ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 11.01.2022, 23:49

نامه سرگشاده آرش جوهری در خصوص پرونده خود


نامه سرگشاده آرش جوهری: همسرم به خاطر سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی زندانی شده است

آرش جوهری، فعال کارگری نامه‌ای در خصوص آنچه که در پرونده خود و شادی گیلک همسرش گذشت نوشته است.

متن این نامه، که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، در ادامه می آید:

“من آرش جوهری ام یک کارگر و فعال کارگری، در تاریخ ۱۴ مهرماه ۹۹ باحضور ماموران اطلاعات سپاه به خانه ام به اتهام اینکه علیه وضعیت موجود و دستاوردهای این حکومت یعنی زندگی غیرانسانی طبقه کارگر و تمام مردم نظیر فقر، تنفروشی، کارتن خوابی، حقوق چندین برابر زیر خط فقر نابرابری زن و مرد نابرابری های نژادی و … و به خاطر خواسته های انسانی و زندگی در شان انسان دستگیر شدم. و با انواع توهین ها به خود و خانواده ام و زبان مادری ام در بازجویی ها روبرو شدم. هنگامی که زیر بار اعترافات اجباری نرفتم بارها تهدید شدم، که برای همسرت شادی گیلک پرونده سیاسی تشکیل خواهد شد. از کارپرستاری اخراج خواهد شد. اطلاعات سپاه از روند پرونده من به سناریوی همیشگی خودش یعنی پرونده سازی امنیتی برای فعالان مدنی و خانواده های آنها علیه همسرم شادی پرونده ای جداگانه تشکیل داد تا اهرم فشاری باشد بر روی من. بعد از اتمام بازجویی ها من با پرونده سازی به ۳ اتهام تشکیل گروه، اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، به ۱۶ سال حبس محکوم شدم. که ۱۰ سال آن قابل اجرا بود و به سبب بازجویی های متعدد از خانواده ام و دادگاهی کردن شادی گیلک همسرم مجبور به تسلیم به رای شدم. و حکم به ۷ سال و ۶ ماه کاسته شد و البته دادگاه من به قدری تشریفاتی بود که بعدها قاضی شعبه ۲۶ خود به خانواده ام گفته بود که حکم دست من نبوده است.

پرونده ای که برای شادی گیلک ساخته شد با اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال محکومیت منجر شده و در تجدیدنظر عینا تایید گردید. شادی گیلک یک پرستار است، از ابتدای ورود کرونا به ایران در بدترین شرایط کاری مشغول خدمت بود و کاملا بی گناه و بی اطلاع از مسائل با انواع توهین ها و اذیت ها همچون ممانعت استفاده از دستشویی به قصد اعتراف گیری اجباری از طرف بازجوها روبه رو شد. شادی از همان روزی که کشور در آتش کرونا میسوخت و سرکوبگران در پنتهاوس های خود از ترس کرونا پناه گرفته بودند با تمام توان بخاطر وظایف اجتماعی و انسانی در بیمارستان ها تلاش کرده است و حال دستمزدش بازجویی، پرونده سازی و آزار و اذیت و دست آخر با سیاست گروگانگیری این سیستم زندانی شده است. کرونا فروکش کرده است اما آتش سرکوب و ناعدالتی هنوز میسوزد. مقابل تمام خواسته های انسانی مردم، مقابل زندگی انسانی، مقابل خواسته هایی همچون آزادی و برابری و رفاه  انسان ها دیواری قرار دارد که زندگی را تبدیل به جهنم ساخته است.

و بی شک آن دیوار همین سیستم است. دستگاه عدالت ما، قاضی ما شما مردم هستید. از شما خواهشمندم صدای ما را بشنوید و به ما کمک کنید.

آرش جوهری/ دیماه ۱۴۰۰″

گفتنی است، روز شنبه ۱۸ دی‌ماه، شادی گیلک شهروند ساکن تهران جهت تحمل دوران محکومیت یک سال حبس خود، راهی زندان اوین شد.