ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 20.10.2021, 21:50

خبرنگار محلی خوزستان به حبس محکوم شد


حکم دادگاه تجدید نظر مهرنوش طافیان، خبرنگار محلی خوزستان به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب صادر شد.

پیش از این شعبه ۱۳ دادسرای عمومی انقلاب اهواز، ‏این خبرنگار محلی را در رای اولیه دادگاه به یک سال حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام و سه ماه و یک روز حبس به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی محکوم کرده بود. طی رای دادگاه تجدید نظر مهرنوش طافیان به ۳ ماه حبس تعلیقی محکوم شد.

این خبرنگار مستقل پیش از این درباره مسائلی چون روستای ابوالفضل، مشکلات حاشیه‌نشینان، کارگران و زنان در خوزستان اطلاع رسانی کرده بود.

طافیان در صفحه توییتری خود از فرزانه زیلابی، وکیل مستقل و متعهد خوزستانی تشکر کرده است.

بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران مستقل طی ماه‌های اخیر افزایش یافته و خبرنگاران به دلایلی چون اطلاع‌رسانی که جزو وظایف انسانی و حرفه‌ای آنهاست با محکومیت مواجه شده‌اند.