Thu   28 07 2005   10:20


برای رسيدگی به وضع دستگاه قضايی ايران
استمداد از حقوقدانان جهان

پيش زمينه: با تبديل شدن قوه قضائيه‌ی جمهوری اسلامی به بازوی اصلی نقض حقوق بشر بصورت عمومی و سرکوب آزاديخواهان بويژه، و با توجه به بی اعتنايی سازمان ملل به اين واقعيت‌های دردناک، وقت آن رسيده است تا همه ايران دوستان و همه باورمندان به حقوق بشر با درخواستی که در اين نامه مطرح شده هم صدا گردند و از حقوق دانان جهان بخواهند که مرزهای سياسی ـ ذهنی کنونی مسلط بر انديشه‌های حقوقی را شکسته و، با يافتن چاره‌ای در مورد قوه قضاييه ايران، «سابقه‌ای حقوقی» را بوجود آورند که بتواند به کار همه‌ی ملل گرفتار بيايد. پس، از شما دعوت می‌کنيم، در جمع آوری امضاء‌های هرچه بيشتر، در اين امر بزرگ مشارکت کنيد. آدرس رجوع برای امضاء نامه سرگشاده:
http://www.petitiononline.com/Lawyers/petition.html


متن نامه:
اتحاديه بين المللی حقوقدانان دموکرات
اتحاديه بين المللی وکلای دادگستری
اتحاديه وکلای حقوق بشر

خانم‌ها و آقايان گرامی،
جهان با مشکل حقوقی بزرگی روبروست: يک گروه، با سابقه‌ای مستند از خلاف کاری‌ها و جنايات متعدد، موفق شده‌اند که در سرزمينی کهن حکومت و دستگاه قضايی يک «ملت ـ دولت»، به مفهوم مدرن سياسی اين کلمه، را تصاحب کنند ـ سرزمينی که بر تارک تاريخ سه هزاره‌اش منشور حقوق بشر قرار دارد و، در دوران معاصر نيز، يکی از موسسان سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. اين سرزمين ايران نام دارد.
جدا از اين واقعيت که جهان در ربع قرن اخير از اين حادثه لطمه‌ی بسيار ديده، آنهايی که از اين وضعيت صدمه‌ی بيشتر و عميق تری ديده‌اند مردم ايران‌اند که اکثريتشان به طور مداوم کوشيده‌اند تا از شر اين کابوس نامنتظر خلاص گردند و، در مقابل اين تلاش، ماشين شکنجه و کشتار گروه مزبور دمی از کار نيافتاده است.
اخيراً، در سندی داخلی از وضع زندان‌های ايران که بوسيله رئيس کل دادگستری خود رژيم اسلامی تهيه شده، نشان داده شده است که دستگاه قضايی ايران در حال حاضر يکی از ضدانسانی‌ترين دستگاه‌هايی است که جهان امروز به خود ديده است: در زندان‌های کوچک و بزرگ اين دستگاه قضائی انواع تجاوز و شکنجه‌ای که تنها در تاريخ قرون وسطی از آن سخن رفته، و نيز فشارهای روحی و جسمی ويرانگر بکار گرفته می‌شوند. اکنون اين فشارها آنقدر زياد شده که هر روزه شماری از زندانيان، و به خصوص زنان، در اين اماکن دست به خودکشی می‌زنند. گزارش مزبور تصوير تاريکی را ترسيم می‌کند که هيچ عضو شرافتمند نسل انسان قادر نيست روی خود را از آن برگرفته و مشکل اين ملت رنج کشيده را بدست فراموشی بسپارد.
صرفنظر از تعدی‌هايی که به زندانيان غير سياسی می‌شود، گزارش‌های ديگر حکايت از آن می‌کنند که وضعيت زندانيان سياسی ايران نيز صورتی وخيم تر از هميشه به خود گرفته است. اين زندانيان، که تعدادشان هر روز فزونی می‌گيرد و از بهترين و آگاه ترين فرزندان زمانه بشمار می‌روند، اکثرا تنها به جرم گفتن و يا نوشتن حقايقی درباره بی عدالتی‌ها، جنايات، و فساد حکومت زندانی شده‌اند و همين گزارشات نشان می‌دهد که اخيرا اعمال فشار و شکنجه بر آنها فزونی گرفته است. همکار افتخارآفرين شما، خانم دکتر شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل سال ٢٠٠٣، خود وکالت برخی از اين زندانيان را بر عهده داشته است اما حکومت مرتب کوشيده است تا ايشان را از انجام وظايف خود باز دارد. ايشان و ساير فعالين حقوق بشر ايرانی بارها اين مسايل را به سازمان‌های مختلف گزارش کرده‌اند.
اما، در طی اين جريان و به مدد اينگونه تجربه‌ها، ما امضاء کنندگان اين نامه به اين آگاهی رسيده‌ايم که هيچ يک از دولت‌ها و تشکيلات وابسته به سازمان ملل متحد هنوز قادر نيستند، و يا بدلايلی سياسی نمی‌خواهند، که اين وضعيت غير بشری را به چالش کشند. اما، اين آگاهی موجب نمی شود که ما اميد خويش را از دست بدهيم. ما يقين داريم که سازمان‌ها و متخصصين حقوقی باوجدان و آگاه بسياری در جهان وجود دارند که آماده‌اند تا بر وضعيت مسلط بر ايران نگاهی عميق‌تر افکنده و با زشت کاری‌های اين دستگاه قضايی آشناتر شوند و با توجه و رسيدگی به پرونده دستگاه قضايی ايران روندی تازه را برای خلق سابقه‌ای در حقوق بين الملل بوجود آورند ـ سابقه‌ای که در آينده‌های نه چندان دور نيز خواهد توانست برای رسيدگی به بدبختی‌های فرود آمده بر سر مردم بيگناهی ديگر که اسير نيروهای ضد بشری ديگری شده‌اند بکار آيد.
براساس اين پيش گزاره‌هاست که ما، معتقدان به حقوق بشر در همه‌ی ابعاد آن، چاره‌ای جز توسل به وجدان اعضای شما نداريم و بدينوسيله از شما تقاضا می‌کنيم که از اعضاء خود بخواهيد تا پرونده دستگاه قضايی ايران را مطالعه کرده و برای رفع بدبختی‌های مردم بيگناهی که در تارعنکبوت جهل و عقب ماندگی حکومتی بی‌رحم گرفتار آمده‌اند، بر اساس دانش و تجربه‌ی وسيع خود، چاره‌ای حقوقی بيانديشند.
ما بی صبرانه منتظر دريافت پاسخی از شما هستيم و، در عين حال، اين نامه را بر روی اينترنت، به آدرس زير، باز نگاه می‌داريم تا ديگران نيز بتوانند در اين فرياد عدالتخواهی به ما بپيوندد. ما مستمراً شما را در جريان امضاء‌های رسيده‌ی بعدی خواهيم گذاشت.

http://www.petitiononline.com/Lawyers/petition.html


فهرست نخستين امضاء‌ها، به ترتيب وصول:

شکوه ميرزادگی – نويسنده و فعال امور زنان ( آمريکا)
دکتر اسماعيل نوری علا – نويسنده و منتقد ادبی (آمريکا)
رضا علامه زاده – نويسنده و کارگردان سينما (هلند)
عباس معروفی – نويسنده و ژورناليست (آلمان)
مسعود اسداللهی – کارگردان تاتر و سينما (آمريکا)
ميرزاآقا عسگری – شاعر و عضو انجمن نويسندگان آلمان (آلمان)
شيما کلباسی - شاعر و فعال امور زنان (آمريکا)
نيلوفر بيضايی – نويسنده و کارگردان تاتر (آلمان)
عليرضا ميبدی – نويسنده و ژورناليست (آمريکا)
دکتر اردوان بيانی – حقوقدان (آمريکا)
فرهنگ فرهی – نويسنده و ژورناليست (آمريکا)
کامبيز قائم مقام – نويسنده و فعال سياسی (آمريکا)
دکتر محسن قائم مقام – پرشک و فعال سياسی (آمريکا)
عباس پهلوان – نويسنده و ژورناليست (آمريکا)
پرويز قاضی سعيد – نويسنده و ژورناليست (آمريکا)
اميد حبيبی نيا - پژوهشگر ارتباطات و روزنامه نگار
بهروز صور اسرافيل – نويسنده و ژورناليست (آمريکا)
عفت ماهباز نويسنده و فعال امور زنان (آلمان)
حسين باقر زاده – نويسنده و فعال سياسی (آمريکا)
دکتر رضا جوشنی – پزشک (آلمان)
غلامرضا بقايی - نويسنده (استراليا)
حميد نعمتی - هنرمند و مسئول سايت برابری (سويس)
دکتر سعيده قاضی – حقوقدان (کانادا)
آلما قوانلو – برنامه ساز تلويزيون (آمريکا)
دکتر سيامک اخوان – استاد جامعه شناسی (استراليا)
ويدا فرهودی – شاعر (فرانسه)
آذر محلوجیان – نويسنده (سوئد)
هادی ابراهيمی – نويسنده و ژورناليست (کانادا)
مه راد اميد مهر – طراح رسانه ای
دکتر مه زاد اميد مهر – پزشک
اشرف السادات اميد مهر – معلم
دکتر علی اکبر اميدمهر – ديپلمات سابق
اميرحسين افراسيابی – شاعر
نوشين شاهرخی – نويسنده (آلمان)
ناصر کرمی – آرشيتکت و فعال سياسی (آلمان)
ساسان قهرمان – شاعر و نويسنده (کانادا)
احمد زاهدی لنگرودی – شاعر و نويسنده و فيلمساز

July 27, 2005-07-26
To:

International Association of Democratic Lawyers

International Headquarters
Rue Brialmont 21
1210 Brussels, Belgium

Office of the Secretary General
Beinusz Szmukler, Argentina

Office of the President
Jitendra Sharma, India
Office of the United Nation Representative in New York
116 W 111 St New York,
NY 10026
U.S.A.

International Bar Association (IBA)
10th Floor
1 Stephen St
London, W1T 1AT
United Kingdom

The Human Rights Lawyers Association:
2nd Floor,
289-293 High Holborn,
London WC1V 7HZ, DX 240 LDE

Dear Madams / Sirs,

The world has a huge legal problem at hand: A group, with a proven track-record of extreme atrocities, seized the political apparatus of a modern “nation-state” 26 years ago – a nation with a three-thousand-years-old history that had begun with pronounced concerns for human rights, a nation that was a founding member of the United Nations, a country known an “Iran.”

Apart from the fact that the whole world has experienced hardship due to this take-over, those who have been deeply suffering are the people of Iran. The majority of them have been struggling to get rid of this unexpected nightmare and, for a quarter of century, have been exposed to non-stop workings of this horrendous machine of torture and execution.

Recently, an “internal” report on the conditions of prisons in Iran, surprisingly prepared by an officer of the regime’s justice department, has painted such a bleak picture that no honorable member of the human race can move his/her head away and ignore the plight of this suffering nation.

Apart from the atrocities of the regime’s agents towards non-political prisoners, there are many documented reports that show the worsening condition of prisoners of conscious in Iran. These prisoners, who are the best and most knowledgeable men and women of their society whose numbers are constantly on the rise, have committed no crime. They have just spoken up and/or have written about the injustices, atrocities and corruption of this regime. Recent reports show that the exercise of torture and putting physical and psychological pressures on them has been on rise. Your honorable colleague, Dr. Shirin Ebadi, the Noble Prize Laureate of 2003, who is the defense attorney of some of these prisoners, has constantly been barred from performing her legal duties in this respect. She, together with a huge number of human rights activists, have reported these problems to world organizations in many occasions.

Through this futile experience we, the undersigned, have come to realize that no individual government and no United Nations organization has the ability or stamina to challenge this inhumane situation. Nevertheless, we cannot possibly give up hope. We are sure that there are other organizations and conscientious legal professionals in the world who are poised to have a deeper look at the situation in Iran and get acquainted with the atrocities of its legal system. We know that by taking up such a case as an international legal issue they will create a new precedence that could help other nations who are or will be caught in the web of a ferocious and blood-thirsty political machine.

It is upon these assumptions that we, some advocates of human rights in all its dimensions and capacities, see no other resort but to address the conscious of your members, begging them to study this case and, based on their knowledge and experience, come up with a legal solution that could end the miseries inflicted by a group of ruthless thugs on an innocent.

We impatiently look forward to hear from you and, in the meanwhile, will keep this petition open on the Internet, via the following address, so that anyone interested could join our desperate clamor for help. We will keep you posted on the new signatures as they are added every day.

http://www.petitiononline.com/Lawyers/petition.html

Contact:
Fax: 509-352-9630
E-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

The first patch of signatures, in order of receipt:

Shokooh Mirzadegi – Writer and Activist for Women’s Rights – USA
Dr. Esmail Nooriala – Writer, Critic and Analyst – USA
Reza Allamehzadeh – Writer and Film Director – Netherlands
Abbas Maroufi – Writer and Journalist – Germany
Massoud Assadollahi – Film and Theatre Artist and Director - USA
Mirza Agha Asgasri – Member of Union of German Writers - Germany
Shima Kalbasi - Writer and Activist for Women’s Rights – USA
Niloofar Beizaei – Writer and Theatre Director – Germany
Alireza Maybody – Writer and Radio-TV Journalist – USA
Dr. Ardavan Bayani – Lawyer - USA
Farhang Farrahi - Writer and Radio-TV Journalist – USA
Kambiz Ghaemmagham – Writer and Political Activist - USA
Dr. Mohsen Ghaemmagham – Physician, Writer and Political Activist - USA
Abbas Pahlavan - Writer and Journalist – USA
Parviz Ghazi-Said - Writer and Journalist – USA
Omid Habibinia – Journalist and Researcher
Behrouz Souresrafil - Writer and Journalist – USA
Effat Mahbaz - Writer and Activist for Women’s Rights – Germany
Dr. Hossein Bagherzadeh - Writer and Political Activist – UK
Dr. Reza Joshani – Physician - Germany
Gholamreza Baghaei – Writer
Hamid Nemati – Artist and Webmaster: Barabari.com - Swiss
Dr. Saideh Ghazi – Lawyer – Canada
Alma Ghovanlou – TV host - USA
Dr. Siamak Akhavan – Professor of Sociology - Australia
Vida Farhoudi – Poet – France
Azar Mahlujian – Writer – Sweden
Hadi Ebrahimi – Writer and Journalist – Canada
Mahrad Ommidmehr – Master Media Designer
Dr. Mahzad Omidmehr – Physician
Ashrafossadat Omidmehr – Teacher
Dr. Ali Akbat Omidmehr – Ex-diplomat
Amir Hossein Afrasiabi – Poet
Nushin Shahrokhi – Writer – Germany
Nasser Karami – Architect and Political Activist
Sasan Ghahreman – Poet and Writer – Canada
Ahmad Zahedi Langarudi – Writer, poet and Filmmaker