ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Fri, 14.01.2022, 14:23

کامران تکوک را آزاد کنید!‏


‎بر اساس گزارشات رسیده ماموران منتسب به اطلاعات، آقای کامران تکوک از فعالان ملی ‏مصدقی کرمانشاه را در ۲۲ دیماه بازداشت کرده‌اند. دو هفته پیش نیز ماموران اطلاعات ‏سپاه به منزل ایشان وارد شده، گوشی و وسائل ارتباط جمعی وی را توقیف کرده بودند. ‏اکنون به دستور شعبه ۴ بازپرسی قرار است ایشان به مدت یک هفته در بازداشت ‏اطلاعات سپاه برای بازجویی باقی بماند.‏

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور ضمن محکوم کردن نقض فاحش و ‏سیستماتیک حقوق بشر در ایران، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آقای کامران ‏تکوک و کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران است.‏

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
‏۲۴ دیماه ۱۴۰۰ برابر ۱۴ ژانویه ۲۰۲۲‏
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
http://www.iranazad.info