ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 11.01.2022, 16:34

کارت برای نان؛ برنامه جدید دولت رئيسی


میرکاظمی، رئيس سازمان برنامه‌وبودجه‌ی دولت ابراهیم رئيسی، می‌گوید دولت در حال بررسی طرح کارتی‌کردن خرید نان است.

دولت می‌داند که در ازای حذف دلار دولتی برای خرید کالاهای اساسی،  تورم فزاینده‌ای از راه می‌‌رسد، و به این شیوه می‌خواهد مثلا نان را از این توفان در امان نگه‌دارد.

اخیرا مقام‌های  مسوول گفتند با گرانی برنج، انتظار می‌‌رفت مصرف نان افزایش پیدا کند تا جای برنج را بگیرد، اما فروش نان افزایشی نداشته.

روزآروز