ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 22.01.2022, 11:36

اخراج ۲۳ خبرنگار سرویس استانها در ایبنا


دبیر سرویس استانهای خبرگزاری ایبنا، از تعطیلی این سرویس و اخراج از کار ۲۳ خبرنگار خبر داد.

کمال صادقی این اخراج را «بی دلیل و منطق» دانسته و گفت: « اینکه یک روزنامه‌نگار در دهه پنجم عمرش امنیت شغلی نداشته باشد، اینجا دیگر چیز عجیبی نیست.»

با نزدیک شدن به پایان سال زمزمه‌هایی اخراج و بیکارسازی خبرنگاران آغاز می‌شود، این درحالی است که حداقل‌بگیری در مطبوعات ایران به امری عادی بدل شده و رسانه‌ها علیرغم خبرفروشی به دولت، سازمان‌ها و شرکت‌ها خبرنگاران را از حقوق اولیه نیز محروم می‌کنند.

روزنامه‌نگاران مستقل ایران