دوشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ - Monday 17 May 2021
ايران امروز
iran-emrooz.net | Sat, 01.05.2021, 23:46

کشورهای جهان چه قدر بدهی دارند؟

چین کمترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را در بین اقتصادهای بزرگ جهان دارد.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه آوریل، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از هفت برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

در ادامه با میزان بدهی کشورهای مختلف آشنا می شوید:

- آمریکا

جمعیت: ۳۳۲ میلیون و ۹۹۶ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۲۲ تریلیون ۱۰۷ میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۳۲.۱۹ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۹۹.۳۴ درصد

- چین

جمعیت: یک میلیارد و ۴۴۱ میلیون نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۱۴ تریلیون و ۸۷۹ میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۲.۸۹ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۴.۱۱ درصد

- ژاپن

جمعیت: ۱۲۶ میلیون و ۴۰۴ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: پنج تریلیون و ۴۱۷ میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۷۹.۴۳ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۷۲.۴۰ درصد

- آلمان

جمعیت: ۸۴ میلیون و ۴۰ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: سه تریلیون و ۷۷۸ میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۷۱.۴۵ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۵.۴۲ درصد

- انگلیس

جمعیت: ۶۸ میلیون و ۴۸ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: سه تریلیون ۲۶۹ میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۱۷.۲۳ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۰.۶۴ درصد

- فرانسه

جمعیت: ۶۵ میلیون و ۳۱۴ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: دو تریلیون و ۶۹۶ میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۵۳.۱۲ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۸.۰۸ درصد

- کانادا

جمعیت: ۳۷ میلیون و ۸۶۰ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: یک تریلیون و ۶۹۶ میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۳۶.۴۳ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۱.۲۹ درصد

- بلژیک

جمعیت: ۱۱ میلیون و ۶۱۴ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۵۰۵ میلیارد و ۷۴۸ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۰۳.۲۳ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۴.۱۸ درصد

- هلند

جمعیت: ۱۷ میلیون و ۱۴۷ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۸۲۴ میلیارد و ۷۲۱ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۵۹۱.۱۷ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۱.۱۳ درصد

- سوئیس

جمعیت: هشت میلیون و ۶۷۸ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۶۷۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۹۷.۹۳ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۲.۶۱ درصد
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2021
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.