ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Thu, 13.01.2022, 16:19

هیئت رئیسه جدید پارلمان عراق به طور موقت


میدل ایست نیوز: دادگاه عالی فدرال عراق امروز پنجشنبه با صدور حکمی به تعلیق فعالیت هیئت رئیسه جدید پارلمان به طور موقت رای داد.

این حکم در پی اقامه دعوی از سوی «باسم خشان» نماینده پارلمان عراق صادر شده است.

در همین حال «باسم الخشان» نماینده پارلمان عراق در گفت‌وگو با “الفرات نیوز” اعلام کرد که حکم دادگاه فدرال، تمامی اقدامات انجام شده در جلسه اول دوره جدید پارلمان را به حالت تعلیق در می‌آورد.

وی خاطرنشان کرد که تمامی تصمیمات گرفته شده در جلسه اول پارلمان از جمله ثبت فراکسیون اکثریت به موجب این حکم تا زمان بررسی پرونده‌های ارائه شده به دادگاه فدرال، معلق تلقی می شوند.

وی همچنین تاکید کرد که جلسه چند روز آینده پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور هم تشکیل نخواهد شد.