ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 13.11.2023, 21:23

شماره جدید فصلنامۀ فرهنگی آرمان منتشر شد


پروندۀ اختصاصی: معماری ایران باستان و پیشتازان معماری معاصر ایران

فصلنامۀ پژوهش‌های فرهنگی آرمان شماره ۲۴  منتشر شد و در دسترس خوانندگان است:

http://armanfoundation.com/wp-content/uploads/2023/11/Arman_Mgazine_24.pdf


بنیادگذار: ساموئل دیان
مدیر مسئول: مهدی سیاح‌زاده
سردبیر فصلنامه و تارنما: شیریندخت دقیقیان


فهرست این شماره:

ساموئل دیان: پروندۀ معماری ایران باستان و پیشتازان معماری معاصر ایران
ناصر کنعانی: ایوان مدائن یا طاق کسرا (کاخ تیسفون)
جواد مفرد کهلان: بناهای زرتشتی پس از تسخیر ایران توسط اعراب - چاه جمکران و کانسویه (کیانسیه) در اوستا
مقاله‌ای منتشر نشده از زنده یاد دکتر نصرت الله ضیایی: مهندس هوشنگ سیحون، معمار بناهای ماندگار 
مرتضی حسینی دهکردی: یادی از یک گفتگو با هوشنگ سیحون
علی فراستی: يادنامه و مصاحبه‌ای با مهندس هوشنگ سيحون
اردوان مفید: از طهران تا تهران و یادی از استاد هوشنگ سیحون
جهانگیر صداقت‌فر: دردِ دلِ کوتاهی از یک معمارِ آرد بیخته و غربال آویخته
نعمت‌الله مختارى اميرمجدى: زيبایى شناسى نثر مسجع در گلستان سعدی و مقايسۀ آن با بناى تاريخى آزادى (شهياد) در هنر معمارى، اثر مهندس حسین امانت

پژوهش‌ها و آفرینش‌های ادبی، هنری و  فرهنگی
هادی بهار: «آوای زاغ بور» گزیدۀ اشعار ۱۰۴ شاعر زن ایرانی (Song of Ground Jay) به گزینش و ترجمۀ مژده بهار
بهرام گرامی: کتان و مهتاب (پرسش ادبی)
سودابه رکنی: استاد محمد محمدعلی و ما بچه های کارگاه داستان نویسی ونکوور

یادبود: زندگی و آثار اکبر گلپایگانی آفرینندۀ شیوه های نوین در موسیقی آوازی ایران

تازه‌های باهَمِستان: برگ ویژۀ آرمان برای معرفی فعالیت ها و سازمان های مردم نهاد ایرانیان

بزرگداشت پروفسور ناصر کنعانی توسط آکادمی دکتر مهدی روسفید در برلین؛ توماج صالحی برندۀ جایزۀ گلوبال میوزیک؛ اعطای جایزۀ روزنامه‌نگاری وین در همبستگی با زنان روزنامه نگار ایران به عالیه مطلب‌زاده؛ درگذشت پروین، خوانندۀ «غوغای ستارگان»

تاریخ
فریدون هویدا: آخرین باریابی من نزد شاه- برگردان از زبان فرانسه: اردشیر لطفعلیان
مجید جهانبانی: یادهایی از دوران اشغال ایران توسط نیروهای متفقین

فلسفه و عرفان
مهدی سیاح‌زاده: بازنویسی خلاق داستان های مثنوی معنوی به نثر - داستان مرد بیماری که طبیب در او امید  صِحَّت ندید
شیریندخت دقیقیان: نگاهی فلسفی به داستان نویسی

تازه‌ها و جاودانه‌های شعر به گزینش علیرضا اکبری