ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 12.01.2022, 19:02

بیانیه زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ


کشتن زندانیان سیاسی به روش‌ها و ابزارهای مختلف در جهت تزریق ارعاب و ترس به جامعه طی چند سال اخیر تبدیل به یک روند تکراری برای حکومت ضد بشری جمهوری اسلامی شده است.

بی‌توجهی نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی نسبت به این موضوع باعث شده دستگاه سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی دیگر هیچ نگرانی و ترسی بابت پیامدهای بین‌المللی جنایت‌های خود نداشته باشد و با همکاری دستگاه تبلیغاتی خود از جهتی این جنایات را توجیه و از جهت دیگر به تزریق ارعاب و ترس مبادرت کند.

این بی‌توجهی باعث شده گارد زندان اوین بدون هیچ دلهره و نگرانی به زندانیان سیاسی که در اعتراض به کشته شدن هم‌بندی‌شان (بکتاش آبتین) تحصن کرده بودند حمله کنند و آن‌ها را وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار دهند.

ما زندانیان سیاسی تبعیدگاه تهران بزرگ ضمن محکوم کردن قتل بکتاش آبتین و ضرب و شتم زندانیان سیاسی زندان اوین و حمایت از این زندانیان از تمامی نهادهای حقوق بشری خواستار اقدام عملی در جهت محکومیت بین‌المللی حکومت ضد بشری جمهوری اسلامی بابت این جنایات هستیم.

امضاء کنندگان:
محمد ابوالحسنی. میلاد ارسنجانی. محمد ترکمانی. مهران دلفان آذری. حجت‌الله رافعی. شهاب سلطانیان. رضا صلواتی. اکبر فراجی. حسین قشقایی. شهاب نصراللهی