ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 03.04.2024, 21:35

سعید مدنی و سایر زندانیان سیاسی در هر کجا که باشند به مبارزه خود با استبداد ادامه می‌دهند


ابوالفضل قدیانی

دیروز چهاردهم فروردین ماه خبر تبعید دکتر سعید مدنی جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی، از زندان اوین به زندان دماوند منتشر شد. کار سعید عزیز روشنگری، آگاهی بخشی و نشان دادن آسیب‌های اجتماعی به مردم و مبارزه با استبداد سیاسی و دینی است.

علی خامنه‌ای مستبد قدرت‌پرست و ستمگر ایران و اعوان و انصار سرکوبگرش از آگاهی و گسترش دانشِ عمومیِ مردم دائماً در خوف و هراسند و به همین علّت با مدنی و دیگرانی مانند او دشمنی می ورزند و آنان را هدف کینه توزی و انتقام جویی خود قرار می‌دهند و با تبعیدشان موجب رنج و سختی دوچندان خانواده های گرامی و صبور آنان می‌شوند .

پس از شکست مفتضحانهٔ علی خامنه‌ای در انتخابات نمایشی-فرمایشی یازدهم اسفند ماه ۱۴۰۲ بویژه با مشاهده تحریم گسترده انتخابات از طرف مردم و مشارکت حدود پنج درصدی در تهران و حدود ۲۰ درصدی در کل کشور و عیان شدن زوال مشروعیت خود و نظامش به طور کامل، آتش کینه‌توزی و انتقام جویی او و عوامل سرکوبگرش نسبت به منتقدان و معترضان تیزتر شده، دائمائ مخالفان و معترضان را به زندان می‌برند و زندانیان را در زندان مورد تهاجم قرار می‌دهند تا بلکه آنان را  ساکت کنند اما نتیجه معکوس است.

سعید مدنی و سایر زندانیان سیاسی در هر کجا که باشند تحت هر شرایطی به مبارزه خود با استبداد ادامه می‌دهند و اثر گذاری بیشتری هم خواهند داشت .

همگان می‌دانند تا نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی هست و تا علی خامنه‌ای که اصل اساس حکومتش غیر قانونی ، نامشروع و غاصبانه است، به زور سرنیزه بر مردم ایران حکومت می‌کند، این ستمگری‌ها ادامه خواهد یافت تا این که مردم جان به لب رسیده با قیام خود او را از اریکه قدرت به زیر کشیده، نظام دل‌خواه خود را که به اعتقاد من همانا نظام جمهوری دمکراتیک سکولار بر مبنای حقوق بشر است، جایگزین نظام فاسد جمهوری اسلامی کنند .

امیدوارم که هر چه زودتر خواسته های به حق مردم برآورده شود.