ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 19.11.2008, 8:33

جايزه توخولسكى به خبرنگار شجاع


ایران امروز


انجمن بين‌المللى قلم International PEN روز ۱۵ نوامبر را روز نويسندگان دربند اعلام كرده است. هر سال در چنين روزى انجمن قلم كشورهاى گوناگون براى روشنگرى افكار عمومى در رابطه با نويسندگان و خبرنگاران دربند و به نشانه همبستگى با آنان جلساتى بر پا مى‌كنند.
انجمن قلم سوئد امسال اين روز را به امريكاى لاتين اختصاص داد و در مراسمى بنام "واژه در بند" با شركت نويسندگان و هنرمندان سرشناس سوئدى و با اجراى شعرخوانى، موزيك و رقص، به سانسور، نقض آزادى بيان و زندانى شدن نويسندگان در آمريكاى لاتين اعتراض كرد.
به ابتكار انجمن قلم سوئد Svenska PEN هرساله در روز ۱۵ نوامبر جايزه توخولسكى به يك نويسنده و يا روزنامه‌نگار مبارز اهداء مى‌شود.
امسال اين جايزه به ليديا كاچو Lydia Cacho نويسنده و خبرنگار مكزيكى و فعال حقوق كودكان، زنان و افشاگر باندهاى پدوفيلی و ترافیکینگ تعلق گرفت. اين جايزه كه شامل ديپلم و مبلغ ۱۵۰ هزار كرون سوئد مى‌باشد، توسط بيورن لينل Björn Linnell، رئيس انجمن قلم سوئد به ليديا كاچو اهداء شد.
اين جايزه در بزرگداشت كورت توخولسكى Kurt Tucholsky نويسنده آلمانى كه در پى مبارزه با نازيسم و سوزانده‌شدن كتاب‌هايش به سوئد گريخت و پس از اقامتى كوتاه در اين كشور خودكشى كرد، ايجاد شده است.
از جمله برندگان پيشين جايزه‌ى "توخولسكى" از ناصر زرافشان نويسنده و حقوقدان ايرانى، فرج سركوهى، تسليمه نسرين نويسنده بنگلادشى، سلمان رشدى، و فرج بيرقدار مى‌توان نام برد.