ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Thu, 13.01.2022, 10:02

کتاب‌هایی که در خارج چاپ می‌شوند، باید تحریم شوند


ایندی پندنت: جعفر سبحانی از مراجع شیعه ساکن در قم، با انتقاد از انتشار آزادانه کتاب در خارج از ایران و ورود آنها به داخل کشور گفت: «کتاب‌هایی در خارج چاپ می‌شود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد که اگر ما در فکر رد کردن و تحریم آن‌ها نباشیم، اعتقادات و ایمان مردم آسیب می‌بیند و علما و حوزه‌های علمیه باید اتاق‌های فکری برای مقابله با آن‌ها باشند.»

به گزارش فارس، او در بخشی دیگر از سخنانش به مسئله ایرانیان خارج از کشور پرداخت و افزود: رسانه‌های ما باید در فکر مسلمانان خارج هم باشند آنها هم نیازها و افکاری دارند و غذای مناسب فکری باید برای آن‌ها تهیه شود.

طی سال‌های اخیر جمهوری اسلامی هزینه‌های بسیاری برای اعزام روحانیون به خارج از ایران و تبلیغ تشیع در سایر نقاط جهان کرده است. در همین رابطه، جعفر سبحانی خواهان توسعه فقه در خارج از ایران شد و اظهار داشت: «گاهی خطبا در محافل بین‌المللی نمی‌توانند کمالات خود را عرضه کنند زیرا زبان نمی‌دانند درحالی‌که شورای مدیریت حوزه باید نسبت به تربیت خطیب اهتمام داشته باشد و تربیت خطیب مانعی برای پرداختن به فقه نیست.»

سخنان این مرجع شیعه در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی مدعی است که آزادی بیان در ایران وجود دارد و سایر عقاید می‌توانند نظرات خود را مطرح کنند. اما حالا جعفر سبحانی سخن از تحریم کتاب و سانسور اطلاعاتی می‌کند که قرار است وارد کشور شود.

فارغ از اینکه این درخواست اساسا قابل اجرا هست یا نه، اینکه روحانیون این حق را برای خود قائل هستند که می‌توانند نظرات خود را صادر کنند اما سایر عقاید حق تبلیغ نظر خود در ایران را ندارند، در تضاد با ادعاهای مطرح شده حکومت مذهبی ایران است.

جمهوری اسلامی ایران خود را تنها حکومت شیعه جهان می‌داند. این موضوع حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز نمود دارد و از این رو مذهب رسمی قانون اساسی فعلی ایران «شیعه ۱۲ امامی» است. به همین دلیل به طور کلی بسیاری از امکانات و حقوق تنها برای شیعیان اختصاص دارد.

به طور مشخص در قانون اساسی سال ۱۳۵۸، به موضوع احترام به ادیان دیگر این گونه اشاره شده است:

اصل دوازدهم: «دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این دین الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند…».

اصل سیزدهم : «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌کنند».

در این شرایط به نظر می‌رسد تبلیغ شیعه فراتر از مرزهای ایران به یکی از اهداف حوزه علمیه قم بدل شده است. موضوعی که پیشتر، علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور در رابطه با آن گفته بود: جامعه المصطفی ۵۰ میلیون نفر را در سراسر جهان شیعه کرده است.