ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sun, 13.03.2011, 22:10
حذف ‌هاشمی و راهبرد تغییر توازن قوا

م رها
سرانجام پس از گذشت ٢٠ ماه كه آقای خامنه‌ای در نماز جمعه ٢٩ خرداد ٨٨ به اختلاف‌های خود با‌ هاشمی در زمینه‌های فرهنگی و اقتصادی و سیاست خارجی اشاره كرد و رئیس دولت كودتا را به خود نزدیك تر خواند،‌ هاشمی رفسنجانی از مجلس فرمایشی چاپلوسان كنار گذاشته شد. رویدادهای پس از انتخابات و موضع گیری‌های نیم بند ‌هاشمی بسود جنبش كه در آن از جمله آزادی زندانیان سیاسی را خواستار می‌شد با واكنش‌های پوشیده و آشكار رهبر مطلقه روبرو می‌گردید و در هر فرصتی از وی بعنوان یكی از نخبگان بی بصیرت می‌خواست كه در برابر جنبش سبز ایستادگی نشان دهد و آشكارا در كنار وی قرار گیرد. اما خودداری‌هاشمی از محكوم كردن جنبش و پیكار آشكار و پنهان وی با دولت كودتا نشان داد كه اختلاف‌های وی با ولی مطلقه به پهنه سیاست و نحوه اداره كشور نیز رسیده است. این درحالی بود كه‌هاشمی همواره از حامیان سرسخت نهاد ولایت فقیه در جمهوری اسلامی بوده است، در فرصت‌های گوناگون از رهبری خامنه‌ای دفاع و به احكام حكومتی وی گردن نهاده است. حذف‌هاشمی دارای پیام‌های زیر است:

پیام‌های حذف‌هاشمی

١- پهنه‌ی تحمل و مدارای ولی مطلقه روز به روز تنگ تر می‌گردد و هیچگونه اندیشه و یا موضع مستقلی را حتی در میان یاران و وفاداران دیرینه اصولگرای خود برنمی‌تابد و برای حذف این گونه افراد از تمام شیوه‌ها و ابزارها بهره می‌گیرد. ویدیوی توهین لات‌های ولایت به فائزه ‌هاشمی و حمله به خودرو و منزل رفسنجانی نزدیك به حسینیه جماران نمونه‌ای از روش‌های بی‌شرمانه ولی فقیه حتی برای رویارویی با پیروانی است كه تنها از همراهی كامل با وی رویگردانند. ولی مطلقه تنها زمانی به محكوم كردن این گونه اقدامات تن داد كه ‌هاشمی كنارگیری از مجلس چاپلوسان را طبق برنامه رهبر پذیرفته و عملی كرده بود.

٢- با حذف ‌هاشمی باید انتظار داشت كه فرایند نصب رهبر سوم "آقا مجتبی" كه یكی از هدف‌های كودتای انتخاباتی را تشكیل می‌داد شتاب بیشتری گیرد و ایده‌ هاشمی برای شورایی كردن نهاد ولایت شاید برای همیشه مدفون گردد. در واقع نصب مهدوی كنی به ریاست مجلس خبرگان كه حتی در زمان اعلام ریاست وی در مجلس حضور نداشت و بیانیه نهانی آن نیز در غیاب وی و احتمالا ً بدست کارگزاران حلقه بگوش ولایت از جمله جنتی و یزدی و مصباح علیه رهبران جنبش تنظیم شده بود نشان داد كه این اصول‌گرای سالخورده، بیمار و بی‌بو و خاصیت مورد بهربرداری ابزاری كودتاچیان و دیكتاتور نظام قرار گرفته و راه را برای اجرای برنامه‌های دراز مدت حلقه اطراف رهبری "بیت" هموار ساخته است.

٣- ناكامی طرح ‌هاشمی برای برون رفت از بحران كودتای انتخاباتی كه شامل آزادی زندانیان سیاسی و رفع بی‌اعتمادی از مردم نسبت به نظام می‌شد نشان داد كه تغییر از راه گفتگو و چانه زنی در بالا در حاكمیت استبدادی و دولت كودتایی ناممكن است. این پیام ایجاب می‌كند كه جنبش سبز برای تغییر توازن قوا به سود خود افزون بر همكاری با نیروهای رسمی قومی / ملیتی، سكولارهای دمكرات، جنبش زنان و تشكل‌های كارگری و صنفی، سازماندهی پی در پی اعتراض‌های خیابانی را در دستور كار قرار دهد

نقش محوری اعتراض‌های خیابانی

٢٥ بهمن روزی تاریخی بود. در این روز كودتاچیان و حاكمیت استبدادی كه تحت تأثیر تبلیغات خود واقعا ً به این باور رسیده بودند كه جنبش سبز مرده است با خیزش گسترده زنان و مردان شجاع معترض روبرو گردیدند و راه چاره را دراین دیدند كه با ربودن رهبران جنبش از هوادارانشان انتقام گیرند. دور دوم اعتراض‌های خیابانی دست آوردهای فراوانی داشته است. پیش از هرچیز روچیه یأس و ناامیدی را از جنبش زدود. دوم لشگر كشی نیروهای سركوب به خیابان‌ها نشان داد كه حاكمیت دروغ تا چه حد از این جنبش در هراس است و بخوبی می‌داند كه تنها بر سر نیزه نشسته است. سوم پایه‌های جنبش سبز را گسترده تر كرد. شركت همزمان مردم كردستان در اول اسفند برای اعتراض به كشته شدن دو جوان در ٢٥ بهمن شاهد این موضوع است. چهارم ایرانیان خارج كشور را نیز دوباره علیه كودتاچیان به واكنش واداشت. و سرانجام موضوع گروگانگیری رهبران جبنش و خیزش دوباره معترضین، در سرفصل خبرهای جهان قرار گرفت و جمهوری اسلامی را زیر فشار گذاشت.

افزون براین اعتراض‌های خیابانی و واكنش‌های جهانی نسبت به دستگیری رهبران جنبش كودتاچیان را وادار به عقب نشیتی كرد. بنا بر گزارش سایت كلمه فرزندان میرحسین و زهرا رهنورد توانسته‌اند زیر نظارت شدید نیروهای امنیتی با پدرو مادرشان دیدار كنند. [١] این پیروزی بزرگی برای جنبش اعتراضی بشمار می‌آید. دوم باوجودی كه كودتاچیان محمد خاتمی را بخاطر اعلام شرایط اصلاح طلبان برای شركت در انتخابات بشدت مورد حمله قرار دادند، عسكر اولادی از توافق تلوحی آقای خامنه‌ای با شركت اصلاح طلبان در انتخابات سخن گفته است [٢] هرچند این وعده تازه می‌تواند ترفند دیگری برای ایجاد تفرقه میان برخی از اصلاح طلبان و جبنش سبز باشد با اینحال به باور نگارنده یك عقب نشینی تازه كودتاچیان در اثر خیزش دوباره جبنش است.

نیروهای امنیتی - نظامی نیز هراس‌شان را از ادامه اعتراض‌های خیابانی پنهان نمی‌كنند. طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه و مهره پرنفوذ بیت رهبری در جمع طلاب بسیجی قم گفته است "این تجمعات خیابانی موتور محرکش همین نهضت‌های منطقه بود که فتنه‌ گران از آن سوء‌استفاده کردند و با شبیه‌سازی کاریکاتوری مقام ولایت و دیکتاتوری‌های منطقه مردم را به خیابان کشاندند، البته این‌ها اگر ادامه داشته باشد بد است و می‌تواند آمریکا و نظام سلطه را برای فشار بر دولت جسور و پر رو کند." [٣]

هراس از شرایط بحرانی كشور را می‌توان بشكل دیگری در اصولگرایان و فرماندهان سپاه نیز مشاهده كرد. بگزارش نشریه اقتصادی فرانسه زبان لزكو به نقل از نزدیكان آیت‌الله خامنه‌ای، مدیران سازمان‌های خیریه و برخی از فرماندهان سپاه از یك ماه و نیم پیش شروع كرده‌اند بخشی از اموال خود را به كشورهای دیگر مانند پاكستان، تركیه و مالزی انتقال دهند. برپایه همین گزارش واریز پول به بانك‌های چینی نیز افزایش یافته است. [٤] اعتراض‌های خیابانی بی تردید هراس نیروهای سركوب را شدت خواهد بخشید و به ریزش این نیروها خواهد انجامید.

باری، تأكید سبزها بر اعتراض‌های خیابانی از اهمیت بسیاری برخوردار است. با این اعتراض‌ها بتدریج دولت كودتا ناچار خواهد شد كه بحران در كشور را بپذیرد. این بحران شكاف میان نیروهای سركوب را بیشتر خواهد كرد و نیروی‌های اجتماعی تازه‌ای را به صفوف سبزها خواهد كشاند. حتی اگر نیروهای سركوب استبداد دینی معترضین را از دادن شعار و بهم پیوستن در خیابان‌ها بازدارند اما حضور گسترده آنان بمعنی گستردگی جنبش است و چهره كریه و سركوب گرانه استبداد دینی را چه در داخل و چه در جهان و منطقه آشكارتر خواهد ساخت. یادداشت حمید حمیدی در سایت الف متعلق به توكلی نماینده اصولگرای منتقد دولت در مجلس بخوبی خجلت زدگی برخی از ولایت مداران را از حضور گسترده نیروهای سركوب كه به باور آنها بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام را بیشتر می‌كند، نشان می‌دهد.[٥] افزون براین اعتراض‌های خیابانی با هدف آزادی رهبران جنبش، موضوع زندانیان سیاسی و جبنش سبز را در سرفصل خبرهای جهان نگه خواهد داشت و استبداد دینی را در موضع دفاعی بیشتری قرار می‌دهد.

البته باید توجه داشت كه خشونت سیتزی هویت جبنش سبز را تشكیل می‌دهد. ایستادگی شجاعانه با دستان خالی در برابر نیروهای سركوب و پذیرش خطر دستگیری، شكنجه و زندانی شدن تنها برای دستیابی به حقوق ابتدایی بشر از جمله آزادی اجتماعات، دسترسی به روزنامه‌های مستقل و بدون سانسور و برگزاری انتخابات آزاد به جنبش سبز مشروعیت بخشیده و استبداد دینی را بی‌اعتبار ساخته است. افزون براین پیروزی در مصر و تونس بدنبال اعتراض‌های بدون خنشونت بدست آمد اما رویكرد مسلحانه مردم لیبی، پیكار علیه دیكتاتوری را بسیار پیچیده تر ساخته است. درواقع مردم لیبی با رویارویی مسلحانه پذیرفتند كه در زمین قذافی بازی كنند و از آنجا كه وی از نظر نظامی و اعمال خشونت دست بالا را دارد پیروزی بروی كار ساده‌ای نیست. شباهت‌های نظام استبداد دینی در ایران و دیكتاتوری در لیبی حقانیت اعتراض‌های خالی از خشونت جنبش سبز را ثابت می‌كند.

اسفند ٢٣ اسفند ٨٩

-------------
١- گزارش فرزندان رهنورد و میرحسین به ملت از ملاقات سه شنبه با پدر و مادر، كلمه، ٢١ اسفند
http://www.kaleme.com/1389/12/21/klm-51403/

٢- عسگراولادی: رهبری گفته‌اند که اصولگرایان یک فهرست داشته باشند، بی بی سی، ٢٠ اسفند
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/03/110311_l10_asgarowladi_samareh_parliamentary_election.shtml

٣- رئیس سازمان اطلاعات سپاه: به برادران لاریجانی گوشزد شده است که حواسشان جمع باشد، انتخابات آزاد به نقل از جرس، ١٧ اسفند ٨٩
http://www.entekhabateazad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3851:2011-03-08-13-41-52&catid=27:1389-02-15-23-40-11&Itemid=53

٤- نشریه اقتصادی فرانسوی زبان لزکو : رؤسای سپاه میلیونها دلار به بانکهای ترکیه، مالزی، اندونزی و چین واریز کرده اند، پیك ایران، ١٦ اسفند
http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=29792

٥- صمیمانه با سردار، حمید حمیدی، الف، ١٨ اسفند ٨٩
http://alef.ir/1388/content/view/97851/