تبليغات در ايران امروز
با قيمت مناسب و كيفيت عالی
بازگشت به صفحه اول

سومين قطعنامه پارلمان اروپا عليه ايران طی کمتر از ده ماه

انتقاد شديد اروپا از نقض حقوق بشر در ايران

پارلمان اروپا روز چهارشنبه برای سومين بار در مدت كمتر از ده ماه با صدور قطعنامه‌ای به از سرگيری فعاليت هسته‌ای و نيز نقض حقوق شهروندان ايرانی توسط حكومت جمهوری اسلامی اعتراض كرد. پارلمان اروپا ضمن فراخواندن ايران به توقف فعاليتهای مرتبط با غنی سازی اورانيوم، از حكومت ايران خواست وضعيت حقوق بشر در اين کشور را بهبود بخشد وگرنه موافقتنامه همکاری و تجارت که ايران و اتحاديه اروپا از دسامبر سال ٢٠٠٢ ميلادی گفتگو برای دست يافتن به آن را آغاز کرده‌اند منتفی خواهد شد.

Thu / 13 10 2005 / 20:01

پارلمان اروپا روز چهارشنبه برای سومين بار در مدت كمتر از ده ماه با صدور قطعنامه‌ای به از سرگيری فعاليت هسته‌ای و نيز نقض حقوق شهروندان ايرانی توسط حكومت جمهوری اسلامی اعتراض كرد.
به گزارش "بی‌بی‌سی‌"، پارلمان اروپا ضمن فراخواندن ايران به توقف فعاليتهای مرتبط با غنی سازی اورانيوم، از دولت جمهوری اسلامی خواسته است وضعيت حقوق بشر در اين کشور را بهبود بخشد وگرنه موافقتنامه همکاری و تجارت که ايران و اتحاديه اروپا از دسامبر سال ٢٠٠٢ ميلادی گفتگو برای دست يافتن به آن را آغاز کرده‌اند منتفی خواهد شد.
نمايندگان پارلمان اروپا در اين قطعنامه از ايران خواسته‌اند اعدام نوجوانان را متوقف سازد و رفتار دولت ايران با اقليتهای قومی و مذهبی بويژه کردها را محکوم کرده اند.
مقامهای قضائی ايرانی بارها گزارشهای حاکی از اعدام افراد زير هيجده سال را در اين کشور تکذيب کرده اند.
در اين قطعنامه همچنين آزادی اکبر گنجی، روزنامه نگار ناراضی خواسته شده است که واپسين ماههای محکوميت حبس خود را در زندان اوين تهران می‌گذراند.
اين سومين بار طی سال جاری ميلادی است که پارلمان اروپا عليه ايران قطعنامه صادر می‌کند. دو قطعنامه پيشين که سيزدهم ژانويه و دهم مارس و گذشته صادر شدند به ترتيب به موضوع شکنجه در ايران و فعاليت هسته‌ای اين کشور می‌پرداختند.


گزارش "راديو فردا" از قطعنامه پارلمان اروپا

راديو فردا: پارلمان اروپا امروز پنجشنبه قطعنامه‌ای را درباره ايران تصويب كرد. در اين قطعنامه علاوه بر مسائل هسته‌ای ايران گفته می‌شود كه در ماه‌های اخير موارد جدی از نقض حقوق بشر به وقوع پيوسته، مانند صدور حكم اعدام برای نوجوانان، بازداشت پيروان بهاييت، متوسل شدن به خشونت بيش از حد برای سركوبی‌های ناآرامی‌های خوزستان و كردستان و ادامه نقض آزادی بيان.
پارلمان اروپا در قطعنامه خود درباره برنامه هسته‌ای ايران از ايران خواسته است تا مذاكرات با سه كشور فرانسه، آلمان و بريتانيا را از سر بگيرد و به ايران هشدار داده است كه در صورت دوباره به تعليق درنياوردن فعاليت‌های تاسيسات هسته‌ای اصفهان خود را در جامعه جهانی منزوی خواهد كرد وفرصت مذاكره با اروپا را هم از دست خواهد داد. در زمينه حقوق بشر، پارلمان اروپا در قطعنامه خود كه الزام آور نيست به ويژه به ايجاد محدوديت‌های بيشتر در ماه‌های اخير در اين زمينه و نگرانی درباره سياست‌های دولت محمود احمدی نژاد اشاره كرده است.
الكساندر داگلاس نماينده بريتانيا در پارلمان ديشب به ويژه از محكوم كردن كودكان و نوجوانان زير ١٨ سال به مجازات مرگ در ايران به شدت انتقاد كرد و گفت: طبق گزارش‌ها برخی از اين محكوميت‌ها به اجرا هم گذاشته شده است. آقای داگلاس در عين حال خواهان تعهد بيشتر ايران به ديالوگ و مذاكره با اروپا شد.
وی گفت: "مذاكرات اتحاديه اروپا و ايران در زمينه حقوق بشر به اتحاديه اروپا اين امكان را می‌دهد تا به بهبود وضع حقوق بشر در ايران كمك كنند. ما خواهان پايبندی بيشتر ايران به اين مذاكرات و پيشرفت واقعی در زمينه رعايت حقوق بشر در ايران هستيم. ما از اين كه ايران هنوز تاريخی را برای دور بعدی مذاكرات تعيين نكرده ناراضی هستيم. رفتار ايران در زمينه حقوق بشر به حيثيت اين كشور در زمينه بين المللی آسيب می‌رساند. "
پارلمان اروپا در قطعنامه خود همچنين خواهان آزادی اكبر گنجی روزنامه نگار زندانی شده است.


چهار مورد اعدام كودكان زير ١٨ سال

در مورد قطعنامه پارلمان اروپا و اين كه از ايران خواسته شده است به ديالوگ و مذاكرات تعهد بيشتری داشته باشد و تاريخ ديگری را برای دور بعدی مذاكرات تعيين كند، دكتر عبدالكريم لاهيجی به "راديوفردا" گفت: ما همواره گفتيم كه بايد مشخص شود نتيجه مذاكرات و پيشنهاداتی كه نمايندگان اتحاديه اروپا به جمهوری اسلامی دادند، آيا مورد رعايت قرار گرفته يا نه. در شرايطی كه جمهوری اسلامی و ايران عضو كنوانسيون مربوط به حقوق كودك است، ولی طی ماه‌های گذشته چهار نفر كمتر از ١٨ سال در ايران اعدام شدند. وضعيت زندانيان سياسی در راس آنها اكبر گنجی، عبدالفتاح سلطانی، وضعيت اقليت‌های قومی و تمام مسائلی كه در اين قطعنامه عنوان شده، عليرغم گفتگوها بين جمهوری اسلامی و اتحاديه اروپا، وضعيت حقوق بشر در ايران بدتر شده. بنابراين من الان نمی‌دانم آقای الكساندر با چه دورنمايی و برنامه‌ای همچنان جمهوری اسلامی را دعوت به پای ميز مذاكره می‌كند؟ آيا در نشست‌های آينده باز هم نمايندگان جامعه مدنی بين المللی و جامعه مدنی ايران، سازمان‌های مدافع حقوق بشر به اين مذاكرات راه خواهند داشت يا نه. مذاكره بسيار كار درستی است و ما همواره از آن استقبال كرديم، ولی به شرط اين كه اين مذاكرات از حداقل شفافيت برخوردار باشد، دوم اين كه نتيجه اين مذاكرات و ضمانت اجرايی آن مشخص بشود.
يكی از نمايندگان پارلمان اروپا در همين زمينه گفته تا زمانی كه جمهوری اسلامی ايران در مورد برنامه هسته‌ای و مسائل طرح در مورد حقوق بشر پيشرفت‌هايی حاصل نكند و وضع را بهتر نكند، توافقنامه تجاری و همكاری اقتصادی امضا نخواهد شد.
دكتر عبدالكريم لاهيجی در اين باره به "راديوفردا" گفت: اين موضوعی بود كه از ابتدا و به عنوان پيش شرط انعقاد همچين قراردادی بين طرفين مطرح بوده و ما همواره تاكيد می‌كرديم كه نكند يك زمانی مساله حقوق بشر فراموش شود و اتحاديه اروپا فقط روی موضوع انرژی اتمی در وهله اول و شايد مسائل مربوط به صلح و آرامش منطقه فقط حساسيت نشان دهند. ولی الان وقتی ما می‌بينيم كه مساله حقوق بشر هم در كنار مشكل انرژی اتمی مطرح می‌شود، اين خوشبينی را برای ما به وجود می‌آورد و باز هم تاكيد می‌كنم كه می‌دانيد پيشنهاد كانادا طرح قطعنامه‌ای درباره وضعيت حقوق بشر به مجمع عمومی سازمان ملل طی هفته‌های آينده تسليم می‌شود و اين اميدواری را من دارم كه مانند سال گذشته در مجمع عمومی با اكثريت بيشتری تصويب شود. من فكر می‌كنم موضع گيری اخير پارلمان اروپا و اتحاديه اروپا از اين نظر است كه آنها هم می‌خواهند در كنار مجمع عمومی سازمان ملل فشار بيشتری به جمهوری اسلامی بياورند. هم در ارتباط با وضعيت حقوق بشر و هم درباره رفع بحران انرژی اتمي.


بحث نمایندگان پارلمان اروپا درباره ايران

تهیه و تنظیم از انور میرستاری
(از فعالان حقوق بشر و عضو حزب سبزهای بلژیک)

شروع برنامه در باره ایران: ساعت ١٦،٤٥ روز چهار شنبه ١٢ اکتبر

گزارش رئیس شورا :

ایران کشوری است غنی و ثروتمند که دارای ملتی جوان و کاملا تحصیل کرده و تعلیم یافته می‌باشد. ما باید سیاست درهای باز را با "ملت ایران" داشته باشیم.
اما دو مساله اساسی سد راه ماست: حقوق بشر و برنامه هسته‌ای ایران که در حال حاضر رو به گسترش است.
ما باید اطمینان کامل پیدا کنیم که قصد ایران از این برنامه ، استفاده‌های صلح آمیز است. نه اروپا و نه هیچ کشور دیگری مانع عملیات ایران برای تولید برق نیست. ما در صورت صلح آمیز بودن ، حتی مایلیم به ایران کمک کنیم.توافق نامه پاریس یک همکاری سازنده از طرف ما بود.
در زمان خاتمی مسئله حقوق بشر به اندازه خیلی کمی پیشرفت داشت. ایران به کنوانسیون‌های جهانی احترام نمی‌گذارد ، به اعدام‌ها ادامه می‌دهد ، جوانان مجرم زیر ١٨ سال را اعدام می‌کند ، آزادی مطبوعات و بیان را پایمال می‌کند ، ژورنالیست‌ها را زندانی می‌کند ، بیش از ٥ سال است که اکبر گنجی در زندان به سر می‌برد و اتحادیه اروپا آزادیش را از ایران خواسته است ، طرفداران دیگر مذاهب تحت اذیت و آزار قرار می‌گیرند.
در مورد مسایل مذکور و بهتر شدن شرایط حقوق بشر در ایران ، اتحادیه اروپا و سازمان ملل هر جه زود تر و فورا باید دست به کار شده و مداخله کنند.
از این که جمهوری اسلامی ايران از تعیین تاریخ جلسه آتی با اروپا طفره می‌رود ، ما را از خود مایوس ساخته است. ما تلاش می‌کنیم به گفتگوها و تماس‌های خودمان ادامه دهیم.

گزارش رئیس کمیسیون:

در شرایط کنونی ، امنیت جهانی در خطر است. آژانس بین المللی و سازمان ملل و شورای امنیت برای رفع این خطر در تلاش اند. اما مذاکرات آینده ما فقط به امور هسته‌ای محدود نخواهد شد. خانم آنجلیکا بیر نماینده تام الاختیار اروپا در روابط با ایران ، کارش را به خوبی انجام داد. او با جامعه ایرانیان و سیاستمداران واقعی این کشور تماس گرفت. کاری که ما باید ادامه دهیم.
بین مردم ایران و اروپا که دارای دو تمدن بزرگی هستند روابط دوستانه جدا از دولت آن کشور باید به راهش ادامه دهد.
ما باید سطح تبادل فرهنگی با هنرمندان ، نویسندگان و سازندگان فرهنگ پویای ایران را گسترش دهیم. و این دو ملت باید بتوانند به دوستی‌های خود در همه زمینه‌ها ادامه دهند.

مسئله حقوق بشر : گفتگو‌های ما در این باره باید رک و پوست کنده باشد و این دیالوگ‌ها به آشکارا در دسترس همگان قرار گیرند.
در باره مسایل تروریسم ، بمب اتم و مسئله حقوق بشر در دیدار آتی در تهران صحبت خواهیم کرد. ما منتظر مشخص شدن این تاریخ از طرف ایران هستیم.
سیاست ایران در باره نقض حقوق بشر باید صریح و روشن باشد.
در آخرین جلسه سازمان ملل ، وزیر امور خارجه اروپا ، با همتای ایرانی خود یک ملاقات جانبی ترتیب داد. در این جلسه بر مسئله حقوق بشر تاکید شد.
ما امروز در میان دیگر خواسته‌ها مخصوصا خواهان آزادی آقای اکبر گنجی و وکیل‌هایی از جمله ناصر زرافشان و عبدالفتاح سلطانی هستیم.
اعدام جوانان ، دستگیری بهائیان ، سرکوب جنبش مردم کردستان توسط نیروهای انتظامی و تبعیض در باره زنان را محکوم می‌کنیم.
اگر مسئله حقوق بشر در ایران بهبود نیابد ، رابطه با ایران بهبود نخواهد یافت.
جدا از حرف‌های گفته شده در بالا ، ما با ایران مشکلی نداریم.
فضای اقتصادی و ایجاد بازار کار همه و همه به شرایط حقوق بشر بستگی دارند. تا به امروز ایران هیچ وقعی به حرف‌های زده شده نگذاشته و همه حروف ، مرده و بی روح مانده اند.
شورای اروپا به گفتگوهای سیاسی خود ادامه می‌دهد. به یاد دارید که در سال ٩٣ ، در دوران فاجعه و بحران ما رابطه مان را با ایران قطع کردیم و چقدر موثر واقع شد.
ما در مورد مسابل هسته‌ای ، تا ژوئیه خوب پیشرفت کرده بودیم. ما فکر می‌کنیم که مطالعه نامحدود و بی قید و شرط برای انرزی اتمی صلح آمیز حق طبیعی ایران است. به نظر ما ایران باید با سازمان جهانی انرژی اتمی همکاری کرده و آماده پذیرش کنترل مستقیم و نظارت از نزدیک این سازمان باشد.
از خانم آنجلیکا یبر که نقش خود را خوب ایفا کرده ، نهایت تشکر را دارم. ما موفق شده ایم در مورد مرکز اصفهان ، پرونده را متوقف سازیم.

اطهارات نمایندگان پارلمان

آقای گالور از حزب مردم:

ایران باید به طور خیلی واضح پیام ما را در باره مسئله نقض حقوق بشر بفهمد. از خانم آنجلیکا یبر برای اقداماتش کمال تشکر را دارم. از سازمان جهانی انرژی اتمی هم به خاطر تلاش‌هایشان در مسایل هسته‌ای سپاسگزارم.
حکم اعدام‌ها و اعدام جوانان زیر ١٨ سال باید قطع شوند.
در باره مسئله نقض حقوق بشر باید مسقیما با شهروندان ایرانی در تماس باشیم.
اگر موضوع نقض حقوق بشر حل نشود ، نباید همکاری اقتصادی داشت. ایران باید تصمیم نهایی و قطعی خود را گرفته و در راه برنامه‌های صلح آمیزش ، اطمینان ما را برای دادن اورانیوم جلب کند.

تصمیم حکام ایران در رابطه با قطع مذاکره با سه کشور اروپایی ، نگران کننده است.
از نظر ما مداخله نظامی در خارج از تصور است.
ما از رفتار آمریکا و از شیوه سیاست و فشار نظامی آنان در منطقه و کشورهای هم جوار ایران نگرانیم.
ما با سیاست سازمان جهانی انرژی اتمی و آقای البرادعی که به حق هم جایزه صلح نویل را گرفت ، موافقیم.
شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند تصمیمات لازم را اتخاذ کند. تاکید و تکرار می‌کنم که ایران نیز مانند همه کشور‌ها حق استفاده از انرژی هسته‌ای برای برنامه‌های صلح آمیز را دارد. کمیسیون و شورا را دعوت می‌کنم که قرار دادهای نظامی و اقتصادی را از مسئله نقض حقوق بشر جدا نکنند.


نماینده لیبرال‌ها

ایده تولید هسته‌ای در جهان امروز دیگر کهنه شده و کشورهای زیادی مانند یرزیل ، مکزیک ، قزاقستان و گرجستان و... یرنامه‌های خود را به کناری گذاشته اند. ولی همه این کار را نکرده اند ، از جمله اسرائیل ، پاکستان و... و امروز نوبت ایران است که تازه وارد میدان و کار زار شده است.
ما برنامه‌های مخفی ایران را در باره برنامه‌های هسته‌ای خوب می‌شناسیم.
ما سازمان مجاهدین را به عنوان یک گروه زیر زمینی می‌شناسیم.


خانم آنجلیکا بیر نماینده تام الاختیار اروپا در روابط با ایران ـ از سبزها

تلاش ما رعایت حقوق بشر و ایجاد صلح در منطقه است. ما می‌خواهیم از بروز آتش در آن نواحی جلوگیری کنیم. عراق را می‌بینید.
ما شانس یافتن یک راه حل سیاسی به کمک خبرنگاران ، سازمان‌های حقوق بشری و برنده جایزه صلح نوبل خانم شیرین عبادی را داریم. ما باید از طریق شورای امنیت سازمان ملل اقدام کنیم.
از زمان انتخاب احمدی نژاد به بعد ، وضعیت حقوق بشر در ایران رو به وخامت گذاشته و روز به روز بدتر می‌شود. ما ایرانیان داخل و خارج کشور از جمله وکیل اکبر گنجی را به پارلمان دعوت کردیم. آنان از نا بسامانی و نقض آشکار حقوق بشر صحبت کردند.
ما خواستار آزادی هر چه زودتر و بی قید و شرط آقایان اکبر گنجی و ناصر زرافشان و عبد الفتاح سلطانی هستیم.


ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
Iran Emrooz (iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2005 ........... editor@iran-emrooz.net