ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Thu, 28.03.2024, 10:46

زهرا شجاعی پیوسته در کنار زنان بود و نه علیه زنان! / زهرا رهنورد


به نام خدای مهربان و رحیم
و در سوگ دکتر زهرا شجاعی

خانم دکتر زهرا شجاعی، از معدود مسئولانی است که پیوسته در کنار زنان بود و نه علیه زنان!

او از مفاخر زنان ایران است که سوابق علمی و پژوهشی‌‌اش و حمایت از تحقیقات و مطالعات زنان در دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه تهران و دانشگاه الزهرا، فهرست پر شکوهی از شخصیت مبارز و فرهیخته‌ی او در معرض قضاوت ملت قرارداده است.

خانم شجاعی در زمان مسئولیت خود در دولت آقای خاتمی، علیرغم مواجهه با سه مانع بزرگ؛ ۱) قوانین متحجر و متضاد با نیازهای دنیای مدرن، ۲) نظام پدرسالار کهن ۳) فرهنگ زن‌ستیز حاکمیت؛ پیوسته بر حضور شکوهمند زن، در تمامی عرصه‌های عاملیت، پافشاری کرد.

آزادی در سبک زندگی و ارتقاء بیان و قلم و اندیشه برای آحاد ملت به‌ویژه زنان، از اهدافی بود که خانم شجاعی لحظه‌ای در تحقق آنها محافظه‌کاری نکرد.

مرگ نابه‌هنگام خانم زهرا شجاعی مصیبت بزرگی است برای همه ما. از خداوند مهربان، رحمت و صبر و شکیبایی را برای خانواده و یارانش و ملت ایران و به‌ویژه جامعه زنان کشورمان، مسئلت می‌نمایم.

زهرا رهنورد
۸ فروردین ۱۴۰۳


تلگرام کلمه