ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 30.03.2024, 20:35

کشته و مجروح شدن دستکم ۴۳ سوخت‌بر در ۱۰ روز در بلوچستان


از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۳ تا دهم فروردین دستکم ۴۳ سوختبر بر اثر تیراندازی مستقیم، تعقیب و گریز مامورین نظامی و حوادث جاده ای جان خود را از دست داده و مجروح شده اند.

از یکم تا دهم فروردین ماه سال جاری در فاصله زمانی ده روزه ۲۵ سوختبر جان خود را از دست داده و ۱۸ تن دیگر مجروح که عمدتا بر اثر تیراندازی مستقیم، تعقیب و گریز و خارک انداختن توسط نیروهای نظامی دچار حادثه واژگونی خودرو و آتش سوزی شده اند.

هویت ۱۹ تن از سوختبران جان باخته و پنج سوختبر مجروح شده به شرح زیر است:

۱_ «محسن اسکانی» ۲۲ ساله
۲_ «مبین اشرف زهی نور» ۱۸ ساله
۳_ «حمیدالله براهویی (پل جان)» ۲۵ ساله
۴_ «اصف نارویی »
۵_ «احمد یادگار »
۶_ «بلوچ خان گمشادزهی» ۱۸ ساله
۷_ «رحمت گمشادزهی»
۸_ «عبدالله دستیار» ۲۱ ساله
۹_ «میلاد نارویی» ۲۵ ساله
۱۰_ «نظام زمانخانی» ۲۸ ساله
۱۱_ «جمشید گمشادزهی»
۱۲_ «لال محمد حسن زهی»
۱۳_ «بصیر مندوزهی (اسحاق زهی)» ۲۲ ساله
۱۴_ «شهرام صابکی» ۲۳ ساله
۱۵_ «عابد حسین بر» ۲۳ ساله
۱۶_ «عثمان گمشادزهی» ۲۵ ساله
۱۷_ «علی نارویی» ۲۲ ساله
۱۸_ «باسط صلاح نژاد» ۲۵ ساله
۱۹_ «اسماعیل صلاح نژاد» ۱۸ ساله
۲۰_ «میلاد شه بخش»(مجروح)
۲۱_ «الیاس شه بخش»(مجروح)
۲۲_ «کیخا» (مجروح)
۲۳_ «عبدالمالک شه بخش»(مجروح)
۲۴_ «نعمت الله شیخ حسینی»(مجروح)

از هویت ۶ سوختبر جان باخته و ۱۳ سوختبر مجروح شده دیگر تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دسترس نیست.

فقدان فرصت‌های شغلی در سیستان و بلوچستان، سبب شده تا سوختبری به اجبار تنها راه درآمد ناچیز و امرار معاش شهروندان تبدیل شود که از سر ناچاری و بیکاری به این شغل کاذب و پر خطر روی می آورند که بعضا توسط ارگان‌های نظامی هدف مسقیم تیراندازی قرار گرفته و یا در حوادث جاده ای زنده زنده در آتش می سوزند و‌ جان شان را از دست می دهند.

منبع: حال‌وش