بازگشت به صفحه قبلی

2006 February

● سرود برج دريايی - سروده‌ی هلن آدام / برگردان: پيرايه يغمايی

● شما بايد دستتان را، از جيب ايشان، بيرون بياوريد! - سيروس "قاسم" سيف

● به مناسبت ٢١ فوریه “روز بین‌المللی زبان مادری” - حوا سلیمی - شیکاگو

● به ياد آن دو نفر پس از ٣٢ سال - علی امينی نجفی

● درويش تيمچه ايران - علی‌اصغر راشدان

● سافو - ريچارد چنکينز / ترجمه‌ی: مهرانگيز رساپور(م. پگاه)

● شما بايد دستتان را، از جيب ايشان، بيرون بياوريد! - سيروس "قاسم" سيف

● ردٌِ پایِ شهرزاد.... - ايرج عالی‌پور

● زندگی و مرگ ِزنان اثیری - الف. خلفانی

● “والنتین” روزی برای عشق - عفت ماهباز

● در مرگ زيستن... - پيرايه يغمايی

● شما بايد دستتان را، از جيب ايشان، بيرون بياوريد! - سيروس "قاسم" سيف

● بگو! فریاد می‌خواهم! - ویدا فرهودی

● كنفـرانـس - علی‌اصغر راشـدان

● سياوش کسرايی ـ شاعر مغبون - جلال سرفراز

● منم حوّا - مهرانگيز رساپور(م . پگاه)

● نسل ِ تو - نعمت آزرم

● خطابه‌ی صد و بیست و یکم - منصور کوشان

● يادی و خاطره‌ای از زنده ياد دكتر حسن سادات ناصری - داكتر عارف پژمان

● شما بايد دستتان را، از جيب ايشان، بيرون بياوريد! - سيروس "قاسم" سيف


ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
Iran Emrooz (iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2005 ........... editor@iran-emrooz.net