ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Fri, 14.01.2022, 10:54

مهمترین پیش بینی ها برای یکسال آینده


مهمترین پیش بینی ها برای یکسال آینده:

۱.کشورهای ثروتمند از همه گیری کرونا به سمت بیماری فصلی حرکت می‌کنند

۲. باج افزار ها به شدت رشد خواهند کرد

۳. از شدت تورم جهانی کاسته خواهد شد

۴. قوانین مربوط به رمزارزها وضع خواهد شد

۵. بازارهای مالی در اروپا و ژاپن صعودی خواهند بود

۶.برنامه‌های بیشماری مرتبط با متاورس شکست خواهند خورد!

۷. محیط زیست دوباره موضوع روز می‌شود

۸. نوسان در قیمتها شدیدتر می‌شود!

۹. رشد مطلوب اقتصادی چین مورد تردید است!

۱۰. بهره های بانکی رشد می کند

۱۱. پروژه‌های NFT و WEB3 فناوری روز می‌شوند

۱۲. رمزارزها به گسترش خود ادامه می‌دهند

۱۳. مشکلات زنجیره تامین کمی بهبود می‌یابد

۱۴.  رشد اقتصادی ۴% جهانی محقق می‌شود 

۱۵. صنعت خودرو، برقی تر خواهد شد!

۱۶. بازار جهانی مسکن، داغ می‌ماند!

۱۷. بازار تغییر شغل داغ می‌ماند!

۱۸. تنش‌های ژئوپولتیک منطقه‌ای و بین‌المللی شعله‌ورتر خواهد شد