ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 20.05.2023, 14:02

حمله‌ی حراست به دانشجویان سیاه‌پوش دانشگاه بهشتی


دانشجویان دانشگاه بهشتی امروز، ۳۰ اردیبهشت، در اتحاد با فراخوان سایر دانشگاه‌های کشور لباسِ عزا بر تن کرده و در اعتراض به قتل ۳ شهید راه آزادی تجمع کردند.

این تجمع در فضای امنیتی و درحالی شکل گرفت که کمی قبل‌تر پلیس فتا طی تماسی اقدام به تهدید دستگیری یکی از دانشجویان کرد.

با این حال هسته‌ی اولیه‌ی تجمع از مقابل سلف مرکزی آغاز شد اما از همان ابتدا با برخورد فیزیکی حراست به خشونت کشیده شد. لباسِ چندین دانشجوی پسر در این برخوردها پاره شد و همچنین نیروهای حراست با دست به صورت دختران حمله‌ور شدند تا ماسک آنان را به منظور شناسایی دربیاورند.

علی‌رغم سرکوب شدید، تجمع دانشجویان حدودا یک ساعت طول کشید و در آخر فریادِ دادخواهی دانشجویان انقلابی در دانشگاه دوباره طنین‌انداز شد.