ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 04.05.2021, 14:21

می‌خواهند ویروس بی‌اعتنایی به جان مردم بیندازند


احمد خاتمی عضو جلس خبرگان می‌گوید: دشمن درصدد این است که ویروس بی‌اعتنایی را به جان مردم ما بیندازد.

به گزارش ایرنا، احمد خاتمی دوشنبه شب در مراسم شب قدر در  تبریز با بیان اینکه «این ویروس بی‌اعتنایی چهره‌های مختلفی دارد»، گفت: گاهی در قالب اینکه در انتخابات شرکت نمی‌کنیم و گاهی با ناامید کردن مردم و تکرار این جمله که “چه فرقی می‌کند در انتخابات شرکت کنیم یا نه” به جان جامعه رخنه می‌کند.

وی در تشبیه شرایط سیاسی حاکم به جامعه با برخی از ویژگی‌های ویروس منحوس کرونا گفت: «چهارده ماه است که دنیا گرفتار این ویروس منحوس است و شمار زیادی را درگیر و یا جان‌شان را گرفته است با وجودی که نحوه برخورد با این ویروس را می‌شناسیم اما ایا ما با ویروس گناه که جان را تهدید می کند، آشنا هستیم.»