی –آمريکا
پرويز پيغامی –آمريکا
کيا جواد
محمد بهشتی –دانمارک
عمر آقا زاده –آمريکا
رشيد حدادی
دکتر سوری دلير –آمريکا
ندا منشی
اسدالله عليمحمدی (وبلاک نويس)
هاله سلحشور
منصور سحرخيز
رضا خردمندی –نروژ
کوروش پارسی (دانشجو)
انور ميرستاری (يکی از مسئولان و عضو حزب سبزبلژيک)
محمد کريمی
بهار آزاد فرد
ناصر مساواتی
ناصر کريمی
نسترن کريمی
مجيد کريمی
سعيد کريمی
رضا کريمی
علی اخلاصی
دکتر شايسته صفوت –آمريکا
امير سپهر (حزب ميهن)
عبدالقادر بلوچی –کانادا
دکتر اسماعيل خجسته –بلژيک
احمد بزرگ پور-بلژيک
رامين کشوری –سوئد
پگاه قربانی
سپانتا دانش
شاهين پرويزی
پروفسور مسعود پارسايي –آمريکا
فرهاد آصف
نگين اردلان
دکتر اشکان آذرين
مسعود روحانی –آمريکا
امير /////
حميد پوريان
علی اناری (دانشجو)
شهرنوش ابراهيمی –آمريکا
رامش صديقی
حيدر قلی زاده
مهدی شاهرخی
جلوه جواهری
مسعود کاظمی نژاد دهکايي –آلمان
علی رئيس طوسی
جعفر رضايي –ايران
آنيتا رهنايي
دکتر مسعود ريان
مسعود سيمانی
محسن خوشبين
سيروی کسراييان
سودابه علی حسينی
دکتر احمد رسولی – فرانسه
سعيد سيادت -آمريکا
محمدعلی حيدری –آمريکا

با سپاس فراوان ليست امضاها بسته شد.ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
Iran Emrooz (iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2005 ........... editor@iran-emrooz.net