ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 25.05.2009, 11:27
بخاطر آينده فرزندانمان به موسوى رأى دهيم

على‌اكبر اسماعيل‌پور
آنچه در پى مى‌آيد تنها گوشه‌اى از شرح حال كودكى در كشور ما است و بدون شك تلاش براى بهبود وضعيت كودكان كه مفهوم آينده را براى ما تداعى مى‌كنند جزء وظايف اصلى ما است و اگر بپذيريم كه كودكان، آيندگان ما هستند پس بهبود وضعيت كودكان احترام به آينده اين كشور است.
۱- آمارها و ارقام گوناگون نشان از آن دارد كه به دليل شكاف روز افزون طبقاتى و توليد روزانه فقر منجر به افزايش ترك تحصيل كودكان و روى آوردن بسيارى از آنان به اشتغال به انواع كوناگون خود شده است، طرح‌هاى مختلف ساماندهى كودكان كار و خيابان – عليرغم صرف بودجه‌هاى ميلياردى – به شكست منجر شده است. عدم دسترسى مسئولين وزارت‌كار به كارگاه‌هاى زيرزمينى و نيز حضور مداوم و پر تعداد كودكان‌خيابانى در سطح شهرهاى بزرگ و كوچك خود نشان از شكست انواع طرح‌هاى پيش بينى شده دارد.
۲- مدارس ما بيش از هر زمان ديگر با استاندارد‌هاى جهانى فاصله گرفته‌اند، سن اعتياد در بين دانش‌آموزان – به گواه خود مسئولين – پايين آمده است. طبقاتى كردن آموزش و پرورش در كشور و توسعه بدون برنامه مدارس خصوصى نه تنها بخش زيادى از دانش‌آموزان را از ادامه تحصيل محروم ساخته است بلكه شواهد مختلفى وجود دارد كه آگاهى دانش‌آموزان در زمينه‌هاى مختلف علمى پايين تر آمده است. از اينها گذشته رواج برنامه‌هاى خشك و دوراز اهداف اصلى آموزش و پرورش باعث دلزدگى دانش‌آموزان از محيط‌هاى مدرسه شده است (واگذارى مديريت ۴۰۰۰ مدرسه به حوزه علميه قم در همين راستا است).
۳- در بخش درمان كودكان، اگر سرى به بخش‌هاى كودكان بيمارستان‌هاى دولتى پايتخت بزنيد خانواده‌هاى بسيارى را مى‌بينيد كه از شهر‌هاى مختلف كشور در آرزوى درمان كودكان بيمارشان به تهران آمده‌اند و كادر بيمارستان عليرغم دلسوزى و نگرانى از وضع كودكان بيمار به دليل كمبود شديد امكانات و تجهيزات بيمارستانى و نيزكمبود و گرانى سر سام آور دارو قادر به پاسخگويى به چشمان معصوم و در انتظار كودكان بيمار نبوده و شرمنده خانواده هايى هستند كه از اقصى نقاط كشور براى درمان كودكانشان به تهران آمده‌اند.
۴- آمار‌هاى مختلف حكايت از روند رو به رشد پديده كودك آزارى در كشور دارد و در طى سالهاى اخير به دليل بحران اقتصادى و فرهنگى خانواده‌ها – به خصوص خانواده‌هاى تهيدست جامعه – انواع و اقسام آزار‌هاى خطر ناك كودكان افزايش چشمگيرى داشته است و در اين ميان عدم ارائه راهكار مناسب از سوى متوليان امور باعث شده تا هزينه‌هاى ميلياردى‌اى كه صرف راه‌اندازى خطوط يارى به كودكان در سازمان‌هاى حد واسطى چون بهزيستى شده است صرفاً به ارائه آمار تماس‌هاى اخذ شده با اين خطوط تلفنى اكتفا شود. حال آنكه تعداد كودكانى كه به دلايل مختلف مورد آزار قرار مى‌گيرند رو به افزايش بوده و هيچگونه راه‌كار ميان مدت ودراز مدت نيز ارائه نشده است.
۵- مهد‌هاى كودك همچنان با استانداردهاى جهانى فاصله طولانى خود را حفظ كرده‌اند و در اين حوزه عليرغم وعده‌هاى مختلف مسئولان به منظور بهبود وضعيت مهد‌هاى كودك، در طى سال‌هاى گذشته هيچگونه توجهى به كيفيت و نيز كميت مهد‌هاى دولتى نشده است، در اين ميان مهد‌هاى خصوصى نيز از هر گونه نظارتى مبرا بوده و روشن ترين دليل اين مدعا هم نبود و فقدان يك بانك اطلاعاتى و نيز عدم توانايى مسئولين در رتبه‌بندى مهد‌هاى كودك بوده است. در ارتقاء كيفيت مهد‌هاى كودك تنها به ابلاغ بخشنامه‌هاى مختلف مبنى بر لزوم آموزش‌هاى مفاهيم قرآنى به كودكان مهد‌هاى كودك بسنده شده است.
۶- از شاهكار‌هاى ديگر دولت نهم حذف پيش دبستانى دولتى بوده و اين در حالى است كه سازمان ملل به رسمى شدن آموزش‌هاى پيش دبستانى تاكيد داشته و آنرا به منزله پلى براى ارتباط به دنياى جديد كودكان كه همانا مدرسه مى‌باشد تلقى مى‌كند.
تلاش براى جداسازى مطالب كتاب‌هاى درسى دختران و پسران،افزايش آمار كودك آزارى، افزايش شمار كودكان شاغل در خيابان، پايين آمدن سن اعتياد، پايين آمدن سن فحشاء، افزايش آمار دانش‌آموزان معتاد، ناتوانى وزارت كار در شناسايى بدترين اشكال اشتغال كودكان (در كارگاه‌هاى زيرزمينى)، ناتوانى خانواده‌هاى پايين دست در پرداخت هزينه‌هاى درمانى فرزندانشان و... همه و همه نشان از آن دارد كه "كودكى" در اين سرزمين مانند بخش‌هاى ديگر درخطر است.
موارد پيش‌گفته تنها بخشى از بحران كودكى در اين كشور است و لذا برعهده پدران و مادرانى كه دل در گرو اعتلا و خوشبختى فرزندان خود دارند است تا كمك كنند بحران كودكى به فاجعه‌اى بزرگ براى فرزندان دلبندمان بدل نشود و در حال حاضر انجام اصلاحات بنيادى در ساختار سازمان‌هاى مرتبط با امور كودكان ضرورى بوده و انجام اين اصلاحات در بين كانديداهاى موجود تنها از عهده ميرحسين بر خواهد آمد.

سخنى با ميليون‌ها هموطن خاموش
ضمن اينكه به دغدغه‌ها و عقايد تمامى كسانى كه خود را با صندوق‌هاى راى بيگانه ساخته‌اند احترام مى‌گذارم و ضمن اينكه اعتقاد راسخ دارم بسيارى از اين هموطنان گرامى در طى سال‌هاى متمادى مورد بى‌مهرى قرار گرفته‌اند، رنج كشيده‌اند، عقايد‌شان مورد سركوب قرار گرفته و... اما تأكيد دارم تجربه انتخابات دور قبلى رياست جمهورى آموزه‌اى تاريخى براى ما بوده است كه با توجه به شرايط منطقه‌اى و فرامنطقه‌اى تنها را رسيدن به دموكراسى و آزادى، دخالت موثر همه هموطنان گرامى در سرنوشت خودشان است. حضورمثبت و موثر در انتخابات – هر چند با انتخابات آزاد دنيا فاصله دارد – تنها گزينه موجود براى تداوم زندگى در اين سرزمين خسته است. ايران عزيز ما خسته است، خسته از تمامى بى‌مهرى‌ها، خسته از تجارب مختلف و پرهزينه، خسته از استبداد. با حضور موثر خود و انتخاب ميرحسين موسوى كمك كنيد تا بارديگر نشاط و آگاهى به اين سرزمين برگردد. فرزندان ما، و ميليون‌ها كودكى كه كودكى‌شان به خاطر تمامى ندانم‌كاری‌ها در لبه پرتگاه قرار گرفته است، هر گز ما را به خاطر اين قهر پرهزينه نخواهند بخشيد.