ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 14.01.2009, 16:19
به مجازات خفت‌بار و غیرانسانی سنگسار پایان دهید

پراگ، ۲۵ دی ماه ۱۳۸۷
بیانیه ریاست از طرف اتحادیه اروپا در مورد اعدام سنگسار در مشهد، ایران

اتحادیه اروپا موارد جدید اعدام سنگسار را در جمهوری اسلامی ایران به شدت محکوم می نماید.

بر اساس تایید رسمی و گزارشهایی از دیگر منابع موثق، سه تن در شهر مشهد طی یک هفته از آغاز ۱ دی ماه ۱۳۸۷در معرض اعدام با سنگسار قرار گرفتند، بنا به گزارش، یک نفر از این سه تن توانسته از گودال سنگسار فرار کند و نجات یابد. دو تن دیگر شانس کمتری داشتند و تا پای مرگ سنگسار شده‌اند.

این ریاست از مقامات مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست می نماید به این موضوع رسیدگی نمایند و تضمین نمایند که مطابق میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که جمهوری اسلامی ایران آن را امضا و تصویب نموده است و همچنین طبق بیانیه حمایت از تمامی افراد در معرض شکنجه و دیگر مجازات و رفتارهای بی رحمانه، غیر انسانی و خفت بار که توسط قطعنامه ۳۴۵۲ مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ دسامبر ۱۹۷۵ (آذر ماه ۱۳۵۴) اتخاذ گردیده و ایران نیز آن را تایید نموده است، اعمال اعدام سنگسار به طور موثر و برای همیشه در این کشور خاتمه یابد.

اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی ایران را به حذف مجازات بی رحمانه و غیرانسانی سنگسار از قانون احکام خود و نیز تصویب پیمان ضد شکنجه و دیگر مجازات یا رفتارهای بی رحمانه، غیر انسانی و خفت بار فرا می‌خواند.

اتحادیه اروپا مایل است اعلامیه ای را که توسط قوه قضاییه در تاریخ مرداد ماه ۱۳۸۷ اعمال سنگسار را معلق می ساخت، به جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان سازد. اعدامهای بسیار اخیر نه تنها با این تعلیق مغایرت داشته، که نشانگر گامی تنزلی و نگران کننده است و مصراً از جمهوری اسلامی ایران می خواهیم که تضمین نماید چنین اعلامیه هایی در قانون به سرعت اجرا و حمایت می گردند.

کشورهای نامزد مانند ترکیه، کرواسی* و جمهوری سابق یوگسلاو مقدونیه*، کشورهای فرایند ثبات و همبستگی، و نامزدهای بالقوهء آلبانی و مونتنگرو، همچنین ایسلند، لیختنشتاین و نروژ که کشورهای عضو EFTA هستند، اعضای منطقه اقتصادی اروپا و نیز جمهوری مولداوی موافقت خود را با این بیانیه ابراز می دارند.

* کرواسی و جمهوری سابق یوگوسلاو مقدونیه همچنان بخشی از فرایند ثبات و همبستگی می باشند.