بازگشت به صفحه قبلی

2006 March

● سنگ زيرين - علی‌اصغر راشدان

● شما بايد دستتان را، از جيب ايشان، بيرون بياوريد! - سيروس "قاسم" سيف

● فروردین یشت - سام واثقی

● با نام ِ جاودانه‌ی  فروردين .... - پيرايه يغمايی

● نوروز ایرانی، آغازگر چرخه جاودانه هستی - مزدک بامدادان

● نیت ِ گل - ویدا فرهودی

● نمایش شش فیلم از شیرین نشاط در آمستردام - فروغ نیری تمیمی

● شما بايد دستتان را، از جيب ايشان، بيرون بياوريد! - سيروس "قاسم" سيف

● نیت ِ گل - ویدا فرهودی

● وبلاگ‌نوشتن از تهران تا اورشلیم - ُرلی هالپرن، جروزلم پست

● نعش کش پشت پنجره - رضا علامه‌زاده

● سنگ زيرين - علی‌اصغر راشدان

● شما بايد دستتان را، از جيب ايشان، بيرون بياوريد! - سيروس" قاسم" سيف

● ديلمانِ ايران - سام واثقی

● من بیاد دارم، آن دخترک را ... - سروده‌ی روبن داريو / برگردان زهره مبرهن

● یک لالائی از دوردست - علی حصوری

● دخترجوان سه هزارساله‌، سافو - مهرانگيزرساپور ( م . پگاه)

● سنگ زيرين - علی‌اصغر راشدان

● خشکسالی‌ها - ی.ک. شالی

● شما بايد دستتان را، از جيب ايشان، بيرون بياوريد! - سيروس "قاسم" سيف

● دره‌ی گرگ‌ها، فيلمی در خدمت نگرش‌های نژادپرستانه - جم ازدمير / برگردان: علی‌محمد طباطبايی


ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
Iran Emrooz (iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2005 ........... editor@iran-emrooz.net