تبليغات در ايران امروز
با قيمت مناسب و كيفيت عالی
بازگشت به صفحه اول

فشار فزاينده بر پلی تكنيك

Sun / 18 06 2006 / 10:10
خبرنامه اميركبير: پس از دخالت هفته های گذشته بسيج و نهاد رهبری در انتخابات انجمن اسلامی دانشگاه امير كبير(پلی تكنيك تهران)، و شركت ٢٨٠٠ نفری دانشجويان در اين انتخابات و شكست مفتضحانه دخالت های نا به جای افراد غير مسئول در اين انتخابات، مسئولين اين دانشگاه هم زمان با شروع تعطيلات تابستانه فشارهای خود را بر فعالين دانشجو شدت بخشيده اند. در همين راستا شنيده شده حكم توقيف موقت ١١ نشريه مستقل دانشجويی صادر شده است. لازم به ذكر است اين احكام پس از صدور در جلسه كميته ناظر بر نشريات به رای گذاشته شده كه اين روند خلاف قانون مسئولين دانشگاه، با واكنش شديد نماينده مديران مسئول در اين كميته مواجه شده است و وی در اعتراض به اين روند جلسه را ترك كرده است. گفته می شود احكام توقيف آماده شده و مسئولين برای ابلاغ آن ها منتظرند تا امتحانات دانشجويان به پايان برسد تا در غياب عموم دانشجويان، از هزينه اعمال غيرقانونی خود بكاهند. گفته می شود هم اكنون مديران مسئول نشريات در حال آماده سازی نامه ای اعتراضی در همين رابطه خطاب به دكتر خرمشاد، معاون فرهنگی وزير علوم، هستند.
در خبر ديگری نيز گفته می شود در پی اعتراضات ١٠ روزه دانشجويان پلی تكنيك، ده ها احضاريه از سوی كميته انضباطی اين دانشگاه برای فعالين دانشجويی صادر شده است. انجمن اعلام كرده است از هر گونه اعمال محدوديت برای دانشجويان جلوگيری خواهد كرد.
گفتنی است هفته گذشته نيز در پی قرار مصاحبه مطبوعاتی انجمن پلی تكنيك با رسانه های داخلی و خارجی، مامورين انتظامات طی درگيری شديد با دانشجويان و ضرب و شتم و فحاشی به ايشان، مانع ورود خبرنگاران به داخل دانشگاه شدند. انتظامات همچنين اقدام به شكستن دوربين يكی از خبرنگاران كرد. اين حركت باعث شد تا اعضای انجمن مصاحبه مطبوعاتی خود را مقابل انتظامات و از پشت ميله های دانشگاه انجام دهند. گفتنی است اين حركت غيرقانونی و خشونت آميز انتظامات دانشگاه اميركبير نيز توسط انجمن از مجاری قانونی در حال پيگيری است.


نظر شما درباره این نوشته
نام شما

پست الکترونیک شما:

پيام شما:

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
Iran Emrooz (iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2005 ........... editor@iran-emrooz.net