ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 03.08.2005, 18:20

“گنجی با تيم پزشكی همكاری نمی‌‌كند”


ايلنا: همسر اكبر گنجي، گفت: از چهل و دو ساعت بيش تاكنون هيچ ملاقاتي با همسرم نداشته‌‏ام.
معصومه شفيعي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با ابراز نگراني شديد از وضعيت جسمي اكبر گنجي، گفت: با توجه به اين كه شرايط ملاقات عادي با گنجي فراهم نمي‌‏شود و مأموران دادستاني در زمان ملاقات در اتاق حضور دارند، به ملاقات همسرم نرفته‌‏ام و تا برقراري شرايط عادي نيز به ملاقات وي نخواهم رفت.
وي با اشاره به اين‌‏كه در شرايط اعتصاب غذا، فشار عصبي بدترين شرايط را براي اكبر گنجي فراهم مي‌‏كند، گفت: با وجود اينكه هيچ اطلاعي از وضعيت جسماني همسرم ندارم، اما ترجيح مي‌‏دهم كه در شرايط غيرعادي ملاقات، فشار عصبي را به اكبر گنجي منتقل نكنم.
در همين زمينه مسوولان بيمارستان ميلاد نيز در تماس خبرنگار "ايلنا"، وضعيت اكبر گنجي را از روز پنج شنبه تاكنون، متفاوت ندانستند و در مورد وضعيت جسمي وي، خبر جديدي ارايه نكردند.


مدير روابط عمومي بيمارستان ميلاد: گنجي با تيم پزشكي همكاري نمي‌كند

ايرنا: مدير روابط عمومي بيمارستان ميلاد تهران درباره آخرين وضعيت عمومي "اكبر گنجي"، گفت: گنجي در حال حاضر با تيم پزشكي هيچ گونه همكاري نمي‌كند.
"سيروس تابش"، چهارشنبه شب در گفت وگو با خبرنگار قضايي ايرنا، افزود: عدم همكاري گنجي با تيم پزشكي از امروز نسبت به روزهاي گذشته شدت بيشتري يافته است.
مدير روابط عمومي بيمارستان ميلاد تهران تصريح كرد: ادامه اين روند (عدم همكاري گنجي با تيم پزشكي) مخاطره انگيز است.