ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Thu, 10.06.2021, 18:05

مرتضی طلایی یکروز پس از این تهدید تایید صلاحیت شد


مرتضی طلایی که برای انتخابات شورای شهر تهران رد صلاحیت شده بود، امروز تایید صلاحیت شد و شورای وحدت نیز لیست نهایی خود را اصلاح کرد و او را به عنوان سرلیست قرار داد.

روز گذشته طلایی، قالیباف را تهدید کرده بود که ناگفته‌هایش را به زودی افشا خواهد کرد. یکروز پس از این تهدید طلایی، تایید صلاحیت او انجام شد.