ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 14.09.2021, 20:28

۹ پناهجوی کرد ایرانی گرفتار شبه نظامیان سوری شده‌اند


بی‌بی‌سی: ۹ پناهجوی کرد که امیدوار بودند از اقلیم کردستان عراق به بریتانیا برسند از روز سه شنبه پس از بازداشت در ترکیه و تحویل آنها به شبه نظامیان سوریه در استان حلب این کشور گیر افتاده‌اند.

این گروه، روز چهارشنبه در پیامی صوتی به شبکه رسانه‌ای “رووداو” گفتند که قاچاقچیان به آنها گفتند که در صورت دستگیری خود را سوری معرفی کنند تا از اخراجشان جلوگیری شود.

آنها سە روز پس از بازداشت بە شبە نظامیان سوری تحت حمایت ترکیە در منطقە اعزاز سوریە تحویل دادە شدەاند.

زکریا رستمی کە از نزدیکان این ۹ نفر است بە بی بی سی گفت کە پس از تماس کوتاهی با آنها، شبە نظامیان سوری برای آزادی هر نفر ٢٠٠٠ دلار باج می‌خواهند.

گفتە می‌شود کە مراجعە خانوادە این پناهجویان بە وزارت خارجە جمهوری اسلامی بی‌نتیجە ماندە است. این عده بە همراه گروهی از پناهجویان کرد عراق در صدد سفر به اروپا و پناهندگی در بریتانیا بودند که دستگیر شدند.

مقامات حکومت اقلیم کردستان عراق پس از پیگیری دیپلماتیک موفق بە بازگرداندن شهروندان خود شدەاند. مقامات ترکیه پناهجویان کرد ایرانی را زمانی به سوریه فرستادند که آن‌ها خود را شهروند این کشور معرفی کردند.

فدراسیون بین المللی پناهندگان عراقی در پیامی در فیس‌بوک به مهاجران هشدار داد “به قاچاقچیان و یا هر کسی که معتقد است اگر شما خود را سوری یا افغان معرفی کنید اخراج نخواهید شد، اعتماد نکنید”.