ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sun, 18.07.2021, 7:57

موج جدید کرونا جان زندانیان سیاسی بند زنان اوین


صدرا عبدالهی، همسر عالیه مطلب‌زاده فایل صوتی گفت‌وگوی خود با همسرش را در توییتر منتشر کرده است. عالیه مطلب‌زاده در بند زنان اوین زندانی است.

آقای عبدالهی نوشته: موج جدید کرونا با سرعت زیاد در داخل زندان‌ها جان و سلامت زندانیان سیاسی بند زنان اوین را به خطر انداخته و مقامات قضایی و زندان هیچ توجه جدی به این موضوع ندارند.

این فایل صوتی بخشی از گفتگو تلفنی من با عالیه مطلب‌زاده در داخل زندان است: