ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sun, 23.01.2022, 10:25
حکم زندان و شلاق جدید برای نرگس محمدی

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی روز یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ از احکام سنگین جدید برای همسرش خبر داد. آقای رحمانی نوشته در دادگاهی ۵ دقیقه‌ای نرگس محمدی به ۸ سال زندان و بیش از ۷۰ ضربه شلاق دو سال ممنوعیت از ارتباط مخابراتی محکوم شده است.

متن نوشته تقی رحمانی در کانال تلگرام‌اش به شرح زیر است:

«احکام سنگین برای مدنیون و و صنفیون و سیاسیون پیامش این است که انتقام بی وقفه در جریان است.

شنیده شده در دادگاهی ۵ دقیقه‌ای نرگس محمدی به ۸ سال زندان و بیش از ۷۰ ضربه شلاق دو سال ممنوعیت از ارتباط مخابراتی (مبهم بودن این محرومیت) محکوم شده است.

از آنجائی که وی با خانواده تماس نداشته است جزئیات این دادگاه و احکام بر ما روشن نیست.

او از روز دوشنبه به زندان بسیار نامناسب و بدون امکانات  قرچک تبعید کرده‌اند.

دیروز هم او اجازه تلفن کردن به خانواده پیدا نکرد.

می گویند ۸ زندان قرچک دارای ۴ اتاق است. بدون چراغ خانه، بدون کتابحانه، بدون پنچره که به جای ان هواکش وجود دارد،تلفن در حیاط است و ساعت هواخوری محدود است.

به طور کلی زندان قرچک بسیار امکانات محدود و فضای نا مناسب حتی به عنوان زندان بسته دارد.»