تبليغات در ايران امروز
با قيمت مناسب و كيفيت عالی
بازگشت به صفحه اول

بیانیه گروهی از آزاداندیشان، نویسندگان، فعالان سیاسی، دانشجوئی و کارگری ایران

نه کاندیدائی را تائید و نه رای خواهیم داد

مشارکت حداکثری در انتخاباتی که به دموکراسی و حاکمیت ملی ختم نمی‌شود و نقش تزئینی و ظاهر مشروعیت بخش را برای حاکمیت موجود ایفا می‌کند ، نه تنها بیگانگان را در ترغیب چنگ اندازی بر حاکمیت ملی باز نمی‌دارد بلکه امید تغییر و تحول از درون کشور را از بین برده و نگاهها را به سمت بیرون معطوف می‌دارد. راه خروج از بن بست‌های ساخته و پرداخته حاکمیت ، ممانعت از دخالت بیگانگان و حفظ استقلال و تامین منافع ملی ، تسلیم و تمکین به خواست ملت می‌باشد.

Sun / 15 05 2005 / 10:16

این بیانیه به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری وبه دنبال بیانیه تحلیلی ١٤ اسفند١٣٨٣ (معروف به بیانیه ٥٦٥ امضائی) می‌باشد.
٢٠ اردیبهشت ١٣٨٤

به نام خدا
هموطنان عزیز:
در دهه گذشته و در جریان هفتمین انتخابات ریاست جمهوری، این امید برای بسیاری از افراد و گرایش‌ها به وجود آمد که با یک جنبش همگانی در راه اجرای اصول مغفول و نادیده گرفته شده قانون اساسی و با رویکرد "اصلاح از درون حاکمیت" و حتی المقدور با هزینه کم ، راهی به سوی دموکراسی و پیشرفت کشور ایجاد شود. مشارکت بی‌نظیر مردم درانتخابات ریاست جمهوری خرداد ١٣٧٦ و انتخابات اولین دوره شوراهای شهر و مجلس ششم و انتخابات بعدی ریاست جمهوری ، ناشی از شکل گیری این امید در مردم بود لکن اراده لجوجانه ودیرپای اقتدارگرایان ونهادهای انتصابی درمقابله با اصلاحات، بی‌اعتنائی به آراء ملت و جلوگیری از تحرک نهادهای انتخابی چون ریاست جمهوری و مجلس ، از یک سو و ناتوانی بخش عمده‌ای از اصلاح طلبان حکومتی در تحقق بخشیدن به برنامه‌ها و شعارها و استحاله تدریجی آنان در ساخت قدرت از دیگر سو، امید مردم را مبدل به یاس کرد و در مجموع منجر به بن‌بست‌های کنونی و شکست گردید. در مقطع انتخابات پیش رو، نیز درحالی مردم، به مشارکت حداکثری فراخوانده می‌شوند که همچنان بسیاری از محافل اصلی قدرت و حکومتگران انتصابی، با تسلط کامل بر نهاد‌های اصلی اعمال حاکمیت در عرصه‌های گوناگون، انحصار کامل رسانه‌های ملی و تحدید فضای اطلاع رسانی هر نوع نظر مخالف و مطالبه ابتدائی‌ترین حقوق شهروندی را با توطئه و براندازی نظام مساوی می‌انگارند و به جای رفع موانع واقعی شرکت در انتخابات ، با نفی ماهیت آزاد و داوطلبانه مشارکت مردم، آن دسته از فعالان سیاسی را که در انتخابات غیر آزاد و غیر رقابتی شرکت نخواهند کرد، به "براندازی نرم" متهم می‌کنند.
تردیدی وجود نداردکه پیش نیازهای انتخابات آزاد، آزادی بیان و اجتماعات ، آزادی عمل احزاب و تشکل‌های جامعه مدنی ، نبود زندانیان سیاسی وعقیدتی، وجود امنیت وفقدان بیم وهراس در بین کنشگران سیاسی واجتماعی و فرصت برابر تبلیغاتی است ، بنابراین هر نوع انتخاباتی که فرصت رقابت برابررا برای همه نیروها و جریان‌های سیاسی برقرار نکند، در واقع نوعی انتصابات است که در نتیجه آن رئیس جمهور منتخب تا حد یک تدارکچی کاهش پیدا می‌کند و این چیزی به جز تکرار تجربه شکست خورده قبلی و نمایشی برای مشروعیت بخشی به عملکرد انحصارگرایانه و بحران ساز مراکز انتصابی قدرت ورانت خواری سیاسی واقتصادی رایج آنان نخواهد بود.
متاسفانه درحال حاضر، هیچگونه نشانه‌ای دال برتغییر روش حاکمیت، به شکلی کیفی، به چشم نمی‌خورد و بسیار بعید به نظر می‌رسد شورای نگهبان باعدم بهره‌گیری ازسلاح نامشروع نظارت استصوابی، مجالی برای حضور نیروهای مستقل ملی فراهم آورد. با شرائط فعلی ، رغبت و استقبالی از حضور در انتخابات ریاست جمهوری در میان مردم ملاحظه نمی‌شود. روشن است که با ادامه رویکردهای گذشته، فرض برگزاری انتخابات آزاد ازسوی حاکمیت، امکان ناپذیر وغیر واقعی خواهد بود. از سوی دیگر ، موازنه قوا در ساختار قدرت، به گونه‌ای است که پیشاپیش ، نهادهای انتصابی در برابر نهاد‌های انتخابی ، جایگاهی برتر دارند و به جهت ساختار توزیع قدرت در قانون اساسی ، بخش‌های انتخابی از جمله ریاست جمهوری، به امری صوری ، وتابعی از بخش انتصابی و غیر پاسخگو، بدل می‌شوند.
امروز دنیا آگاهی دارد که انتخابات ایران به صورت دو درجه‌ای صورت می‌گیرد و مردم فقط این آزادی را دارند که ازمیان نامزدهای دستچین شده حاکمیت ، فردی را برگزینند ! کیست که نداند اغلب کاندیداهای معرفی شده ، کسانی هستند که در مسائل و نابسامانی‌های ربع قرن گذشته نقش مستقیم و غیر مستقیم داشته و تفاوت بنیادین بین آنها نیست. اقدامات شبهه انگیز تنش آفرین و پنهانکاری‌های اتمی و مشکلاتی که امروز کشور ایران در صحنه تکنولوژی اتمی به آن مبتلا می‌باشد، رواج فرهنگ مصرفی ، نقض آزادی‌های اساسی و حقوق ملت ، ظهور طبقه نوکیسه جدید و غارت منابع ملی ، شکاف در گروه‌های اجتماعی و اختلاف فاحش بین فقیر و غنی ، فساد‌های مالی اطرافیان و وابستگان و بالاخره تورم سرسام آور در زمان مسئولیت چه کسی به وجود آمد؟
مشارکت حداکثری در انتخاباتی که به دموکراسی و حاکمیت ملی ختم نمی‌شود و نقش تزئینی و ظاهر مشروعیت بخش را برای حاکمیت موجود ایفا می‌کند ، نه تنها بیگانگان را در ترغیب چنگ اندازی بر حاکمیت ملی باز نمی‌دارد بلکه امید تغییر و تحول از درون کشور را از بین برده و نگاهها را به سمت بیرون معطوف می‌دارد. راه خروج از بن بست‌های ساخته و پرداخته حاکمیت ، ممانعت از دخالت بیگانگان و حفظ استقلال و تامین منافع ملی ، تسلیم و تمکین به خواست ملت می‌باشد.
آنچه اکنون برای مردم حائز اهمیت است تعیین تکلیف مدیریت کشور و پاسخگو بودن مسئولان در برابر ملت است. اگر فصل‌الخطاب کلیه امور شخص رهبری هستند و امور جاری می‌تواند با احکام حکومتی به سامان برسد چه حاجت است به این همه هزینه‌های گزاف برای گزینش رئیس جمهور و چه حاجت به وجوه میلیاردی شورای نگهبان برای نظارت برجریان انتخابات غیررقابتی و غیرموثر؟. در این صورت آیا بهتر نیست مقام رهبری با صدور حکمی ، یکی از نزدیکان مورد اعتماد خودرا به سمت رئیس جمهوری منصوب نمایند تا این همه هزینه از بیت المال مسلمین و بودجه عمومی صرف نشود.

هموطنان عزیز
بی‌تردید حساسیت زمان و مخاطره‌آمیز بودن زمانه، هر ایرانی را به خود می‌خواند که با هشیاری کامل به آینده میهن و استقلال و آزادی این سرزمین بیاندیشد و ایستادگی در برابر یکه تازی‌های ایران برباد ده را وجهه همت خویش قرار دهد تا پیش از آنکه بحران‌های داخلی و خارجی تعمیق بیشتری یابد ، شرائطی فراهم گردد تا حاکمیت ملی به نحوی مسالمت آمیز و در فضائی باز و آزاد وبا تکیه بر اصول دموکراسی ، حقوق بشر و جمهوریت واقعی وعدالت اجتماعی ، خارج از هرگونه تبعیض نژادی، جنسیتی و قومی - به دور ازخشونت- در کشور استقرار یابد و از کیان ایران و ایرانی پاسداری کند. تا به پشتوانه حمایت همه جانبه توده‌های ملت در برابر هرگونه توطئه و تجاوزگری ، از استقلال و تمامیت ارضی کشور و حقوق ملت دفاع و با اعاده حیثیت به ایران و ایرانی در داخل و خارج در محيط صلح و صفا از دشمنی و دشمن تراشی خودداری شود.
مابر این باوریم که ساخت قدرت در کشور باید، منبعث از خواست ملی و به دور از هرگونه نفوذ و دخالت نهادهائی باشد که برای خود مشروعیتی الهی و غیر برخاسته از رای مستقیم ملت قائلند. ما حکم حکومتی را بدعتی در قانون گذاری و کشورداری و مانعی برای رشد فرهنگ آزادی و دموکراسی درمیان ملت می‌دانیم. ما نظارت استصوابی و قیمومیت افرادی محدود را برسرنوشت کشور و آراء مردم توهین به ملت ایران دانسته و برای تامین مشارکت عمومی در مسائل کشوری، راهی جز تغییر بنیادین در ساختار قدرت نمی‌بینیم.
آنچه در انتخابات اهمیت دارد، نه تکثر عددی است و نه صحنه سازی‌های انتخاباتی. انتخابات زمانی معنا داردکه تکثر کیفی و تنوع واقعی علائق و دیدگاه‌های مختلف در صحنه حاضر باشد. انتخابات را زمانی می‌توان توام با تکثر واقعی دانست که تمامی دیدگاه‌های موجود در سپهر سیاسی و اجتماعی ایرانیان که به منافع ملی و تمامیت ارضی کشور می‌اندیشند اعم از داخل و خارج، امکان شرکت و رقابت داشته باشند.
انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، می‌توانست آزمون دیگری برای به قدرت نشستگان حاکم در جمهوری اسلامی باشد تا ظرفیت خویش را برای تغییرات اساسی و مسالمت آمیز نشان دهند. باتوجه به ظرفیت و ساخت قانون اساسی و عملکرد مسئولین و از جمله شورای نگهبان در تفسیر و اجرای آن ، در حال حاضر، حق تعیین سرنوشت از طریق انتخابات آزاد و منصفانه مطابق استاندارد‌های بین المللی و جهت گیری اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های حقوق مدنی - اجتماعی و اقتصادی از ملت ایران سلب شده است و عملاٌ نتیجه انتخابات به نفع مقامات انتصابی و غیر پاسخگو مصادره شده است.
گرچه برخی از فعالان، برای اتمام حجت به شورای نگهبان و به امید آنکه با درک شرائط موجود راه خردمندانه‌ای پیش گرفته شود، اعلام عدم شرکت خود در انتخابات را به موقعی محول ساخته‌اند که شورای نگهبان حربه عدم تائید صلاحیت را در مورد تعدادی از کاندیدا‌ها، بخصوص کاندیدا‌های زن ، به کار برد، ولی ما امضاءکنندگان در شرائط موجود، با توجه به اشکالات بنیادی که در بالا برشمرده شد و با توجه به اینکه مشکل اصلی، منحصر به عمل جانبدارانه و غیردموکراتیک شورای نگهبان نیست، با الهام از وجدان عمومی و آنچه از تصمیم خود جوش مردم احساس می‌شود، موجبی برای مشارکت دراین انتخابات نمی‌بینیم واعلام می‌داریم دراین انتخابات، نه کاندیدائی را تائید و نه رای خواهیم داد و به آنانکه با لحنی تهدید آمیز، فعالان سیاسی و متمایلان به عدم شرکت در انتخابات را به نوعی براندازی متهم می‌کنند ، گوشزد می‌کنیم که از اقتضائات مسلم حقوق مردم ، آزادی شرکت یا عدم شرکت آنها در انتخابات است و نمی‌توان باهیچ تهدیدی ملت را از این حق مسلم محروم ساخت. این مردم هستند که با موضع گیریهای خود در هر زمان پیام خود را به هر نحو که اراده کنند اعلام می‌دارند.

با عرض پوزش از بزرگوارانی که در لیست اولیه اسم آنها اشتباها وارد شده بود و یا از قلم افتاده بود، لیست اصلاح شده به شرح زیر می باشد:

١ حامد ابراهيمی فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٢ محمد رضا ابراهيمی فعال اجتماعي
٣ ريحانه ابريشمی فعال دانشجويی دانشگاه زابل
٤ يوسف ابناوی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٥ مصطفی آجودانی فعال سياسي
٦ آرش آذرپيک فعال دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه
٧ فاطمه آرام نژاد فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي
٨ سيد محمد باقر اسكويی فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
٩ سعيد ارشيری فعال دانشجويی دانشگاه كرمان
١٠ احمد ارمغان فعال دانشجويی دانشگاه مازندران
١١ جعفر آروينی فعال سياسي
١٢ سامان آزادی فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی اصفهان
١٣ عبدالله ازدوجينی دبير، فعال سياسي
١٤ مهندس مهدی اسماعيلی روزنامه نگار
١٥ مهندس فريدون آغاسی فعال سياسي
١٦ دکتر سعيد آل آقا استاد دانشگاه، فعال سياسي
١٧ ساسان آقايی روزنامه نگار
١٨ رضا آل محمد فعال دانشجويی دانشگاه شيراز
١٩ امير اقتناعی فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٢٠ سحر ابونصر فعال دانشجويی دانشکده اقتصاد
٢١ رضا احمدی فعال دانشجويی دانشگاه علوم پزشگی ايران
٢٢ قربان احمدی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم
٢٣ محمد مهدی احمدی فعال دانشجويی دانشگاه شيراز
٢٤ امين احمديان فعال دانشجويی دانشکده اقتصاد
٢٥ خشنود احمدی فر فعال دانشجويی دانشگاه ايلام
٢٦ مهندس بهاءالدين ادب نماينده دوره ششم مجلس
٢٧ عبدالعلی اديب برومند رييس شورای مرکزی جبهه ملی ايران
٢٨ دکتر مه لقا اردلان استاد دانشگاه، فعال سياسي
٢٩ مهندس بامداد ارفع زاده فعال سياسي
٣٠ سهش اسانلو فعال اجتماعي
٣١ منصور اسانلو فعال كارگري
٣٢ سيامك اسانلو فعال اجتماعي
٣٣ ليلا اسد نژاد فعال دانشجويی دانشگاه الزهرا
٣٤ مرتضی اسدی فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي
٣٥ فرزانه اسکندری فعال سياسي
٣٦ امير اسديان فعال سياسي
٣٧ ناصر اشجاری فعال سياسي
٣٨ توحيد علی اشرفی فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٣٩ مرتضی اصلاح چی فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي
٤٠ دکتر حسين اعرابی فعال سياسي
٤١ فرهاد اعرابی فعال سياسي
٤٢ امير هوشنگ افتخاری راد روزنامه نگار
٤٣ علی اصغر افشار كهن فعال سياسي
٤٤ مهندس علی افشاری عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت
٤٥ عليرضا افشاری فعال سياسي
٤٦ محمود اكبر زاده فعال اجتماعي
٤٧ سيف الله اكبری فعال سياسي
٤٨ علی احمد الفتی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم
٤٩ كيومرث الفتی فعال سنديكای شركت واحد
٥٠ ميثم امانی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٥١ الهه امير انتظام فعال سياسي
٥٢ مهندس عباس اميرانتظام سخنگوی دولت موقت و قديمی ترين زندانی سياسی جمهوری اسلامي
٥٣ امير رضا اميربختيار فعال سياسي
٥٤ بهروز امير خيزی فعال سياسي
٥٥ سبا اميری فعال دانشجويی دانشگاه آزاد
٥٦ علی اميری فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم
٥٧ امير اميدی فعال دانشجويی دانشگاه شيراز
٥٨ پويا امين فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٥٩ مهدی امين زاده عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت
٦٠ امير امينی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٦١ ستار امينی فعال سياسي
٦٢ صالح امينی فعال دانشجويی دانشگاه كرمان
٦٣ شهلا انتصاری فعال سياسی و اجتماعي
٦٤ حسن انصاری فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی اصفهان
٦٥ کيوان انصاری فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٦٦ اکرم ايبک آبادی فعال دانشجويی دانشگاه الزهرا
٦٧ عليرضا ايران منش فعال دانشجويی دانشگاه شيراز
٦٨ مائده ايزدی فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی اصفهان
٦٩ دکتر اکبر ايمانيان راديولوژيست، فعال سياسي
٧٠ احمد بابايی فعال كارگري
٧١ سعيد بابايی فعال دانشجويی دانشگاه علوم پزشگی ايران
٧٢ عليرضا بابايی فعال سياسي
٧٣ احسان باقرزاده فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٧٤ مهدی باقری فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي
٧٥ دکتر داود هرميداس باوند استاد دانشگاه و حقوقدان
٧٦ مجتبی بخشنده فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم
٧٧ مهندس مرتضی بديعی فعال سياسي
٧٨ ايمان براتيان فعال دانشجويی دانشگاه شهرکرد
٧٩ ايمان براتيان فعال دانشجويی دانشگاه شهيد عباسپور
٨٠ پوريا براتيان فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٨١ دکتر بهروز برومند رئيس سابق دانشگاه علوم پزشكی ايران
٨٢ دکتر جهانشاه برومند استاد دانشگاه و فعال سياسي
٨٣ عليرضا بريمان دندانپزشگ، استاد دانشگاه، فعال سياسي
٨٤ مقداد بريمانی فعال دانشجويی دانشگاه سيستان
٨٥ منوچهر بصير فعال سياسي
٨٦ مجيد بگ نظری فعال دانشجويی دانشگاه ايلام
٨٧ اميرحسين بلالی فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٨٨ رحيم بنايی فعال سياسي
٨٩ تيرداد بنکدار فعال اجتماعي
٩٠ سيمين بهبهانی شاعر و عضو كانون نويسندگان
٩١ دكتر فرهاد بهبهانی نويسنده و فعال سياسي
٩٢ اسماعيل بهتويی دانشجو و فعال سياسي
٩٣ سجاد بهرامی مقدم فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم
٩٤ امير حسين بهروز فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
٩٥ پگاه بهزادی فعال دانشجويی دانشگاه کرمانشاه
٩٦ مهندس محمد بهزادی فعال سياسي
٩٧ علی اکبر بهمنش وکيل دادگستري
٩٨ دکتر احمد بهنيا پزشگ، فعال سياسي
٩٩ دکتر افشين بيابانی فعال سياسي
١٠٠ دکتر بهرام بيابانی فعال سياسي
١٠١ مهندس عليقلی بيانی رييس شورای مرکزی حزب ايران
١٠٢ باقر بيشه ای فعال سياسي
١٠٣ فرهاد بيشه ای فعال سياسي
١٠٤ صديقه بيگدلی فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
١٠٥ فاطمه بيگی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
١٠٦ علی بی كس روزنامه نگار
١٠٧ نهمينه بی آزار فعال دانشجويي
١٠٨ حميد بی آزار فعال سياسي
١٠٩ مصطفی پاپی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
١١٠ فرشته پاكنژاد فعال عرصه زنان
١١١ جعفر پريزاد فعال سياسي
١١٢ يوسف پژوم فعال دانشجويی دانشگاه ايلام
١١٣ صادق پور قاسم فعال سياسي
١١٤ نيكان پور تيموری فعال دانشجويی دانشگاه مازندران
١١٥ احسان پورنگ فعال دانشجويی دانشگاه خواجه نصير طوسي
١١٦ احمد پولادزاده فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
١١٧ روح الله پورنوروز فعال دانشجويی دانشگاه شهرکرد
١١٨ مصطفی پهلوانی فعال دانشجويی دانشگاه همدان
١١٩ پيمان پيران فعال سياسي
١٢٠ مصطفی پيران فعال سياسي
١٢١ ناهيد تاج رستمی فعال اجتماعي
١٢٢ محمود پيرزادنيا فعال سياسي
١٢٣ علی تراب فعال دانشجويی دانشگاه شيراز
١٢٤ کامران ترابی جهرمی فعال دانشجويی دانشگاه شيراز
١٢٥ رحيم ترابی نژاد فعال سياسي
١٢٦ مهدی ترکان وكيل دادگستري
١٢٧ محمد تقديری فعال دانشجويی دانشگاه شهرکرد
١٢٨ محسن تقوی فعال دانشجويی دانشگاه مازندران
١٢٩ مهندس مصطفی تنها عضو موسس و شورای مركزی حزب آزادی مردم ايران
١٣٠ عابد توانچه فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
١٣١ علی توانی همدانی فعال دانشجويی امير كبير
١٣٢ محمد رئوف توكلی فعال سياسي
١٣٣ صادق توكلی فانی فعال دانشجويی دانشگاه كرمان
١٣٤ نصرالله توكلی نيشابوری سرهنگ بازنشسته
١٣٥ مهندس مجيد تولايی سردبير ماهنامه نامه و فعال سياسي
١٣٦ علی ثابتی فعال سياسي
١٣٧ عليرضا ثقفی فعال سياسي
١٣٨ الهه جالدران فعال دانشجويی دانشگاه ايلام
١٣٩ ايمان جانباز فعال دانشجويی دانشگاه مازندران
١٤٠ مجيد جانی پور فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
١٤١ مژگان جاودان فعال دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه
١٤٢ رضا جاويد فعال دانشجويی دانشگاه شيراز
١٤٣ الهه جاويدان فعال سياسي
١٤٤ شهاب جزايری فعال دانشجويی دانشگاه شيراز
١٤٥ رضی جعفرزاده فعال سياسي
١٤٦ محمد جعفرزاده فعال كارگري
١٤٧ رضا جعفری فعال سياسي
١٤٨ جمشيد جليل نژاد فعال اجتماعي
١٤٩ امين جليليان فعال دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه
١٥٠ ابوالفضل جمالی فعال سياسي
١٥١ زينب جمالی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
١٥٢ علی جمالی فعال دانشجويی دانشکده اقتصاد
١٥٣ عليرضا جباری عضو كانون نويسندگان و فعال سياسي
١٥٤ عزت الله جعفری فعال سياسي
١٥٥ دکتر نصراله جمشيدی پزشگ، فعال سياسي
١٥٦ هادی جمشيدی فعال دانشجويی دانشگاه زابل
١٥٧ حميد رضا جلال زاده فعال دانشجويي
١٥٨ دکتر کمال جناب رييس پيشين دانشکده علوم دانشگاه تهران
١٥٩ پويا جهاندار فعال سياسي
١٦٠ دكتر جهانبخش فعال سياسي
١٦١ جهانگيری فعال سياسي
١٦٢ محمد صادق جوادی حصار فعال سياسي
١٦٣ سجاد جوکار فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
١٦٤ بهيه جيلانی فعال سياسي
١٦٥ اقدس چرونده فعال اجتماعي
١٦٦ حميد چمن فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
١٦٧ حامد چولکی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
١٦٨ محسن چنانی روزنامه نگار
١٦٩ عيسی خان حاتمی سردبير مجله ايرانمهر، فعال سياسي
١٧٠ محسن حاتمی فعال سياسي
١٧١ مهندس اسماعيل حاجی قاسمعلی فعال سياسي
١٧٢ دکتر علی حاجی قاسمعلی پزشگ، فعال سياسي
١٧٣ نسيبه حاجی لری فعال دانشجويی دانشگاه امير كبير
١٧٤ دکتر جعفر حاکم زاده پزشگ، فعال سياسي
١٧٥ مهدی حبيبی فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
١٧٦ طه حجازی شاعر و نويسنده
١٧٧ جلال الدين حجتی فعال دانشجويی دانشگاه شهيد عباسپور
١٧٨ دکتر محمد حريری استاد دانشگاه تبريز
١٧٩ حامد حسن دوست فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی اصفهان
١٨٠ آيدين حسنلو فعال دانشجويی و مطبوعاتي
١٨١ بهمن حسنوند فعال دانشجويی دانشگاه لرستان
١٨٢ کاظم حسين زاده فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
١٨٣ سيد مصيب حسين نيا فعال دانشجويی دانشگاه كرمان
١٨٤ احسان حسينی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم
١٨٥ علی حقانی فعال سياسي
١٨٦ محسن حقانی فعال دانشجويی دانشگاه سيستان
١٨٧ دکتر فاطمه حقيقت جو نماينده دوره ششم مجلس شورای اسلامي
١٨٨ پيمان حقيقی فعال دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه
١٨٩ عليرضا حقی فعال سياسي
١٩٠ الهه حکاميان فعال دانشجويی دانشگاه الزهرا
١٩١ بابک حيدری فعال دانشجويی دانشگاه علوم پزشگی ايران
١٩٢ مهشيد حمزه فعال دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه
١٩٣ محسن خاتمی فعال سياسي
١٩٤ علی اکبر خادم فعال دانشجويی دانشگاه هرمزگان
١٩٥ جابر خالدی فعال دانشجويی دانشگاه سيستان
١٩٦ آرش خاندل فعال دانشجويی دانشگاه لرستان
١٩٧ مهدی خباز فعال سياسي
١٩٨ رضا خجسته روزنامه نگار
١٩٩ امير خدابنده فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٢٠٠ حسين خداياری فعال دانشجويی دانشگاه كرمان
٢٠١ محمد تقی خرسنديان فعال سياسي
٢٠٢ روزبه خسروخاور فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٢٠٣ بهناز خسروی روزنامه نگار
٢٠٤ مصطفی خسروی فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
٢٠٥ ميثم خسروی فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی اصفهان
٢٠٦ حسين خشايار دوست فعال سياسي
٢٠٧ دکتر منوچهر خليل زاده مقدم پزشگ، فعال سياسي
٢٠٨ مهدی خليلی فعال دانشجويی دانشگاه شيراز
٢٠٩ خليل خليلی پور فعال سياسي
٢١٠ حسين خواجوی فعال سياسي
٢١١ ابراهيم خوش سيرت تسليمی فعال سياسي
٢١٢ زهرا خوشنويس فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
٢١٣ رضا خيرالعموم فعال سياسي
٢١٤ اكرم دادخواه فعال عرصه زنان
٢١٥ حسين خيری فام فعال دانشجويی دانشگاه زنجان
٢١٦ مهندس عليرضا دادخواه فعال سياسي
٢١٧ داود دادرس فعال سياسي
٢١٨ مزدك دانشور روزنامه نگار
٢١٩ مسعود داوران فعال سياسي
٢٢٠ احسان داوری فعال دانشجويی دانشگاه شهيد عباسپور
٢٢١ هدی داوری فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٢٢٢ فريبا داوودی مهاجر فعال سياسي
٢٢٣ دکتر پرويز دبيری استاد دانشگاه اصفهان و فعال سياسي
٢٢٤ پروين دخت دفتری فعال اجتماعي
٢٢٥ خيراله درخشنده فعال سياسي
٢٢٦ جواد دردکشان فعال دانشجويی دانشگاه لرستان
٢٢٧ رضا درودی فعال سياسي
٢٢٨ سيد جمال الدين درودی فعال سياسي
٢٢٩ فريبا درودی فعال سياسي
٢٣٠ علی اشرف درويشيان نويسنده و عضو كانون نويسندگان
٢٣١ علی دلبری فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٢٣٢ رضا دليری عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت
٢٣٣ رضا دهقان فعال كارگري
٢٣٤ مسعود دهقان فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٢٣٥ دكتر علی دينی استاد اقتصاد و فعال سياسي
٢٣٦ فرهاد ذاتعلی فرد فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
٢٣٧ دکتر عباس راشد محصل پزشگ، استاد دانشگاه، فعال سياسي
٢٣٨ پری راضی فعال سياسي
٢٣٩ حسين راضی دبيرکل حزب مردم ايران
٢٤٠ داريوش رجايی فعال كارگري
٢٤١ علی رجبی روزنامه نگار
٢٤٢ مهندس آرش رحمانی فعال سياسي
٢٤٣ بهرام رحمانی فعال دانشجويی دانشگاه سيستان
٢٤٤ دکتر فاطمه رحمانی پزشگ، فعال سياسي
٢٤٥ ميرحسين رحمانی فعال دانشجويی دانشگاه علوم پزشگی ايران
٢٤٦ محمد رحمانی نصرآبادی فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٢٤٧ ابراهيم رحمتی فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي
٢٤٨ حسين رحمتی فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف
٢٤٩ مجيد رحمتی فعال دانشجويی دانشگاه زنجان
٢٥٠ غلامرضا رحيم قاضی بازنشسته دادگستري
٢٥١ علی رحيمی پور فعال سياسي
٢٥٢ نجف رحيمی فعال سياسي
٢٥٣ محمد رضا رحيمی راد فعال دانشجويی دانشگاه يزد
٢٥٤ الهام رجب پور فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم
٢٥٥ علی رجبی مدير داخلی روزنامه توس
٢٥٦ مهندس آرش رحمانی فعال سياسي
٢٥٧ دكتر احمد علی رجايی نويسنده و فعال سياسي
٢٥٨ محمد رخيده فعال كارگري
٢٥٩ غلام رستمی فعال سياسي
٢٦٠ مجتبی رستمی فعال دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه
٢٦١ احمد رسولی فعال سياسي
٢٦٢ جعفر رسولی فعال دانشجويی دانشکده اقتصاد
٢٦٣ منصور رسولی حقوقدان
٢٦٤ يونس رشيدپور فعال دانشجويی دانشگاه شهيد بهشتي
٢٦٥ دکتر علی رشيدی استاد دانشگاه و فعال سياسي
٢٦٦ جواد رضايی فعال سياسي
٢٦٧ مهندس اشکان رضوی فعال سياسی استان قزوين
٢٦٨ جهانگير رضوی فعال سياسي
٢٦٩ شريف رضويان فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٢٧٠ علی رفيعی فعال سياسي
٢٧١ علی رنجی پور فعال دانشجويی دانشگاه زنجان
٢٧٢ مصطفی روحانی دبير، فعال سياسي
٢٧٣ روزبه رياضی فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٢٧٤ دکتر فريبرز رييس دانا اقتصاددان، عضو کانون نويسندگان، فعال سياسي
٢٧٥ محمد رئيسی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم
٢٧٦ حامد زارع فعال دانشجويی دانشکده اقتصاد
٢٧٧ نفيسه زارع کهن فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي
٢٧٨ دکتر ناصر زرافشان وکيل دادگستري
٢٧٩ مهندس کورش زعيم نويسنده و فعال سياسي
٢٨٠ شاهرخ زمانی فعال كارگري
٢٨١ مسلم زمانی فعال دانشجويی دانشگاه لرستان
٢٨٢ محمد ابراهيم زمانی فعال سياسي
٢٨٣ مهندس محمود زنديان فعال سياسي
٢٨٤ مهندس اسماعيل سبزواری فعال سياسي
٢٨٥ محمد امين سرداری فعال سياسي
٢٨٦ خسرو سيف دبير حزب ملت ايران
٢٨٧ احمد ساعدی فعال سياسي
٢٨٨ ادريس سالاری فعال سياسي
٢٨٩ دکتر شاهين سپنتا دام پزشگ، فعال سياسي
٢٩٠ آزاد ستار فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٢٩١ روزبه سردارنژاد فعال دانشجويی دانشکده اقتصاد
٢٩٢ منصور سروش فعال سياسي
٢٩٣ مهين سروری مترجم و فعال سياسي
٢٩٤ مهدی سعيد پور فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٢٩٥ محمود سعيدزاده فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي
٢٩٦ بدری سعيدی فعال سياسي
٢٩٧ حسام سعيدی فعال دانشجويی دانشگاه كرمان
٢٩٨ حسين سکاکی فعال سياسي
٢٩٩ کاظم سکاکی فعال سياسي
٣٠٠ حسام سلامت فعال دانشجويی دانشگاه مازندران
٣٠١ حجت اله سلطانی فعال دانشجويی دانشگاه لرستان
٣٠٢ رضا سلطانی فعال دانشجويی دانشگاه اصفهان
٣٠٣ عبدالفتاح سلطانی وکيل دادگستري
٣٠٤ فاطمه سلمانی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم
٣٠٥ فرزانه سليمانی فعال عرصه زنان
٣٠٦ فريبا سليمانی فعال دانشجويي
٣٠٧ عبدالعظيم سلوکی فعال سياسي
٣٠٨ دکتر منوچهر سماک پزشگ، فعال سياسي
٣٠٩ مرتضی سميعی فعال سياسي
٣١٠ حاج محمد سوزنی بازرگان، فعال سياسي
٣١١ سيد مخمد علی سيد نژاد شورای مرکزی سازمان ادوار تحکيم وحدت
٣١٢ محسن سيدين فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٣١٣ محمد سياسی فعال سياسي
٣١٤ سيد محمد سيف زاده وكيل دادگستري
٣١٥ هاله سينکی فعال دانشجويی دانشگاه الزهرا
٣١٦ جمشيد شادپور فعال سياسي
٣١٧ مائده شاطرزاده فعال دانشجويی دانشگاه الزهرا
٣١٨ محمد شانه چی بازرگان
٣١٩ مهندس حسين شاه اويسی استاندار پيشين کردستان در دولت موقت، فعال سياسي
٣٢٠ داود شاهچراغی فعال دانشجويی دانشگاه خواجه نصير طوسي
٣٢١ حسين شاه حسينی معاون نخست وزيرورييس سازمان تربيت بدنی در دولت موقت
٣٢٢ مهدی شاه محمدی فعال دانشجويی دانشگاه شهيد عباسپور
٣٢٣ علی شجاع بازرگان، فعال سياسي
٣٢٤ دکتر عبدالرضا شجيعی پزشگ و فعال سياسي
٣٢٥ محمد شفيعی فعال دانشجويی دانشگاه اهواز
٣٢٦ پژمان شقايقی روزنامه نگار
٣٢٧ بهرنگ شهوق روزنامه نگار
٣٢٨ شايا شهوق روزنامه نگار
٣٢٩ جعفر شرفخانی فعال دانشجويی دانشگاه ايلام
٣٣٠ مهندس حجت اله شريفی شورای مرکزی سازمان ادوار تحکيم وحدت
٣٣١ مريم شعبانی فعال سياسي
٣٣٢ فرزانه شکورزاده فعال دانشجويی دانشکده اقتصاد
٣٣٣ عباس شكوهمند فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم
٣٣٤ اخمد شهناصری فرماندار سابق
٣٣٥ حسن شهيدی حقوقدان
٣٣٦ حسين شهيدی زاده مديرکل سابق کشاورزي
٣٣٧ دکتر عبدالحسين شيخ پزشك
٣٣٨ صابر شيخ لو فعال دانشجويی دانشگاه همدان
٣٣٩ مريم شيخی فعال دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه
٣٤٠ مهندس محمد شيرازی فعال سياسي
٣٤١ دكتر فاطمه صادقی فعال عرصه زنان
٣٤٢ مهوش صالحی فعال سياسي
٣٤٣ سهراب صباغپور فعال سياسي
٣٤٤ صالح صبوريان فعال دانشجويی دانشگاه کرمان
٣٤٥ دکتر عباسعلی صحاقيان استاد دانشگاه، فعال سياسي
٣٤٦ يوسف صحفی حسابرس، فعال سياسي
٣٤٧ مصطفی صداقت جو فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٣٤٨ سميرا صدری فعال دانشجويی دانشگاه الزهرا
٣٤٩ مسعود صفاريان فعال سياسي
٣٥٠ دكتر لطيف صفری استاد دانشگاه و فعال سياسي
٣٥١ اکبر صفويه فعال سياسي
٣٥٢ يحيی صفی آريان فعال دانشجويی دانشگاه همدان
٣٥٣ جهانگير صمد زاده فعال اجتماعي
٣٥٤ محمد صمدزاده فعال اجتماعي
٣٥٥ مهندس كيوان صميمی مدير مسئول ماهنامه نامه
٣٥٦ محمود صور اسرافيل فعال سياسي
٣٥٧ مهندس مجيد ضيايی فعال سياسي
٣٥٨ بهزاد طاحونی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٣٥٩ دکتر حسين طالب زاده استاد دانشگاه تبريز
٣٦٠ حسن طالبی فعال دانشجويی دانشگاه اصفهان
٣٦١ ابوالقاسم طاهری فعال سياسي
٣٦٢ بهروز طاهری فعال دانشجويی دانشگاه زابل
٣٦٣ حسين طاهری فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي
٣٦٤ سعيد طاهری دبير، فعال سياسي
٣٦٥ علی طاهری فعال دانشجويی دانشگاه خواجه نصير طوسي
٣٦٦ مهشيد طاهری فعال دانشجويی دانشگاه شهركرد
٣٦٧ حميد طباطبايی فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٣٦٨ سعيد طبرسی فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
٣٦٩ سجاد طبسی فعال دانشجويی دانشگاه کرمان
٣٧٠ رضا طرازی فعال كارگري
٣٧١ مصطفی طلوعی فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی اصفهان
٣٧٢ محمد جواد طواف فعال سياسي
٣٧٣ آرزو عابدينی شورای مرکزی سازمان ادوار تحکيم وحدت
٣٧٤ مهدی عاقلتر فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٣٧٥ محمد عاملی فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي
٣٧٦ دكتر محمود عباديان فعال سياسي
٣٧٧ محمد علی عبادی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم
٣٧٨ رضا عباسپور فعال دانشجويی دانشگاه شهيد عباسپور
٣٧٩ رضا عباسی فعال سياسي
٣٨٠ قدرت عباسی فعال سياسي
٣٨١ عباس عبدالرحيمی فعال سياسي
٣٨٢ پيمان عبدالملکی فعال دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه
٣٨٣ ابراهيم عبداله زاده فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي
٣٨٤ عرفان عبدی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٣٨٥ مهدی عربشاهی فعال دانشجويی دانشگاه زنجان
٣٨٦ مهندس حسين عزت زاده فعال سياسي
٣٨٧ صمد عزيزی فعال دانشجويی دانشگاه همدان
٣٨٨ علی عزيزی فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٣٨٩ قاسم عطايی عظيمی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٣٩٠ اکبر عطری عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت
٣٩١ اسد عظيم زاده نويسنده و فعال سياسي
٣٩٢ عسگر عظيم زاده استاد دانشگاه و محقق
٣٩٣ روح اله عظيمی فعال دانشجويی دانشگاه سيستان
٣٩٤ مهندس جواد علايی فعال سياسي
٣٩٥ مهندس محمد باقر علايی شورای مرکزی سازمان ادوار تحکيم وحدت
٣٩٦ احمد عليپور فعال دانشجويی دانشگاه زابل
٣٩٧ سيامک عميد حقوقدان
٣٩٨ دكتر محمود غالی استاد دانشگاه
٣٩٩ دكتر عليرضا غفاری فعال سياسي
٤٠٠ مجيد غياث فعال دانشجويی دانشگاه امير كبير
٤٠١ علی فائز پور فعال سياسي
٤٠٢ نيما فاضلی فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي
٤٠٣ رضا فاطمی فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٤٠٤ ناصر فخر سلطانی فعال سياسي
٤٠٥ بابک فدوی فعال دانشجويی دانشگاه زابل
٤٠٦ اسماعيل فراهانی فعال سياسي
٤٠٧ ناصر فربد رييس ستادارتش دولت موقت و فعال سياسي
٤٠٨ علی فرخی فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٤٠٩ علی فرخی فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي
٤١٠ خليل فردوسی فعال سياسي
٤١١ دکتر محسن فرشاد وکيل دادگستري، پژوهشگر، فعال سياسي
٤١٢ مهرداد فروتن فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٤١٣ دکتر ابوالقاسم فروزان پزشگ، فعال سياسي
٤١٤ پرويز فروهر دبير، فعال سياسي
٤١٥ پيام فضلی فعال دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه
٤١٦ علی فعال فعال سياسي
٤١٧ اصغر فنی پور فعال سياسي
٤١٨ بهرام فياضی فعال دانشجويی دانشگاه شيراز
٤١٩ محمود فيض پور فعال سياسي
٤٢٠ ياشار قاجار فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٤٢١ امير قاضی پور فعال سياسي
٤٢٢ محمد رضا قائمی فعال سياسي
٤٢٣ حسن قديانی روزنامه نگار، فعال سياسي
٤٢٤ كريم قربان زاده فعال اجتماعي
٤٢٥ فضل اله قريشی فعال دانشجويی دانشگاه شيراز
٤٢٦ دکتر باقر قديری اصلی رئيس پيشين دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، فعال سياسي
٤٢٧ امير قلعه ای فعال دانشجويی دانشگاه اصفهان
٤٢٨ مهدی قلی زاده فعال سياسي
٤٢٩ مهندس حسن قوام شهيدی فعال سياسي
٤٣٠ ناصر قوامی فعال سياسي
٤٣١ سعيد قهرمانی فعال دانشجويی دانشگاه شيراز
٤٣٢ ميثم قهوه چيان فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي
٤٣٣ اشکان قيسوندی فعال دانشجويی دانشگاه زنجان
٤٣٤ دکتر رضا کاشفی حقوقدان
٤٣٥ علی کاکاوند فعال دانشجويی دانشگاه خواجه نصير طوسي
٤٣٦ امير کاويان روزنامه نگار
٤٣٧ حسين کتابنويس فعال سياسي
٤٣٨ حنيف كراگری فعال دانشجويی دانشگاه مازندران
٤٣٩ شرمين كردستانی فعال سياسي
٤٤٠ عليرضا كرمانی روزنامه نگار
٤٤١ حبيب كريمی فعال سياسي
٤٤٢ مصطفی كريمی فعال دانشجويی دانشگاه شيراز
٤٤٣ کامبيز کريمی فعال دانشجويی دانشگاه زابل
٤٤٤ محمد رضا كسرانی فعال سياسي
٤٤٥ پيام کشاورز فعال دانشجويی دانشگاه علوم پزشگی ايران
٤٤٦ محمد امين كشاورز فعال سياسي
٤٤٧ نصراله کشاورز فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٤٤٨ مهندس ژرژ کريم فعال سياسي
٤٤٩ مهديه کلاهدوز فعال دانشجويی دانشگاه الزهرا
٤٥٠ يعقوب کلته فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٤٥١ هادی کحال زاده شورای مرکزی سازمان ادوار تحکيم وحدت
٤٥٢ علی کميجانی فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٤٥٣ ناصر کميليان بازرگان و فعال سياسي
٤٥٤ محمد كنگرلو فعال اجتماعي
٤٥٥ آرين كيا فعال سياسي
٤٥٦ مهين کوخازاده فعال دانشجويی دانشگاه ايلام
٤٥٧ مازيار كوچ نژاد حقوقدان
٤٥٨ مهران کوشا فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٤٥٩ آرين کيا فعال سياسی اصفهان
٤٦٠ علی کيوانلو فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم
٤٦١ حبيب الله گرامی فعال اجتماعي
٤٦٢ محمود گرگين فعال سياسي
٤٦٣ اسماعيل گلشنی فعال سياسي
٤٦٤ علی گلگزی فعال اجتماعي
٤٦٥ فريدون گلگزی متخصص ساختمان
٤٦٦ دکتر رضا گلنراقی استاد دانشگاه، فعال سياسي
٤٦٧ مجتبی گلی فعال دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه
٤٦٨ دامون گيلانی فعال سياسي
٤٦٩ محمد لچينانی فعال دانشجويی دانشگاه اصفهان
٤٧٠ مسعود لطفی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٤٧١ هادی لطفی فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٤٧٢ نويد لطيفی فعال دانشجويی دانشگاه همدان
٤٧٣ مجيد لگزيان فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٤٧٤ سيد جواد سادات مادرشاهی فعال سياسي
٤٧٥ نادر مبارك فعال سياسي
٤٧٦ پريوش مبشری فعال سياسي
٤٧٧ محمد حسين مجاهد دبير کل حزب جامعه مدنی همدان
٤٧٨ کريم مجرب فعال دانشجويی دانشگاه شيراز
٤٧٩ محسن مجيدی فعال اجتماعي
٤٨٠ محسن مجيدی فر فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٤٨١ مهدی محجوری فعال دانشجويی دانشگاه سيستان و بلوچستان
٤٨٢ رضا محسنی فعال دانشجويی دانشگاه شهيد چمران اهواز
٤٨٣ اصغر محمدراده فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٤٨٤ محمد محمد پور فعال كارگري
٤٨٥ عادل محمد پور فعال اجتماعي
٤٨٦ ميرصادق محمدی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٤٨٧ مهدی محمدی فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
٤٨٨ مريم محمديان فعال دانشجويی دانشگاه الزهرا
٤٨٩ نقی محمودی
٤٩٠ محمد محمودی فعال سياسي
٤٩١ تقی محمودی اسکويی فعال سياسي
٤٩٢ پويا محموديان فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٤٩٣ تقی محمودی وكيل دادگستری و فعال اجتماعي
٤٩٤ سيمين مخبر حقوقدان و فعال سياسي
٤٩٥ فرزين مخبر فعال سياسي
٤٩٦ سعيد مرادی فعال دانشجويی دانشگاه علوم پزشگی ايران
٤٩٧ حميد مردانی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم
٤٩٨ نير السادات مرتضوی فعال سياسي
٤٩٩ مهندس محمود مريم کيش فعال سياسي
٥٠٠ محمود مژدهی فعال سياسي
٥٠١ مهندس رضا مستان فعال سياسي
٥٠٢ دکتر عبدالحسين مستوفی پزشگ، فعال سياسي
٥٠٣ پروفسور صادق مسرت استاد دانشگاه
٥٠٤ زهرا مسعوديان فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٥٠٥ مهدی مسلمی فعال دانشجويی دانشگاه سيستان
٥٠٦ فضل اله مشايخ فعال سياسي
٥٠٧ مهدی مشايخی فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٥٠٨ متين مشگين فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٥٠٩ مهدی مصدق فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٥١٠ حسن مصطفی زاده فعال اجتماعي
٥١١ حسين مصطفی زاده فعال اجتماعي
٥١٢ رضا مصطفی زاده فعال اجتماعي
٥١٣ مصيب مصفا فعال دانشجويی دانشگاه هرمزگان
٥١٤ رضا مصيبی فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٥١٥ حسين مطلوبی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٥١٦ علی مظاهری فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٥١٧ رشيد مظفری سردشتی بازرگان و فعال سياسي
٥١٨ مهندس مرتضی مقدم فعال اجتماعي
٥١٩ مهندس محمود مريم كيش فعال سياسي
٥٢٠ مهندس رضا مستان فعال سياسي
٥٢١ پروفسور صادق مسرت استاد دانشگاه
٥٢٢ دكتر رضا مظهری دكتری اقتصاد و فعال سياسي
٥٢٣ مسعود معتقد فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي
٥٢٤ دکتر عبدالحسين معظمی پزشگ، استاد دانشگاه، فعال سياسي
٥٢٥ مهندس علی اکبر معين فر وزير نفت دولت موقت
٥٢٦ مهندس محسن مقدس زاده فعال سياسي
٥٢٧ ايمان مقدسيان فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي
٥٢٨ علی مقيمی فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي
٥٢٩ علی مكارمی فعال دانشجويی دانشگاه يزد
٥٣٠ مهدی مکارمی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٥٣١ ابوذر ملك زاده فعال سياسي
٥٣٢ دكتر فريدون ملك فرنود فعال سياسي
٥٣٣ منوچهر ملک قاسمی وکيل دادگستري، فعال سياسي
٥٣٤ ابوذر ملکی فعال سياسي
٥٣٥ صمد ملکی فعال سياسي
٥٣٦ عمار ملکی فعال سياسي
٥٣٧ دکتر محمد ملکی رييس پيشين دانشگاه، فعال سياسي
٥٣٨ اصغر ممبينی فعال سياسي
٥٣٩ هرمز مميزی معاون سابق استانداری در دولت موقت، فعال سياسي
٥٤٠ مهندس محمد ابراهيم منتصری فعال سياسي
٥٤١ سعيد منتظری فعال سياسی و فرزند آيت الله العظمی منتظري
٥٤٢ حامد منزه فعال دانشجويی دانشگاه سيستان و بلوچستان
٥٤٣ مهندس حميد منزه فعال سياسي
٥٤٤ بهروز موحديان عطار فعال دانشجويی دانشگاه اصفهان
٥٤٥ فاطمه موسوی حكيمی فعال سياسي
٥٤٦ مهندس سيدعلی اکبر موسوی خوئينی نماينده دوره ششم مجلس و دبير سازمان ادوار دفتر تحكيم وحدت
٥٤٧ سياوش مقدم فعال سياسي
٥٤٨ دكتر يوسف مولايی استاد دانشگاه و وکيل دادگستري
٥٤٩ عبداله مومنی عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت
٥٥٠ مهندس نظام الدين موحد معاون پيشين وزارت راه و سازمان برنامه در دولت موقت و فعال سياسي
٥٥١ حافظ موسوی شاعر
٥٥٢ مهندس علی موسوی فعال سياسي
٥٥٣ دکتر سيد حسين موسويان پزشگ و فعال سياسي
٥٥٤ امير مسعود موگويی هنرمند
٥٥٥ دكتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی استاد دانشگاه و مترجم
٥٥٦ شهاب مومنی فعال دانشجويی دانشگاه شهيد چمران اهواز
٥٥٧ منظر مميزی فعال سياسي
٥٥٨ دکتر مهدی مويد زاده استاد دانشگاه، فعال سياسي
٥٥٩ امير مهجوريان فعال دانشجويی دانشگاه شهيد بهشتي
٥٦٠ استاد محمد مهريار استاد دانشگاه
٥٦١ حميد مهستانی فعال دانشجويی دانشگاه سيستان
٥٦٢ علی مهری فعال سياسي
٥٦٣ حميد ميبيان فعال دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه
٥٦٤ سيد سراج الدين ميردامادی فعال سياسي
٥٦٥ نعمت الله ميرعظيمی دبير بازنشسته
٥٦٦ پويا ميرمحبوب فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٥٦٧ ابوالفضل مير شمس شهشهانی حقوقدان و فعال سياسي
٥٦٨ حسن ميرمحمد صادقی فعال سياسي
٥٦٩ مهندس وحيد ميرزاده فعال سياسي
٥٧٠ قدسی ميرمعز فعال سياسي
٥٧١ احمد ميزايی فعال دانشجويی دانشگاه اصفهان
٥٧٢ آکام مينايی فعال دانشجويی دانشکده اقتصاد
٥٧٣ پروانه ميلانی فعال سياسي
٥٧٤ علی مينايی بهزاد فعال سياسي
٥٧٥ دکتر علی اصغر مينو استاد دانشگاه
٥٧٦ افشار نادری فعال سياسي
٥٧٧ سيامک نادعلی فعال دانشجويی دانشگاه لرستان
٥٧٨ شهامت نارکی فعال دانشجويی دانشگاه هرمزگان
٥٧٩ دکتر علی ناظری فعال سياسي
٥٨٠ مجتبی نجفی فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي
٥٨١ سارا ندامت خوان فعال دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه
٥٨٢ نيما نديم فعال دانشجويی دانشگاه علوم پزشكی اهواز
٥٨٣ علی اصغر نديمی فعال سياسي
٥٨٤ مهندس محسن نراقی فعال سياسي
٥٨٥ علی نريمانی فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٥٨٦ زهره نصراله زاده فعال دانشجويی دانشگاه الزهرا
٥٨٧ وحيد نعمتيان فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٥٨٨ دکتر علی اکبر نقی پور پزشگ، نويسنده، فعال سياسي
٥٨٩ مهندس بهرام نمازی فعال سياسي
٥٩٠ محمد نوربخش فعال سياسي
٥٩١ مسعود نوربخش فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی اصفهان
٥٩٢ مريم نوربخش ماسوله روزنامه نگار
٥٩٣ احمد نورحسينی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٥٩٤ جواد نوروزی فعال دانشجويی دانشگاه سيستان
٥٩٥ محمد نيكو گفتار فعال سياسی دانشگاه اهواز
٥٩٦ دکتر مجتبی نيک نژاد پزشگ، فعال سياسي
٥٩٧ مهندس اصغر نيک نفس فعال سياسي
٥٩٨ داريوش نيماوری فعال سياسي
٥٩٩ ابوالفضل نيماوری فعال سياسي
٦٠٠ دكتر سهيلا وحدتی فعال عرصه زنان
٦٠١ ناصر وحدتی فعال سياسي
٦٠٢ دکتر پرويز ورجاوند وزير فرهنگ و هنردر دولت موقت، فعال سياسي
٦٠٣ وحيد وفادار فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٦٠٤ جواد وفايی فعال سياسي
٦٠٥ مصطفی وفايی فعال دانشجويی دانشگاه علوم پزشگی ايران
٦٠٦ فاطمه وکيليان فعال دانشجويی دانشگاه الزهرا
٦٠٧ آرش هاشمی فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف
٦٠٨ احسان هاشمی فعال دانشجويی دانشگاه زابل
٦٠٩ حميد هاشمی فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف
٦١٠ محمد هاشمی فعال دانشجويی دانشکده اقتصاد
٦١١ دكتر نورالدين هاشمی پزشك و فعال سياسي
٦١٢ بهاره هدايت فعال دانشجويی دانشکده اقتصاد
٦١٣ محمد هدی قاضی و فعال سياسي
٦١٤ پرويز همايونی حقوقدان
٦١٥ عباس همايونی فعال سياسي
٦١٦ هادی هوشنگی فعال دانشجويی دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
٦١٧ حنيف يزدانی پور فعال دانشجويی دانشگاه شهرکرد
٦١٨ مهندس حبيب يکتا فعال سياسي
٦١٩ لطف اله يوسف قهاری فعال سياسي
٦٢٠ مهندس محمود يگانلی نماينده مجلس ششم
٦٢١ سيروان يوسفی فعال دانشجويی دانشگاه زابل
٦٢٢ دکتر شکراله يوسفی استاد دانشگاه، فعال سياسي
٦٢٣ مجيد يوسفی فعال سياسي
٦٢٤ مهران يوسفی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار


ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
Iran Emrooz (iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2005 ........... editor@iran-emrooz.net