ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Thu, 26.05.2022, 10:34

مهاجرت ۶ هزار پزشک و پرستار طی دو سال گذشته


رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: مطالبه ما از دولت جلوگیری از افزایش هزینه‌های درمان و سلامت است.

حسینعلی شهریاری، امروز پنج شنبه ۵ خرداد با اشاره به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در حمایت معیشت و سلامت مردم، اظهار کرد: مطالبه ما از دولت جلوگیری از افزایش هزینه‌های درمان و سلامت است.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه رویکرد دولت جدید اتمام طرح‌های نیم تمام در کشور است، افزود: در برخی نقاط کم برخوردار کشور مانند خراسان جنوبی به این طرح‌ها توجه ویژه خواهد شد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به مهاجرت پزشکان متخصص از کشور و استان‌ها کم برخوردار، تصریح کرد: باید برای نگه داشت پزشکان متخصص تمهیدات ویژه‌ای اندیشه شود.

شهریاری از مهاجرت شش هزار پزشک و پرستار طی دو سال گذشته از کشور خبر داد و اظهار کرد: مجلس و دولت باید شرایطی را فراهم کنند که انگیزه برای ماندن این افراد فراهم شود.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از پیگیری‌ها برای حل معضلات تامین و هزینه‌های داروی جانبازان گفت و یادآور شد: باید مشکلات جانبازان و خانواده شهدا به عنوان چشم و چراغ ملت رسیدگی و برطرف شود.