ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Fri, 09.12.2022, 16:19

احضار کاردار ایران در لندن برای اعتراض به اعدام محسن شکاری


بریتانیا روز جمعه ۱۸ آذر در اعتراض به اجرای حکم محسن شکاری، نخستین معترض اعدام‌شده در جریان تظاهرات ضدحکومتی در ایران، بلندپایه‌ترین دیپلمات جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرد و خواهان توقف احکام اعدام علیه معترضان و پایان خشونت علیه مردم ایران شد.

جیمز کلورلی در توییتی نوشت: «روز گذشته، محسن شکاری به‌طرزی وحشیانه توسط رژیم (جمهوری اسلامی) اعدام شد. در پاسخ به این اقدام، بریتانیا کاردار ایران را احضار کرده است.»

وزیر خارجه بریتانیا با اشاره به اعمال تحریم‌های جدید علیه مقام‌های ایرانی و تاکید بر لزوم «پاسخگو کردن حکومت در ایران» افزود: «امروز ما تحریم‌های تازه‌ای را علیه قضات ایرانی و مقام‌های زندان‌های ایران که در سرکوب معترضان دست داشته‌اند، اعمال کردیم.»

او همچنین در بیانیه‌ای جداگانه و رسمی، اعدام محسن شکاری توسط حکومت جمهوری اسلامی را «منزجرکننده» خوانده و گفته است: «او (محسن شکاری) قربانی غم‌انگیز نظامی حقوقی است که در آن، احکام نامتناسب، محاکمه با انگیزه سیاسی و اعترافات اجباری فراگیر و مسلط است.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «ما نظرات‌مان را برای مقام‌های ایرانی روشن کردیم؛ ایران باید فورا احکام اعدام را متوقف کند و به خشونت علیه مردم خود پایان دهد.»