ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 25.09.2021, 18:40

نقض گسترده حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران


یک سایت حقوق بشری که وضعیت کردستان و سایر مناطق کردنشین را رصد می‌کند، از ثبت بیش از پانصد و شصت مورد نقض حقوق بشر، تنها ظرف شش ماه نخست سال هزار و چهارصد خبر داده. به گزارش سایت «کردپا»، در این مدت، «یکصد و سی و شش» شهروند کرد، اعدام شده اند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.