تبليغات در ايران امروز
با قيمت مناسب و كيفيت عالی
بازگشت به صفحه اول

نامه‌ی جمعی از خانواده‌های قربانيان قتل‌های زنجيره‌ای به کوفی عنان

درخواست آزادی بی‌قیدوشرط دکتر زرافشان

اکنون ٩ روز است که ایشان در اعتصاب غذا بسر می‌برد. از آنجایی که شرایط سلامتی او برای ادامهء این اعتصاب غذا به مدت طولانی مناسب نیست و حتی جان ایشان را با خطر جدی مواجه می‌کند، ما خواهان اعمال فشار شما برای بدست آوردن آزادی بدون قیدوشرط دکتر زرافشان هستیم و اعلام می‌کنیم که دولت جهوری اسلامی مسئول هر گونه خطر احتمالی برای جان ایشان است.

Fri / 17 06 2005 / 14:52

نامه خانواده‌های مختاری، پوینده، فروهر، زال‌زاده، دوانی، حاجی‌زاده به کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل جهت
درخواست آزادی بی قیدوشرط دکتر زرافشان


سال‌هاست که عزیزان ما توسط مأمورین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیده‌اند و ما هیچ پاسخی از مسئولین این رژیم مبنی برافشای حقایق این جنایات دریافت نکرده‌ایم.
اما در میان این همه بی کفایتی مسئولین، دکتر ناصر زرافشان با مسئولیت و پیگیری ویژه و قبول وکالت پروندهء قتل‌های زنحیره‌ای، صدای دادخواهی ما در برابر این جنایات بوده است و بخاطر همین حق‌جویی بی‌دریغ در راه افشای هویت آمرین و عاملین قتل دگراندیشان در ایران، با اتهامات واهی به پنج سال زندان و پنجاه ضربه شلاق محکوم شده است.
اکنون بعد از گذشت سه سال زندگی در زندان، و با توجه به بیماری حاد کلیوی ایشان، تمام پزشکان زندان اوین اظهار داشته‌اند که او برای درمان بیماری خود به مرخصی نیاز دارد. اما مسئولین به او اجازهء بیرون آمدن از زندان را نداده اند. بعد از این بی مسئولیتی مقامات جمهوری اسلامی، دکتر ناصر زرافشان در نامه‌‌ای خطاب به مردم ایران اعلام داشت: برای افشای رفتار غیرانسانی مسئولین، چیزی بجز زندگی خود در اختیار ندارد و از روز سه شنبه هفت ژوئن دوهزاروپنج اعتصاب غذای نامحدودی را شروع می‌کند و آن را تا زمان رسیدن به خواسته‌هایش و دسترسی به امکانات پزشکی مناسب در بیرون از زندان ادامه می‌دهد.
اکنون ٩ روز است که ایشان در اعتصاب غذا بسر می‌برد. از آنجایی که شرایط سلامتی او برای ادامهء این اعتصاب غذا به مدت طولانی مناسب نیست و حتی جان ایشان را با خطر جدی مواجه می‌کند، ما خواهان اعمال فشار شما برای بدست آوردن آزادی بدون قیدوشرط دکتر زرافشان هستیم و اعلام می‌کنیم که دولت جهوری اسلامی مسئول هر گونه خطر احتمالی برای جان ایشان است.

شانزدهم یونی دوهزار و پنج

خانواده‌های: مختاری، پوینده، فروهر، زال‌زاده، دوانی، حاجی‌زاده


برای امضای اين نامه و حمايت از آن به آدرس زير مراجعه شود:
http://www.petitiononline.com/evin/petition.html


ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
Iran Emrooz (iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2005 ........... editor@iran-emrooz.net