جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ - Friday 19 August 2022
ايران امروز
iran-emrooz.net | Sat, 20.01.2007, 12:36


ما ایرانیان امضاء کننده‌ی این بیانیه،
با وجود دیدگاه‌های گوناگونی كه در مورد مسئله فلسطین و اسراییل داریم؛

نظر به این که اجرای "راه حل نهایی" توسط رژیم نازی در جنگ دوم جهانی، که به نسل کشی یهودیان و اقلیت‌های دیگر انجامید، یک واقعیت تاریخی انکار ناپذیر است؛

با اظهار تأسف از اين كه انكار اين جنايات هولناک، خود دستاویزی تبليغاتى و سیاسی برای پیشبرد
سیاست های رژیم جمهوری اسلامی شده است؛

با يادآورى اين كه ريشه‌هاى يهودىستيزى جدیدی که امروز در كشورهاى خاورميانه رايج شده، در ايدئولوژىهاى قرن نوزدهم و بيستم غربى نهفته است و پيشينه‌اى در تاريخ ايران ندارد؛

با توجه به اين كه نخستين‌بار نيست كه رژيم جمهورى اسلامى به انكار و قلب حقايق تاريخى متوسل مىشود؛

با عنایت به این واقعیت که رژيم جمهورى اسلامى كشتار شهروندان خود را، از جمله در تابستان ۱۳۶۷، كه طى آن چندين هزار زندانى سياسى، که پیش از آن به حبس محکوم شده بودند، تنها به جرم باورهایشان، مخفيانه اعدام شدند، هرگزاذعان نکرده و مسئولیت آن را به عهده نگرفته است؛

ضمن اظهار تأسف از برپايى كنفرانس هولوكاست (۲۰ و ۲۱ آذر ماه ۱۳۸۵)، تحریف تاريخ را توسط جمهوری اسلامی ایران به شدت محكوم مى نماييم؛

با اداى احترام به ياد ميليون‌ها قربانى يهودى و غيريهودى هولوكاست، همدردی خود را با بازماندگان اين فاجعه عظيم تاريخى و دیگر جنایات علیه بشریت در هر جای جهان ابراز مى داريم.
Statement about the Holocaust Conference
Held in Tehran on the 11th and 12th of
December 2006ENGLISH
________________________________________________


We the Undersigned Iranians :

Notwithstanding our diverse views on the Israeli-Palestinian conflict;

Considering that the Nazi's coldly planned “Final Solution” and their ensuing campaign of genocide against Jews and other minorities during WWII constitute undeniable historical facts;

Deploring that the denial of these unspeakable crimes has become a propaganda tool that the Islamic Republic of Iran is using to further its own agendas;

Noting that the new brand of anti-Semitism prevalent in the Middle East today is rooted in European ideological doctrines of the nineteenth and twentieth centuries, and has no precedent in Iran's history;

Emphasizing that this is not the first time that the government of the Islamic Republic of Iran has resorted to the denial and distortion of historical facts;

Recalling that this government has refused to acknowledge, among other things, its mass execution of its own citizens in 1988, when thousands of political prisoners, previously sentenced to prison terms, were secretly executed because of their beliefs;

Strongly condemn the Holocaust Conference sponsored by the Government of the Islamic Republic of Iran in Tehran on December 11-12, 2006, and its attempt to falsify history;

Pay homage to the memory of the millions of Jewish and non-Jewish victims of the Holocaust, and express our empathy for the survivors of this immense tragedy as well as all other victims of crimes against humanity across the world.


FRENCH
____________________________________________

Nous les iraniens soussignés :

Nonobstant la diversité de nos opinions sur le conflit israélo-palestinien;

Considérant que la mise en œuvre, durant la seconde guerre mondiale, de la "Solution Finale" par le régime nazi et le génocide des juifs et d'autres minorités qui en fut la conséquence, constituent des faits historiques indéniables;

Déplorant que le déni de ces crimes abjects soit devenu un enjeu de propagande servant les visées politiques de la République Islamique d'Iran;

Remarquant que la nouvelle forme d'antisémitisme qui sévit dans les pays du Moyen-Orient trouve ses racines dans les idéologies occidentales du XIXème et du XXème siècle et n'a pas d'antécédant dans l'histoire de l'Iran;

Considérant que ce n'est pas la première fois que le gouvernement de la République Islamique d'Iran a recours au déni et à la distorsion de la vérité historique;

Rappelant que ledit gouvernement n'a jamais reconnu avoir ordonné, entre autres, le massacre de ses propres citoyens en 1988, lors duquel plusieurs milliers de prisonniers politiques, déjà condamnés à des peines de prison, furent exécutés secrètement pour délit d'opinion;

Déplorons l'organisation, par le gouvernement de la République Islamique d'Iran, de la Conférence de l'Holocauste qui s'est tenue à Téhéran le 11-12 décembre 2006, et condamnons fermement la tentative de falsification d'histoire qui y fut encouragée ;

Rendons hommage à la mémoire des millions de victimes juives et non-juives de l'Holocauste et exprimons notre sympathie pour les survivants de cette immense tragédie humaine ainsi que pour toutes les victimes des crimes contre l'humanité partout dans le monde.

GERMAN
DEUTSCH

_____________________________________________

Erklärung zur Holocaust Konferenz
Abgehalten in Teheran
Am 11. und 12. Dezember 2006


Wir, die unterzeichnenden Iraner:
Ungeachtet unserer unterschiedlichen Ansichten zum Israelisch-Palästinensischen Konflikt;

Wenn man bedenkt, dass die von den Nazis kalt geplante „End-Lösung“ und ihre nachfolgenden Kampagnen des Völkermordes gegen Juden und andere Minderheiten während des 2. Weltkrieges unleugbare historische Fakten bilden;

Beklagend, dass das Leugnen dieser unaussprechlichen Verbrechen ein Propaganda-Werkzeug geworden ist, welches die Islamische Republik Iran benutzt, um ihre eigenen Angelegenheiten zu fördern;

In Erwähnung der Tatsache, dass die neue Welle des Antisemitismus, die im Mittleren Osten herrscht, in den europäischen ideologischen Doktrinen des 19. und 20. Jahrhunderts wurzelt und in der iranischen Geschichte keine Vorläufer hat;

Betonend, dass dies nicht das erste Mal ist, dass die Regierung der Islamischen Republik Iran Zuflucht genommen hat zur Leugnung und Verdrehung historischer Fakten;

In Erinnerung rufend, dass diese Regierung sich geweigert hat, unter anderem die Massenhinrichtungen der eigenen Bürger des Jahres 1988 zuzugeben, als tausende politische Gefangene, die vorher zu Gefängnisstrafen verurteilt worden sind, heimlich hingerichtet wurden wegen ihrer Überzeugungen;

Verurteilen aufs Schärfste die von der Regierung der Islamischen Republik Iran geförderte Holocaust Konferenz, die vom 11-12 Dezember 2006 in Teheran stattgefunden hat und ihre Versuche, die Geschichte zu fälschen;

Ehren das Gedenken an die Millionen jüdischer und nicht-jüdischer Opfer des Holocaust und bekunden unsere Bereitschaft uns einzufühlen in die Überlebenden dieser unfassbaren Tragödie sowie in alle anderen Opfer von Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf der Welt.
Complete List of signatories


1. Abadi, Delnaz (Filmmaker, USA)
2. Abghari, Shahla ( Professor, Life University , USA)
3. Abghari, Siavash (Professor/Chair Department Business Administration, Morehouse College, USA)
4. Afary, Janet, (Faculty Scholar/Associate Professor of History, Purdue University, USA)
5. Afkhami, Gholam Reza (Senior Scholar, Foundation for Iranian Studies, USA)
6. Afkhami, Mahnaz (Executive Director, Foundation for Iranian Studies/ Women Rights Advocate, USA)
7. Afshar, Mahasti (Arts/Culture Executive, USA)
8. Afshari, Ali (Human Rights Advocate/Political Activist, USA)
9. Ahmadi, Ramin (Associate professor, Yale School of Medicine/Founder, Griffin Center for Health and Human Rights, USA).
10. Akashe-Bohme, Farideh (Social Scientist/Writer, DE)
11. Akbari, Hamid (Human Rights Advocate/Chair/ Associate Professor Department of Management and Marketing, Northeastern Illinois University, USA)
12. Akhavan, Payam (Jurist/Senior Fellow, Faculty of Law of McGill University, CA)
13. Amin, Shadi (Journalist/Women Rights Activist, DE)
14. Amini Bahman (Publisher, FR)
15. Amini, Mohammad (Writer/Political Activist, USA)
16. Amjadi, Kurosh (Human Rights Advocate)
17. Apick, Mary (Actress/Playwright/Producer/Human Rights Advocate, USA)
18. Ashouri, Daryoush (Writer/translator, FR)
19. Atri, Akbar (Student Rights and Political Activist)
20. Bagher Zadeh, Hossein (Human Rights Advocate/former Professor Tehran University, UK)
21. Bakhtiari, Abbas (Musician/Director Pouya Iranian Cultural Center, FR)
22. Baradaran, Monireh (Human Rights Advocate/Writer, DE)
23. Behnoud, Massoud (Writer/Journalist)
24. Behroozi, Jaleh (Human Rights Advocate/Iranian Mothers' Committee for Freedom, USA)
25. Beyzaie, Niloofar ( Theater Director/Playwright, DE)
26. Bina, Cyrus (Distinguished Research Professor of Economics and Management University of Minnesota, USA)
27. Boroumand, Ali-Mohammad (Lawyer, FR)
28. Boroumand, Ladan (Historian/Research Director, Boroumand Foundation, USA)
29. Boroumand, Roya (Historian/Human Rights Advocate, USA)
30. Chafiq, Chahla ( Sociologist/Writer/Women Rights Advocate, FR)
31. Djalili, Mohammad Reza (Professor, l'Institut Universitaire de Hautes
Etudes Internationales, CH).
32. Dadsetan, javad (Film-maker)
33. Daneshvar, Abbas (Chemist, NL)
34. Daneshvar, Hassan (Mathematician, NL)
35. Daneshvar, Reza (Writer, FR)
36. Davari, Arta (Painter, DE)
37. Ebrahimi, Farah (USA)
38. Eskandani, Ahmad (Entrepreneur, FR)
39. Farahmand, Fariborz (Engineer)
40. Farssai, Fahimeh (Writer, DE)
41. Fani Yazdi, Reza (Political Activist)
42. Ghahari, Keivandokht (Historian/Journalist, DE)
43. Ghassemi, Farhang (Professor in Strategic Management, FR)
44. Hejazi, Ghodsi (Professor/Researcher, Frankfurt University, DE)
45. Hekmat, Hormoz (Human Rights Advocate/Editor Iran Nameh, USA)
46. Hojat, Ali (Entrepreneur/Human Rights Advocate, GB)
47. Homayoun, Dariush (Writer, CH)
48. Idjadi, Didier (Professor /Associate Mayor , FR)
49. Jahangiri, Golroch (Women Rights Advocate, DE)
50. Jahanshahi, Marjan (Professor, Institute of Neurology, University College London, GB)
51. Karimi Hakkak (Director, Center For Persian Studies, University of Maryland, USA)
52. Kazemi, Monireh (Women Rights Advocate, DE)
53. Khajeh Aldin, Minoo (Painter, DE)
54. Khaksar, Nasim (Writer, DE)
55. Khazenie, Nahid (Remote Sensing Scientist/Program Director, NASA, USA)
56. Khodaparast Santner, Zari ( Landscape Architect, USA)
57. Khonsari, Mehrdad (Political Activist, GB)
58. Khounani, Azar (Educator/Human Rights Advocate)
59. Khorsandi, Hadi (Poet/Writer, GB)
60. Mazahery, Ahmad (Engineer/Political Activist, USA)
61. Mazahery, Lily (Lawyer, President of the Legal Rights Institute, Human Rights Advocate, USA)
62. Mafan, Massoud (Publisher, DE)
63. Malakooty, Sirus (Composer/ Chairman, Artists Without Frontiers)
64. Manafzadeh, Alireza (Writer, FR)
65. Memarsadeghi, Mariam (Freedom House, USA)
66. Mesdaghi, Iraj (Human Rights Advocate/writer, SE)
67. Milani, Abbas (Director/Iranian Studies Program/Stanford University, USA)
68. Mohyeddin, Samira (Graduate Student, University of Toronto, CA)
69. Moini, Mohammadreza (Journalist/Human Rights Advocate, RSF, FR)
70. Molavi, Afshin (Journalist, USA)
71. Monzavi, Faeze (Women Rights Advocate)
72. Moradi, Golmorad (Political Scientist/Translator)
73. Moradi, Homa (Women Rights Advocate, DE)
74. Mourim, Khosro (Sociologist, FR)
75. Moshaver, Ziba (London Middle East Institute, SOAS, Research Fellow)
76. Moshkin- Ghalam, Shahrokh (Ballet Danser/Actor, FR)
77. Mozaffari, Mehdi (Professor of Political Science, DK)
78. Nafisi, Azar (Writer/ Johns Hopkins University, USA)
79. Naficy, Majid (Poet/Writer, USA)
80. Nassehi, Reza (Human Rights Advocate/Translator, FR)
81. Pakzad, Jahan (Teacher/Researcher, FR)
82. Parham, Bagher (Writer/Translator, FR)
83. Parsipour, Shahrnush (Writer, USA)
84. Parvin, Mohammad (Human Rights Advocate/Founding Director of Mehr/Adjunct Professor, California State University)
85. Pirnazar, Jaleh (Professor, Iranian Studies University of California, Berkeley)
86. Pourabdollah, Farideh (Human Rights Advocate)
87. Pourabdollah, Saeid (Human Rights Advocate)
88. Rashid, Shahrouz (Poet/writer, DE)
89. Royaie, Yadollah (Poet, FR)
90. Rusta, Mihan (Human Rights Advocate/Refugee Adviser, DE)
91. Sadr, Hamid (Writer, Austria)
92. Sarshar, Homa (Journalist, USA)
93. Sarchar Houman (Independent Scholar, USA)
94. Satrapi, Marjaneh (Writer, FR)
95. Sayyad, Parviz (Actor/Playwright, USA)
96. Shahriari, Sheila (World Bank, USA)
97. Soltani, Parvaneh (Actor/ Theater Director, GB)
98. Taghvaie, Ahmad ( Founding Member, Iranian Futurist Association, USA )
99. Tabari, Shahran (Journalist, GB)
100. Toloui, Roya (Human Rights Advocate, USA)
101. Vaziri, Hellen, (DE)
102. Wahdat-Hagh, Wahied (Social Scientist)
103. Zarkesh Yazdi, Fathieh (Human Rights and Refugee Rights Advocate, GB)
104. Ziazie, Arsalan (Writer, DE) 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2022