ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sun, 09.04.2006, 19:14
صدور حكم دستگيرى فلاحيان در سوييس

ايران امروز: مقامات دادگسترى سوييس حكم بين‌المللى دستگيرى عليه وزير سابق اطلاعات ايران، على فلاحيان را صادر كردند. ژاك آنتنن، قاضی تحقيق "كانتون وود" در سوئيس در حكم جلب بين‌المللی خطاب به همه افسران و مأموران پليس و نيروهای انتظامی مقرر كرده است، علی فلاحيان وزير سابق اطلاعات و امنيت جمهوری اسلامی ايران را دستگير و به زندان كانتون وود، در لوزان سوئيس منتقل نمايند.
على فلاحيان متهم است حدود ١٦ سال پيش دستور ترور كاظم رجوى را داده است. قاضی تحقيق ، خاطر نشان كرده است وزير اطلاعات جمهوری ‌اسلامی اييران قبل از ترور دكتر كاظم رجوی ، دستور قتل مسعود رجوی را هم صادر كرده بود. روز يكشنبه (۹ آوريل) استفان رجوى، فرزند كاظم رجوى، در مصاحبه‌اى با روزنامه سوييسى «لو ماتن ديمانش» تاييد كرد كه حكم دستگيرى فلاحيان صادر شده است.
كاظم رجوی در تاريخ ٢٤ آوريل ١٩٩٠در نزديكی خانه‌اش در كوپه در استان وود دقايقی قبل‌از ظهر هدف ٦ گلوله قرار گرفت و در دم جان سپرد. تحقيقاتى كه انجام گرفت نشان داد كه برخى سران حكومت ايران در طراحى اين سوء قصد دست داشتند. اما تا كنون حكمى عليه فلاحيان صادر نشده بود.
در حكم بين المللی جلب خاطر نشان شده است : تحقيقات روشن ساختند كه اعدام كاظم رجوی با دقت تمام طراحی شده بود. تيم های كماندويی يكبار در اكتبر ١٩٨٩، سپس در اواخر ژانويه و اوايل فوريه ١٩٩٠ و نهايتا از ١٠ تا ٢٤ آوريل ١٩٩٠ به سوئيس آمده بودند. در طی آخرين مرحله، عاملان قبل از اينكه وارد عمل شوند، قربانی خود را تحت نظر گرفتند و برای اينكار در نوبت های مختلف اتومبيل هايی را در ژنو و در لوزان كرايه نمودند.
- تحقيقات روشن ساختند كه ١٣ نفر در آماده سازی و انجام قتل همكاری داشتند. اين سيزده نفر پاسپورتهای خدمت ايرانی در اختيار داشتند كه بر روی آنها عبارت "در ماموريت" نقش بسته بود. بعضی از اين مدارك همزمان در يك روز در تهران صادر شده بودند. اكثر مظنونين از طريق پروازهای مستقيم ايران- اير بين تهران و ژنو به اتفاق هم وارد سويس شده بودند. شماره سری بليط های هواپيمای آنها پشت سر هم بود.
- عاملان توانستند در ساعاتی پس از قتل از سويس بگريزند. از آنزمان جستجوی آنها ادامه دارد و احكام جلب بين المللی صادر شده است.
قاضی تحقيق تأكيد كرده است :
يك حكم جلب بين المللی در تاريخ ١٧ نوامبر ١٩٩٧ برای اشخاص زير صادر شده است:
- صادق بابايی، ١٩٥٨، ملقب به جواد آزاده، ملقب به محمد مهدی آخوندزاده بسطی
- علی رضا بيانی همدانی، ١٩٥٩، با نام مستعار رضوانی
- سعيد دانش، ١٩٥٦، با نام مستعار رضا عراقی
- علی هادوی، ١٩٥٧، با نام مستعار محمدرضا جزائری، با نام مستعار مودت
- سعيد همتی، ١٩٤٨، با نام مستعار جواد سفيران، با نام مستعار جواد ياسينی
- محمدرضا جزائری، ١٩٥٨، با نام مستعار علی هادوی، با نام مستعار حسين شجاعی با نام مستعار دانش
- علی كمالی، ١٩٥٦، با نام مستعار محسن شريف اصفهانی، ١٩٥٥، با نام مستعار خليل كمالی
- علی مصلحی عراقی ١٩٤٧
- ناصر پورميرزايی ١٩٥٦، با نام مستعار ناصر پورميرزايی با نام مستعار ناصر پور ميرزايی ١٩٥٦ با نام مستعار اصغر ارشد، با نام مستعار صمد
- محسن پورشفيعی، ١٩٥٨، با نام مستعار عمار
- محمد سعيد رضوانی، ١٩٦٦، با نام مستعار عليرضا بيان الحق
- محمود سجاديان، ١٩٥٨، با نام مستعار احمد طاهری، ١٩٦١، با نام مستعار محمود رجبی
- يدالله صمدی، ١٩٥٧
در زمان طراحی و اجرای قتل كاظم رجوی، علی فلاحيان وزير سرويسهای اطلاعاتی و امور مربوط به امنيت جمهوری اسلامی ايران بود.
- اين وزارتخانه همچنين رابطه تنگاتنگی با سپاه پاسداران انقلاب، به ويژه با نيروهای ويژه آن (قدس) دارد.
- وزير علی فلاحيان، مسئوليت بخش اعدام ها را به عهده داشت.
- پاسپورتهای خدمت ايرانی تنها به دستور وزارتخانه تحت رهبری علی فلاحيان صادر شده بودند و در هنگام بازگشت عاملان به ايران در همان فرودگاه از آنها باز پس گرفته شدند. تمام پاسپورتهای خدمت ١٣ فردی كه اسامی آنها در بالا ذكر شد در كريم خان كه خيابانی در تهران است، صادر شدند. دو ساختمان در اين خيابان مقر بخشی از سرويسهای اطلاعات ايران، می باشد.
- حذف فيزيكی مخالفان ايرانی در چندين كشور اروپايی صورت می گرفت. اين قتلها بين سالهای ١٩٨٧ تا ١٩٩٣ در شهرهای هامبورگ، وين (دوبار)، ژنو، لندن، دبی، لارناكا، پاريس، برلن و رم رخ داد. تحقيقات در رابطه با اين قتلها از وجود ردهای مشابه درچندين موارد از آنها پرده برداشت.

در سال ١١٩٦ نيز حكم دستگيرى فلاحيان در آلمان صادر شد. دادگاه آلمان على فلاحيان را يكى از آمران قتل چهار تن از رهبران كرد ايرانى در رستوران ميكونوس برلين در سال ۱۹۹۲ تشخيص داد.