ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 30.03.2024, 10:18

تحریم سبب شده که ما به هیچکدام از اهداف اقتصادی خود نرسیم


برخی طرفداران دولت مدعی شده‌اند که دیگر هیچ اثری از تحریم قابل مشاهده نیست و دولت بر تحریم‌ها پیروز شده است. با این وجود شرایط عینی بازار و معیشت مردم نشان می‌دهد که تحریم‌ها کماکان سایه سیاه خود را از سر اقتصاد ایران کم نکرده‌اند.

به گزارش انتخاب، رحمان سعادت، استاد اقتصاد درباره ادعا‌های مربوط به بی اثر شدن نتایج تحریم اقتصادی  گفت: اگر این صحبت واقعاً مطرح شده باشد چند نکته باید درباره آن گفت. تحریم زمانی اثر دارد که نتایج خاصی را در یک زمان خاص به تحریم‌کننده بدهد. یعنی اگر تحریم در یک زمان خاص نتیجه ندهد کشور تحریم شونده خود را با فضا همسان می‌کند. به نظر من ایران فقط توانسته تحریم را دور بزند و برخی منابع اندک را نیز آزاد کند. همچنان وضعیت تحریمی در ایران مشهود است، چون ما نتوانستیم بر اساس ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی در دنیا جای خود را حفظ کنیم. آثار تحریم بر تمامی اقتصاد ما هنوز وجود دارد.

وی در ادامه گفت: کشور تحریم شونده قطعاً در رقابت‌های جهانی نسبت به کشور‌های دیگر عقب است. حتی اگر به مسائل آمار توجه نکنیم، چون آماری صحبت کردند نیازمند مطالعات دقیق است، اما اگر نگاهی به کشور‌های منطقه مانند قطر داشته باشیم که سابقه چندانی ندارد، با اتکا به درآمد نفتی نه تنها جام جهانی برگزار کرد بلکه جای مهمی در جهان برای خود باز کرد. آن زمان که بازی‌های آسیایی در ایران برگزار شده بود کشور قطر درگیر حداقل‌های خود بود. اما سیاست‌های اقتصادی و سیاسی باعث شد که صحنه برعکس شود. ایران با این همه سابقه تاریخی و منابع زیرزمینی دچار بحران اقتصادی جدی است.

سعادت درباره عدم دستیابی به برنامه‌های اقتصادی گفت: بیست سال پیش قرار بود که ما در سال ۱۴۰۴ قطب صنعتی منطقه شویم، اما الان شاهد این هستیم که هیچ علائمی از آن برنامه وجود ندارد. این وضعیت نشان می‌دهد که تحریم‌ها باعث شده نه تنها در اقتصاد بلکه در برنامه‌ریزی‌ها نیز دچار مشکل شویم. تحریم سبب شده که ما به هیچکدام از اهداف اقتصادی تا به امروز نرسیم. از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ بسیاری از اقتصاددانان معتقد بودند که نرخ رشد اقتصادی صفر بوده و بیشترین فشار تحریمی در آن زمان رخ داده است.