ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sun, 16.06.2013, 6:21
آقای خامنه‌ای به ندای آشتی ملت پاسخ دهید!

فرهاد روحی

آقای خامنه‌ای با حکم رفع حصر و آزادی عزیزان ملت به ندای آشتی ملت پاسخ دهید!

اگر چه از پیش از ۲ خرداد اصلاح طلبی را راهنمای خود کرده بودم، ولی هیچگاه به اندازۀ این دوره و پیروزی دیروز ملتم (بشمول حکومت) طعم میوۀ آن به دهانم شیرین نبوده است. دموکراسی هرگز از تقابل و دو قطبی شدن نه زاده شده و نه دوام می‌آورد. جز تعامل و حرکت آرام و پیوسته و تجربیات ارزنده‌ای همچون کارزار اخیر “بذر امید هویت ماست”، راه دیگری نیست.

آری ملت ما نیازمند چشیدن طعم یک پیروزی شیرین بود تا بار دیگر به خود باور کرده و راه آینده را محکم‌تر از هر زمان بپیماید. پیروزی تعقل و تدبیر و تعامل را به هم میهنان عزیزم تبریک گفته و بار دیگر از ایرانی بودن، افتخاری غرور آفرین وجودم را فرا گرفته است.

دموکراسی همچنین از تعمیق شکاف دولت-ملت سر بر نخواهد آورد. و در دنیای امروز هیچ حکومتی بدون رضایت شهروندانش نمی‌تواند دوامی حتا میان مدت داشته باشد. و نمی‌توان از اصلاح طلبی انتظار نتیجه‌ای داشت بی‌آنکه به تأثیر کنش خود بر تغییر رفتار رقبا امیدوار باشی. در جامعه‌ای که می‌تواند همچون ۸۸ سبز شود هیچ حاکم مقتدری با استبداد فردی نخواهد توانست حکومتی حتا نسبتأ موقت را تجربه کند.

ایران ما از سرنوشت شومی که ادامۀ ۸ سال اخیر می‌توانست با خود به همراه داشته باشد به همت تدبیر تا اطلاع ثانوی رهایی یافت. البته که راه سخت و ناهمواری در پیش است ولی سوخت آن دست کم برای ۴ سال آینده فراهم شده و اکنون رانندگان هستند و همیاری مسافران و مسیری که هر چند بی‌خطر نیست ولی روشنایی خورشید حضور ملت آن را روشن کرده است.

می‌دانم که ایران ما با چالشهای بسیاری دست به گریبان است و در رأس آنها تغییر سیاست خارجی که معنای آن به هیچ وجه نه تسلیم و کرنش که منزوی کردن افراطیون و جنگ طلبان در غرب و تغییر سیاست منطقه‌ای در جهت استفادۀ بهینه از ظرفیتهای بسیاری است که موقعیت ژئوپلیتیک ایران در طی سالها فراهم آورده. و همچنین احیای سازمان برنامه و بودجه و بازگشت به برنامۀ ۲۰ ساله در مدیریت اقتصادی و اجتماعی. ولی در حوزۀ رابطۀ حکومت با ملت نیز میتوان حماسۀ سیاسی را از کانال پاسخی در خور به همراهی اکثریت بزرگی از مردم میهن در خلق حماسۀ سیاسی ۲۴ خرداد تداوم بخشید.

اکنون نوبت شما (رهبر) است که به ندای آشتی ملت پاسخی مناسب داده و حکم به رفع حصر بانو رهنورد و آقایان موسوی و کروبی دهید که این حرکت نمادین، قطعأ طلیعۀ باز گشایی دروازۀ “آشتی ملی” و ترمیم شکاف عظیم دولت-ملت ایران و سر مشقی برای ملل منطقه خواهد بود. مطمئن باشید که در سایۀ چنین تدبیری از جانب شما، اپوزیسیون قانونمدار و اهل مدارای شما هرگز به چنین تدبیری خیانت نخواهد کرد. همانطور که پیشرفت هیچ ملتی بدون حضور نیمی از آنها که بانوان باشند و رضایت هر اقلیتی، و در صدر آنها رسیدگی به مطالبات اقوام و اقلیتهای مذهبی، ممکن نخواهد شد، راه تعامل و آشتی هم یکطرفه نمی‌تواند طی شود. ناگفته نگذارم که هم تدبیر شما در جلوگیری از دخالت نظامیان در انتخابات و هم شمارش صحیح آرا به ترمیم اعتبار حکومت کمک شایانی کرده است ولی ادامۀ این مسیر با رهایی دربندان عزیز ملت (بشمول همۀ زندانیان سیاسی-عقیدتی)، بی‌گمان شیرینی پیروزی حماسۀ سیاسی را دو چندان کرده و پاسخ مثبت مردم را در پی خواهد داشت!

به امید آشتی ملی
فرهاد روحی، یکشنبه صبح ۲۶ خرداد ۱۳۹۲


نظر خوانندگان:

■ سلام بر دوستان. فرهاد عزیز آنچه گفتی از اعماق قلبت بر میخاست و قطعا بر دلها هم مینشیند. من هم به آنچه نوشتی باور دارم. باور دارم که یک فرصتی دیگر در اختیار مان است که این میهن زخمی را تیمارش کنیم و با تمام وجود ازش مراقبت کنیم. پشتیبان مسولین که منتخب ملتمان هستند باشیم و تلاش کنیم که تاثیر پروژه های سیاه را در روند امور گشورمان نه که تشدید بلکه تضعیف کنیم. اکنون که تلاش مردممان برای برقراری گفتمان تعقل و تعامل به نتیجه رسیده. ما نیز باید به تثبیت ثبات اجتماعی و جلوگیری از گسترش شکافها در بین بحشهای مختلف جامعه بپردازیم تا ضمینه رفع خطاها از طرف حاگمیت اماده شود. و فضا برای فعالیت نهادها فراهم شود.تا آغاز این فرایند جدید در جامعه به سمت دمکراسی مهیا شود که بسیار دیر شده است.

■ آقای روحی گرامی! فکر و منطق روشن شما را بسیار می پسندم. کشور ما اگر بخواهد دستخوش توفانهایی که کشور های منطقه را ویران کرده و می کنند، نشود و یا یک انقلاب پر هزینه را به مردم تحمیل کند، چاره ای ندارد جز اینکه راه مدارا را هم جهان بیرون و هم در درون در پیش بگیرد. اینهم فقط شامل آقای خامنه‌ای نمی‌شود.