ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 21.11.2012, 6:33
کشتارغزه وروندهمخوانی اندیشه‌ها در ذهن

ناصر کاخساز

هنگامی که نظام خبری غرب خود را موظف به انتشار گسترده‌ی تبلیغات جنگی گروه حاکم در اسرائیل می‌داند، بنیان‌های اخلاقی دموکراسی غربی هر روز بیش از پیش تضعیف می‌شود.

کشتن کودکان به نام دفاع از موجودیت اسرائیل توجیه می‌شود و بمباران جوانانی که مشغول بازی فوتبال هستند، پاسخ به موشک‌اندازی حماس شمرده می‌شود و  نفرت نامحدود به حماس ترویج می‌شود تا راه برای محاصره‌ی دائمی مردم غزه و پیش بردن برنامه‌ی حذف فلسطین هموار گردد. و در این میان فراموش می‌شود که انگیزه‌ی کشتار و آدم سوزی در دوران فاشیسم همین نفرت نامحدود بود.

گروه حاکم در اسرائیل برای حمله به فلسطین به همان بهانه‌ها وشیوه‌هایی دست می‌یازد که جرج بوش در حمله به عراق از آن سود جست. در عراق قدرت هسته‌ای بهانه‌ی دروغین جنگ بود، در فلسطین به بهانه‌ی تروریسمِ حماس مردم غزه زیر باران بمب قرار می‌گیرند و در ایران قدرت هسته‌ای انگیزه‌ی دروغینی است که فلسفه‌ی جنگ را توجیه می‌کند. در زنگ تفریح پس از پایان موقتی جنگ  با فلسطین، شهوت جنگ باید به نحو دیگری ارضا شود. جنجال دگرباره‌ی حمله به تاسیسات اتمی ایران این شهوت کشتن را ارضا خواهد کرد.

کشتار غزه با این ادعا که هدف حمله تنها مراکز نظامی حماس است، به ما می‌آموزد که در حمله‌ی احتمالی اسرائیل به ایران نیز، نه چنانکه ادعا می‌شود تنها تاسیسات اتمی، بلکه زنان و کودکان ایرانی در معرض نابودی خواهند بود.

حمله به غزه با ابعادی غیرانسانی از نظر شیوه و اخلاق از سویی جنگ عراق را و از سوی دیگر حمله احتمالی به ایران را در ذهن تداعی می‌کند. این روند تداعی معانی یا همخوانی اندیشه‌ها در ذهن، درهم‌جنسی واقعیت‌ها و شباهت میان این سه هدف استراتژیک ریشه دارد.

پس از جنگ غزه دیگر حتا هیچ ایرانی ساده لوح را نیز با این ادعا نمی‌توان  فریفت که گویا حمله به ایران  فقط «حمله به مراکز اتمی یا نظامی» خواهد بود.

رویدادهای اخیر بازهم نشان داد که در رسانه‌های غربی، بویژه  در آلمان، خبررسانی هدایت شده و به زیان فلسطینی‌هاست.  سیستم رسانه‌ای، بجای این که اخبار را به قلمرو عملکرد قوه‌ی فهم مخاطبان خود بفرستد، همراه تفسیر جانبدارانه‌ی خود بسته بندی می‌‌کند و می‌فرستد. تا دریافت کننده امکان تفسیر و تحلیل آزادانه‌ی خبر را  نداشته باشد. اما این عملکرد رسانه‌ای از کجا می‌آید؟ از اینجا که قوه‌ی رسانه‌ای دقیقا با تمایلات قوه‌ی اجرائیه منطبق است و بوسیله‌ی آن هدایت می‌شود. یعنی بین موضع گیری خانم مرکل و پخش خبرهماهنگی کامل وجود دارد.

هنگامی نیز که آقای میشائیل لودرز کارشناس مسائل شرق نزدیک این گفته‌ی خانم مرکل را که تنها حماس مسئول و مقصر جنگ است مورد انتقاد قرار داد و آن را «سخنی نامربوط» خواند و گفت  خشونت به چنین شدتی که می‌رسد، حداقل دو طرف دارد، انتقاد او به صورتی محدود انتشار یافت.

ناصر کاخساز
20 نوامبر 2012


نظر خوانندگان:

■ دوست عزیز،
این را که دفاع باید متناسب با حمله باشد نه تنها هگل گفت، وزیر خارجه ی فرانسه نیز در هفته ی پیش به این صورت فورموله کرد : او گفت امنیت حق اسرائیل است اما امنیت را  نمی توان با اسلحه بدست آورد. اگر بنام دفاع به خشونتی بسیار فراتر از شدت حمله دست زده شود، خود جنایت مستقلی است. عیب داشتن خط سیاسی و نفرت نامحدود به یک جریان این است که آدم حساسیت انسانی اش را در برابر خشونت و کشتار مردم بی گناه از دست می دهد. عیب نفرت نامحدود در عین حال این است که تیزی نگاه آدم را می گیرد و نمی گذارد آدم ببیند که بقول میشائیل لودرز  پس از قتل رابین سیاست اسرائیل بطور روز افزونی به راست چرخیده است. لودرز این سیاست را با واژهای اولترا ارتودکسی و اولترا ناسیونالیسم بیان کرده است. و همین سیاست است که زمینه ی بنیاد گرایی را در منطقه گسترش می دهد. از سوی دیگر چگونه یک ایرانی وطن دوست می تواند تهدید اسرائیل به حمله به جمهوری اسلامی را بویژه بعد از کشتار مردم بیگناه غزه  نگران کننده نبیند. اریش فرید شاعر آزادی خواه خطاب به فاشیست ها می گوید نفرت من به شما مانند نفرت شما بیکرانه نیست که شما را به کوره های آتش سوزی بفرستم.
ناصر کاخساز

■ ناصر کاخساز گرامی
جنگ و جنگ افروزی در غزه دو طرف دارد ، یکطرف تروریسم دولتی اسرائیل است و  طرف دیگر گروههای بنیادگرای اسلامی  و  محکوم کردن یکطرف جنگ و تروریسم  میتواند این شبهه را اذهان ایجاد نماید که طرف مقابل حق دارد در برابر تروریسم دولتی اسرائیل به نوع دیگری از تروریسم  متوسل شود ( ترور انقلابی) . بیشتر از ده سال طول کشید که  یاسر عرفات و پاره از  رهبران سازمان آزادیبخش فلسطین به این نتیجه برسند که مردم فلسطین با شیوه های تروریستی نمیتوانند به اهداف خود برسند . احتمال اینکه از درون حماس جناحی سر برآورد که تروریسم را نفی کند وجود دارد  ولی گروهی مانند جهاد اسلامی که دست نشانده  و مجری سیاسیت های جمهوری اسلامی و حکومت بعثی بشار اسد میباشد  ،شیوه های تروریستی را رها نخواهد کرد. در منشور و اساسنامه سازمان جهاد اسلامی فلسطین قید شده  است که : تا برقراری حکومت اسلامی در تمام  فلسطین  که البته شامل اسرائیل نیز  میشود  به جنگ  ادامه خواهند داد.
با احترام، بهروز ستوده