ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sun, 14.06.2009, 9:38
روایت من از تقلب برای ثبت در تاریخ

رضا گوهرزاد، روزنامه نگار، آمریکا

روایت من از تقلب برای ثبت در تاریخ شفاهی انتخابات ۸۸

آقای على اكبر محتشمى پور ، ریاست صیانت آرای ستاد میر حسین موسوی
من نیز همچون بسیاری از ایرانیان ، برای پایان دادن به دوران احمدی نژاد در این دور از انتخابات ریاست جمهوری ایران شرکت کردم ، پس از گذشت ۳۰ سال ، بار دیگر شناسنامه امرنگ و نقش مهر انتخابات جمهوری اسلامی را می گرفت ، از این روی ، ساعت یک بعد از ظهر روز جمعه، در یکی از هتل های شهر ایروان در کالیفرنیای جنوبی ، نخست به عنوان یک ایرانی و سپس به عنوان خبرنگار به صف ۳۰۰ نفری ایرانیان در انتظار نوبت پیوستم صفی که در یک روز رقمی بالای ۲۵۰۰ نفر را در خود جای داده بود ، بسیاری از جوان ها به زبان آشنای انگلیسی با شور و هیجان از نخستین تجربه انتخاباتی شان برای انتخابات ایران سخن می گفتند.

پس از ورود به اتاق رای گیری و پیش از آنکه شناسنامه ام را تحویل دهم ، یکی از مسئولان حوزه نام مرا بلند به بهانه خوشامد گویی اعلام کرد، اینجا بود که حس کردم او من خبرنگار را می خواند ، نه من رای دهنده را. به هر روی پس از دادن شناسنامه و دریافت برگ رای ، به سوی میزی هدایت شدم که بسیاری دیگر نیز از آن برای نوشتن رای خود بهره گرفته بودند ، روی میز کاغذی چسبانده شده بود که روی آن این عبارت ها چاپ شده بود:

ردیف   نام خانوادگی،   نام      نام پدر
1-     احمدی نژاد ، محمود       احمد
2-     رضایی میر قائد، محسن     نجف
3-     کروبی ، مهدی           احمد
4-    موسوی خامنه، میر حسین   میر اسماعیل

در برگ رای همان گونه که می دانید یک جدول دو خانه ای بود ، یکی برای نام نامزد انتخابی و دیگری برای کد.

بدون استثنا پرسش همه این بود ، پس کد کجاست؟ پاسخ این بود ، روی میز ، و بی تردید همه در کنار نام میرحسن موسوی عدد ۴ را می دیدند و حال می دانم که چرا از کد ۷۷ میر حسین موسوی و دیگر کد ها خبری نبود .حال بقیه ماجرا ساده می شود ،حال اگر کد نادرست ۴ را که من و دیگران در برابر نام موسوی گذارده ایم ، شیوخ اتاق به ۴۴ تبدیل کنند و یا هنگام وارد کردن در کامپیوتر ۴۴ بخوانند ، به آسانی رای من را به حساب احمدی نژاد گذاشته اند.

این ماجرا را پس از اعلام نخستین بخش شمارش آرا ،هنگامی که چشمم به صفحه تلویزیون دوخته شده بود و نماینده ستاد انتخابات وزارت کشور در جمهری اسلامی از کد گذاری و به زبان آوردن کدهای ۴۴ برای احمدی نژاد- ۵۵ برای محسن رضایی- برایمهدی کروبی ۶۶ وکد ۷۷ برای میر حسین موسوی، برای سهولت و سرعت در شمارش کامپیوتری آرا به زبان آورد ، دستم به تلفن رفت و تا آنجا که می شد با دیگر دوستان ، از استاد فیزیک اتمی تا پزشک متخصص قلب ، از دانشجوی دوره دکترای زیست شناسی تا متخصص کامپیوتر، در میان گذاشتم ، پاسخ همه یکی بود ، مگر کد میر حسین موسوی ۴ نبود؟

حال اگر رای دهندگان ۱۴۰۰۰ صندوق سیار نیز ، چنین سرنوشت مشابهی را تجربه کرده باشند ، ساده ترین راه برای تقلب انتخاباتی طی شده است ، راه ساده ای که به مراتب از راهی که جرج بوش در سال ۲۰۰۰ در فلوریدا طی کرد ساده تر است.

کارت خبرنگاری به من این فرصت را داده بود که آزادانه تا هر زمان وتا هر چند بار در حوزه انتخابات بمانم و چشمم به همان میز کذایی خیره بماند. میزی که رای مرا برای دیگری دزدید.