ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sun, 12.09.2021, 8:57

قاضی احمد زرگر بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت


قاضی احمد زرگر بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. او از جمله قضات سرشناس و رئیس دادگاه انقلاب تهران بود.

احمد زرگر در کارنامه خود ریاست شعبه سی و ششم دادگاه تجدید نظر انقلاب و شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی را بر عهده داشته است.

زرگر بسیاری از احکام محکومیت زندانیان سیاسی را بدون تشکیل دادگاه عینا تایید می‌کرد.

زرگر  امسال به همراه برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل «‌نقض گسترده حقوق‌بشر» در لیست تحریم‌های اروپا قرار گرفت.