ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 17.04.2010, 7:36
هراس كودتاچیان از جمعیت دانشگاهى تهران

م رها
راهپیمایى اعتراضى ٢٥ خرداد سال گذشته و تكرار احتمالى آن در آینده خواب سران كودتا را با كابوس همراه كرده است. این راهپیمایى كه جمعیتى حدود ٣ میلیون نفر از جمعیت تهران را همراه كرد در تاریخ كشور بى‌سابقه بود و سران كودتا و نیروهاى امنیتى كشور را غافلگیر نمود. آقاى خامنه اى بجاى بررسى شفاف و بى طرفانه نتایج انتخابات دستور سركوب اعتراضات خیابانى را در ٢٩ خرداد صادر كرد. حالت بحرانى كشور كه براى ماه ها ادامه داشت و هم اكنون نیز همچون آتشفشانى در انتظار فرصتى براى فوران است، دولت ولایى برخاسته از كودتا را برآن داشت كه از تمام امكاناتش براى سركوب و جلوگیرى از تكرار اعتراضات دست بكار شود. سپردن امنیت خیابان هاى تهران و برخى از شهرهاى بزرگ كشور براى ماه ها به نیروهاى سپاه، بسیج، كشتار و شكنجه معترضین در خیابان و زندان ها، بازداشت و زندانى كردن هزاران تظاهر كننده، اعلام جنگ ولى فقیه علیه رشته هاى علوم اجتماعى، تنگ تر كردن فیلترینگ دنیاى مجازى، پخش بارازیت هاى ماهواره اى و براه انداختن راهپیمایى هاى ساندیسى دولتى و مهندسى شده از جمله اقداماتى بود كه در ماه هاى پس از تقلب انتخاباتى اتخاذ شد.

اما كابوس كودتاچیان و نیروهاى امنیتى از ادامه اعتراضات بپایان نرسیده است و به تازگى بهرام حسینی مطلق، فرمانده جدید لشکر سید الشهدا (استان تهران) در اظهاراتش با تقدیر از "نقش برجسته بسیجیان ورامین" در "فتنه‌های بعد از انتخابات در تهران" گفته است "پیش‌ بینی می‌شود در یك یا دو سال آینده مشكلی به وجود نیاید اما دشمن با برنامه جدید می‌آید و ما باید فكر كنیم و تحلیلگران ترفند جدید دشمن را پیش‌بینی كنند و خودمان را در ابعاد مختلف تقویت كنیم تا در برابر توطئه‌های جدید دشمن بتوانیم مقابله كنیم." (آفتاب ٢٤ فرودین). ظاهرا ً اشاره این سردار حامى كودتا به انتخابات شوراها ست كه در صورت پذیرفته شدن مصوبه مجلس تشخیص مصلحت نظام (تجمیع انتخابات) به جاى امسال در دو سه سال آینده برگزار خواهد شد.

تازه ترین اقدام دولت كودتا براى رویارویى با جنبش اعتراضى زیر عناوینى چون "طرح جامع امنیتى تهران" و "سبك سازى جمعیت تهران" طراحى شده است كه شامل جابجایى دانشگاه ها از تهران به نقاط دیگر مى گردد با این امید كه خطر اعتراضات در پایتخت در آینده كاهش یابد. البته این كار با شعار رویارویى با خطرات زلزله در این شهر مطرح گردیده است. در این رابطه به تازگى رئیس جمهور در دیدار با رییس و اعضای بنیاد مسكن انقلاب اسلامی ناگهان بیاد آورده است كه "تهر ان در معرض آسیب‌های سنگینی از جمله در بحث هوا و آلودگی است" و تازه اگر آن "حل" شود با ماجراى زلزله چگونه باید برخورد كرد؟ پس از سال ها هشدار كارشناسان در مورد خطر زلزله در تهران و دست روى دست گذاشتن دولتش در این مورد، اعلان كرده است كه " تهران روی گسل‌هایی قرار گرفته كه دوره‌ فعالیت مشخصی دارند. با دعای مردم و لطف خدا فعالیت آن‌ها به تعویق افتاده است ولی تضمینی وجود ندارد و ما موظف هستیم كه بر اساس علم و منطق تصمیم بگیریم. تهران دیگر جا ندارد و استان تهران در معرض آسیب‌های سنگینی است. اگر خدای نكرده در تهران اتفاقی بیفتد چطور می‌شود آن را جمع كرد؟ باید به فكر بود. باید تهران را خالی كرد." (تابناك ٢٢ فرودین) وى در این دیدار گفته است كه بنا بر محاسباتش " حداقل حدود ‌٥ میلیون نفر باید از تهران بروند كه اگر اتفاقی افتاد بتوان آن را جمع كرد!" (همانجا)

این درحالى است كه پس از زلزله در تهران در مهرماه سال گذشته دكتر حسینى رییس پژوهشکده مدیریت بحران و خطرپذیری، از تدوین طرح جامع مدیریت بحران برای شهر تهران توسط سازمان مدیریت بحران سخن به میان آورده بود که "در آن کاهش ریسک در تهران در سه بخش: کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در نظر گرفته شده است" (جام جم ٢٥ مهر ١٣٨٨). در مرحله اول این طرح ایستگاه هاى آنش نشانى افزایش یافته و بیمارستان ها مقاوم سازى مى شوند. در مرحله دوم شریان های حیاتی، پل ها و ساختمان های عمومی مقاوم سازی می شوند و راه های باریک، تعریض می شوند." و در مرحله سوم، مقاوم سازى ساختمان ها به اجرا گذاشته مى شود كه نیاز به زمان بیشترى دارد. جالب این جاست كه دكتر حسینى در گزارش خود به كاهش جمعیت به عنوان اقدامى براى رویارویى با خطر زلزله، كه مورد تأكید رئیس دولت كودتا ست، هیچ گونه اشاره اى نكرده است.

پس از اظهارات مرد دروغگوى شهر، حسین باقرى رئییس سازمان مدیریت بحران نیز از وقوع زلزله در تهران خبر داد و آن را امرى قطعى دانست ( تارنماى آفتاب ٢٤ فروردین). كامران دانشجو وزیر فعلى علوم و مجرى تقلب در انتخابات ریاست جمهورى نیز از طرح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و از تدبیر این وزارتخانه برای كاهش جمعیت تهران با توجه به زلزله احتمالی در این شهر خبر داده است. و روزنامه تهران امروز از اعلام طرح دولت براى "خروج دانشگاه ها از شهر تهران" به دلایلى چون "احتمال وقوع زلزله" و "كاهش جمعیت" خبر داده است (همان). دراین بین به نوشته خبرگزارى آفتاب نماینده شهردار تهران نیز هفته گذشته از مصوبه انتقال دانشگاه های تهران به خارح از شهر خبر داد و از عدم اجرای آن انتقاد نموده بود. پور موسوى پس از بیان تاریخچه انتقال دانشگاه ها از سال ١٣٧١ تا كنون به انگیزه دولت دهم در پیگیرى این طرح چنین اشاره مى كند: "در دولت دهم نیز این توجه در حال پیگیری است. البته اتفاقاتی در شهر تهران افتاده كه نگرش مجدد به موضوع البته با رویكردی منطقی درباره ساماندهی مراكز دانشگاهی مد نظرقرار گرفته است".(طرح خروج دانشگاه ها از تهران، آفتاب ٢٣ فروردین). به دنبال این اظهارات رئیس دانشگاه علامه طباطبایى نیز " استانداری تهران را مدافع طرح تجمیع این دانشگاه دانست و گفت: وقتی ما ۲۰ هزار نفر را از تهران خارج کنیم، نفس شهر باز می‌شود" (كلمه ٢٥ فروردین).

از مجموعه‌ى گزارشات و اظهارات مقامات دولتى چنین برمى آید كه جنجال كودتاچیان در مورد قریب‌الوقوع بودن زلزله، قبل از هر چیز بمنظور كاهش جمعیت دانشجویى شهر تهران، كه در سال ٨٥-١٣٨٤حدود ٤٠٠ هزار نفر(سالنامه آمارى كشور ١٣٨٤) بود است، به دلایل امنیتى و ترس دست اندكاران از خیزش دوباره شهروندان تهرانى است. دولت ولایی و پشتیبانان امنیتى و نظامى‌اش بخوبى دریافته‌اند كه ستون فقرات جنبش سبز را دانشجویان و طبقه متوسط شهرى تشكیل مى‌دهند كه گستردگى آن در كلان شهر تهران از تمام نقاط دیگر كشور بیشتر است و باید با پراكنده كردن مراكز آموزشى این خطر را كاهش دهند.

این در حالى است كه علت اصلى بالا بودن جمعیت استان تهران مهاجرت پذیرى این استان است كه بیش از هر چیز نتیجه تمركز فعالیت هاى سیاسى، ادارى، تجارى، درمانى و فرهنگى در پایتخت بوده است بطورى كه در سال هاى ٨٥-١٣٧٥ بیش از ٧٠٠ هزار نفر براى برخوردارى از امكانات بهتر زندگى به این استان مهاجرت كرده‌اند. بنابراین تا زمانى كه شكاف ژرف رفاهى، اقتصادى، بهداشتى و فرهنگى میان شهرهاى بزرگ بویژه شهر تهران و استان هاى محروم كشور كاهش نیابد، وزارت خانه هاى دولتى به استان هاى دیگر انتقال داده نشوند، امور محلى استان ها به دست مردمان محل سپرده نشود و حاكمیت كار مردم را بدست مردم نسپارد، راهبردهاى امنیتى و نظامى و سركوبكرانه از جنس كنش هاى دولت كودتا در كاهش جمعیت كلان شهرها بویژه پایتخت ناكام خواهند بود و با بیرون راندن احتمالى دانشجویان از این شهر جمعیت استان پس از كاهشى موقتى دوباره با ورود مهاجران تازه ترمیم خواهد شد. افزون براین سركوب ها و راهبردهاى امنیتى نیز نه تنها در بازگشت مشروعیت و اعتماد همگانى به هیأت حاكمه كنونى بى اثر خواهند بود بلكه شكاف ملت و دولت كودتا و حامیانش را ژرف تر خواهد ساخت.

٢٧ فروردین