ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Fri, 19.05.2017, 0:18
خوزستان علیه رئیسی و ولایت او

امیر مُمبینی

خوزستان برای جلوگیری از جنگ و سرکوب و محاصره ی اقتصادی علیه رئیسی بسیج شده است. هم‌استانیان خوزستانی، عربها، بختیاریان، مُمبینی‌ها، شهرنشینان و روستائیان، آماده هستند تا فردا به رئیسی و رئیس او پاسخی درخور بدهند. خوزستانیان بهتر از هر کس میدانند که خوزستان در مرز خطرها قرار دارد. جنگ‌های عمده این دوران همه از خوزستان شروع شده است.

ویرانیهای عمده‌ی جنگها در خوزستان اتفاق افتاده است.

بیشترین کشته‌ها و زخمی‌ها را خوزستانیان داده‌اند.

بیشترین آوارگی و بی‌خانمانی بهره خوزستانیها شده است.

سدها و جاده‌ها و پل‌ها و شهرها و خانه‌های ما ویران شده است.

هر جنگ دیگری که اتفاق بیفتد، خوزستان هدف اول است.

هر بودجه‌ای که برای ترمیم خرابیهای جنگ اختصاص دهند، خوزستان در آخر است.

خوزستان رود نفت را به مزرعه غارتگران سرازیر میکند اما حتی از آب آشامیدنی سالم نیز محروم است.

خوزستان نیازمند صلح و آرامش و قانونیت و برادری و برابری اقوام است. خوزستان اقتصاد کارا و اشتغال بالا میخواهد. خوزستان نیازمند عمران است. شهر‌های آسیب‌دیده‌ی ما باید هر چه زودتر ساخته شوند. سهم آب و سهم کشاورزی و هوای سالم و سهم رفاه ما باید تأمین شود.

در این انتخابات ریاست جمهوری، جنایتکار شهیر، ابراهیم رئیسی، قاتل بیش از سه هزار زندانی سیاسی، برای ایران مار در آستین و جنگ در کمین دارد. با همه‌ی کمبودها و نارسایی‌های دولت روحانی، علیرغم تعلق او به خودی های مستکبر، در این شرایط استبداد و تحمیل و زورگویی، رأی به ایشان تنها راه جلوگیری از فرود فاجعه‌ی رئیسی است. لحظه بسیار حساس و خطرناک است. اگر رئیسی بیاید حتی ممکن است توسط جهانیان تحریم شود. از این راه دولت و کل ایران فلج خواهد شد و اقتصاد در خطر ویرانی قرار خواهد گرفت. انسانهای متدینی که عاشق دین خود هستند خوب می‌بینند که شعارهای افراطیون پوچ و مردم گول زن است. اگر آنها برای انسانها دل میسوزاندند یک درصد از پولهایی را که به امثال حماس و اسد پرداخته‌اند خرج عشایر بختیاری و عرب میکردند تا مجبور نباشند همچنان در چادرها زندگی کنند و از امکانات ابتدایی محروم باشند. آنها برای غارت قدرت میخواهند. برای متوقف کردن آنها بر ضد رئیسی رأی بدهید. خوزستان نشان خواهد داد که تسلیم تهدید و توطئه نمیشود. اراده‌ی خوزستان عیان خواهد شد. ایران برآن است بسوی آزادی پیش برود. هیچ قدرتی دیگر قادر نیست کشور ما را به عقب برگرداند.