ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 12.01.2022, 13:11

ارس امیری به بریتانیا بازگشت


شورای فرهنگی بریتانیا امروز در بیانیه‌ای از بازگشت ارس امیری به انگلیس خبر داد.

شورای فرهنگی بریتانیا (بریتیش کانسیل) اعلام کرد ارس امیری، کارمند ایرانی این شورا پس از تجدیدنظر در پرونده محکومیتش در ایران، از همه اتهامات تبرئه شده و به بریتانیا بازگشته است

در این بیانیه آمده است: ما بسیار خرسندیم که تأیید کنیم ارس امیری، کارمند شورای بریتانیا و شهروند ایران، توسط دادگاه عالی در ایران از تمام اتهاماتی که قبلاً علیه او مطرح شده بود، پس از درخواست تجدیدنظر موفق وکیلش تبرئه شده است. او از بازداشت آزاد شده و به بریتانیا بازگشته است.