ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 13.09.2021, 16:49
میشل باشله: وضعیت حقوق بشر در پنجشیر نگران‌کننده است

میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که تلفات غیرنظامیان و نقض حقوق بشر در نتیجه‌ی جنگ در ولایت پنجشیر نگران‌کننده است.

میشل باشله این موضوع را روز دوشنبه ۱۳ سپتامبر (۲۲ شهریور) در چهل‌وهشتمین جلسه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح کرد. او گفت که وضعیت در پنجشیر در حال بدترشدن است.

همچنین او افزود که افغانستان در مواجهه با بحران بشری و اقتصادی، وارد مرحله‌ی جدید و خطرناکی شده است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تأکید کرد که شهروندان این کشور و به‌ویژه زنان و دختران و اقلیت‌های قومی و مذهبی عمیقا نگران حقوق‌شان‌ هستند.

او  هم‌چنین نسبت به عمل‌کرد نیروهای طالبان با نیروهای امنیتی و دفاعی و کارمندان دولت پیشین اظهار نگرانی کرد و گفت که طالبان خلاف تعهدات‌شان دست به بازداشت این افراد و خانواده‌های‌شان زده‌اند.

به گفته‌ی میشل باشله، طالبان تعدادی از بازداشت‌شدگان را هم کشته‌اند.

او تأکید کرد که طالبان حتا در شماری از شهرهای افغانستان از جمله کابل، قندهار، هرات، مزارشریف، گردیز، میمنه سمنگان خانه‌به‌خانه در جست‌وجوی مقامات دولتی و افرادی می‌گردند که با دولت امریکا کار کرده‌اند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تأکید کرد که این سازمان هم‌چنین به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهند طالبان قصد حمله بر دفاتر برخی از نهادها و سازمان‌های غیردولتی و گروه‌های جامعه‌ی مدنی را دارند.

او از حذف ادارات مربوط به زنان توسط طالبان هم ابراز نگرانی کرد و گفت که افراد این گروه با تصاحب دفاتر و تجهیزات ادارات و سازمان‌های مربوط به زنان، به پرونده‌های حساس هم دست‌رسی پیدا کرده‌اند.

به گفته‌ی باشله، طالبان اعضای زن گروه‌های مدنی را متهم به فحاشی و نشر افکار ضداسلامی کرده‌اند.

او همچنین نسبت به خشونت فزاینده‌ طالبان در برابر معترضان و روزنامه‌نگاران ابراز نگرانی کرد. کمیسر  عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که طالبان در برابر معترضان و روزنامه‌نگاران در ولایت‌های کابل، هرات، غزنی، تخار، غور، نیمروز و بلخ خشونت کرده‌اند.

او از کابینه‌ی سرپرست طالبان هم ابراز نارضایتی کرد و گفت از ترکیب آن که هیچ زنی در آن حضور ندارد و تعداد اندکی غیرپشتون‌ها را شامل می‌شود، ناراحت است. میشل باشله تأکید کرد که مردم افغانستان خواهان دولتی اند که در بخش‌های مختلف آن زنان و اقلیت‌های قومی دیگر حضور داشته باشند.