ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 11.01.2022, 23:07

عذرخواهی مدیره خانه سینما از پیام اول خود


در پی انتقادها به بیانیه خانه سینما درباره درگذشت بکتاش آبتین، شاعر و مستندساز، این نهاد صنفی سینماگران بیانیه دیگری صادر و در آن از بیانیه اول عذرخواهی منتشر کرد.

متن بیانیه دوم خانه سینما:

متن هیات مدیره خانه سینما در پی انتشار پیام درگذشت بکتاش ابتین

خبر دهشتناک بود. همه می‌دانیم چه شده، و چه اتفاقی افتاده است. ما هم متاسفیم و داغدار از آنچه بر مستندساز کشورمان بکتاش آبتین عزیز گذشت که نمی‌باید می‌گذشت.

به خاطر جریحه دار شدن احساسات اهالی سینما نسبت به پیام تسلیتی که از طرف هیات مدیره خانه سینما منتشر شده مسئولانه از شما عذر خواهی می‌کنیم.

می‌دانیم تقصیر چیست و با شرم آشناییم.

خشم بخشی از سینماگران عزیز کشور را درک می‌کنیم. و خود را پاسخگو به همه اهالی سینما می‌دانیم و نیک می‌دانیم خانه سینما یک واحد اجتماعی مؤثر است که با همدلی منتقدانه تمام اعضایش نفس می‌کشد.

صمیمانه تابع رأی و خواست جامعه اصناف سینمایی کشور هستیم.